27.ročník medzinárodného podujatia Noc netopierov

27.ročník medzinárodného podujatia Noc netopierov

27. ročník Medzinárodnej noci netopierov – Predstavenie nočných lietajúcich umelcov sa začína už tento víkend 26. a 27.8.2023!

Od roku 1997 sekretariát EUROBATS propaguje výsledky svojej práce a poznatky štúdií do Medzinárodnej noci netopierov: V celej Európe a mimo nej sú nadšenci z radov odborníkov na netopiere pozvaní, aby priblížili ich svet zainteresovanej verejnosti.

Dobrovoľníkov z oblasti ochrany netopierov nikdy neomrzí upriamiť pozornosť na tieto fascinujúce cicavce. Áno, pochopili ste správne: Netopiere sú cicavce a samica zvyčajne rodí jedno mláďa ročne, pričom niektoré druhy môžu mať aj dvojčatá. Nízka miera rozmnožovania je jedným z dôvodov, prečo tieto živočíchy veľmi potrebujú ochranu. V rámci dohody EUROBATS je v súčasnosti evidovaných 55 druhov netopierov.netopier vodný, FOTO: Dietmar Nill (EUROBATS)

K akútnym hrozbám patrí predovšetkým strata úkrytov v dôsledku renovačných a obnovných činností, ako aj intenzívnych postupov lesného hospodárstva. Okrem toho sa priame účinky veterných turbín a rýchlo rastúce svetelné znečistenie považujú za veľké nebezpečenstvo pre netopiere. Ovplyvňuje ich aj úmrtnosť hmyzu, keďže je tým ovplyvnený jediný zdroj potravy pre európske druhy netopierov.

A je toho oveľa viac, čo môžeme urobiť pre malých lietajúcich umelcov: Inštalácia rôznych typov boxov pre netopiere je cenným prostriedkom na zabezpečenie úkrytov. Vhodnými opatreniami sú aj znižovanie intenzity lesníckych zásahov, zachovanie mŕtveho dreva a zvyšovanie počtu dutých stromov v lesoch. V oboch prípadoch platí heslo: viac je viac!

Večernica hvízdavá-  Večernice sa živia komármi: Za jednu noc dokáže tento drobný druh netopiera uloviť a skonzumovať okolo 1000 komárov! Všetky druhy netopierov vyskytujúce sa u nás sú hmyzožravce. Skutočné „upírske“ netopiere, ktoré sa živia krvou, sa vyskytujú iba v Južnej Amerike.

Poznatky o týchto fascinujúcich cicavcoch, hrozbách, ktorým čelia, a o tom, čo môžeme urobiť na zlepšenie ochrany netopierov, je to, o čom je Noc netopierov. Táto kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti sa začala na európskej úrovni a v súčasnosti prebieha vo viac ako 50 krajinách – v Európe aj mimo nej.

Každoročne sa Medzinárodná noc netopierov koná počas posledného augustového víkendu. Tento rok pripadá na 26. a 27. augusta a pôjde o jej 27. ročník. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS) so sídlom v Bonne.

NETOPIERE NA SLOVENSKU

Mnoho európskych netopierov je ohrozených a niektoré dokonca vyhynuli. Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránenými druhmi živočíchov v zmysle národnej legislatívy. Medzi územia európskeho významu, v ktorých sú predmetom ochrany aj netopiere, patrí napríklad Chránený areál Dubnické bane, Chránený areál Bradlo či Chránený areál Tunel pod Dielikom.

Aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku sú zabezpečované prostredníctvom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), vrátane Správy slovenských jaskýň, ako aj z veľkej časti dobrovoľníkmi, najmä členmi Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku(SON) a pracovníkmi rôznych vedeckých inštitúcií.

Aktuálne ŠOP SR v spolupráci s organizáciou DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a SON realizujú na našom území celoplošný monitoring netopierov. Monitoring sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi napríklad priamo v úkrytoch počas obdobia reprodukcie, počas hibernácie na podzemných zimoviskách, odchytom na sieťach počas letného a jesenného obdobia či napríklad aj prostredníctvom ultrazvukového detektora na tranzekte. Monitoring je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

MÝTY O NETOPIEROCH

NETOPIER JE LIETAJÚCA MYŠ –  aj napriek svojej zdanlivej podobnosti nemajú tieto lietajúce cicavce s myšami nič spoločné. Patria do radu netopierotvarých (Chiroptera) a ich charakteristickými znakmi sú schopnosť lietať, používanie echolokátora (utrazvuku) na orientáciu v priestore, zimný spánok (hibernácia), sociálny spôsob života (tvoria úzko prepojené spoločné kolónie), dlhovekosť (dožívajú sa až 30 rokov).

ZAMOTÁVAJÚ SA DO VLASOV – tento mýtus skutočne nie je pravdivý a netopiere sa aj vďaka vynikajúcej orientácii v priestore pomocou ultrazvuku určite do vašich vlasov nezamotajú. Pomocou nej sa vyhýbajú predmetom, do ktorých by mohli pri lete naraziť. Echolokácia vlastne spočíva v tom, že netopiere vydávajú nosom alebo ústami ultrazvuk, ktorý sa potom odráža od objektov a vysiela echo o ich veľkosti, polohe, tvare a konzistencii. Hmyz s tvrdším telom znie inak ako s mäkším, takže netopiere sú dokonca schopné takto rozoznávať rôzne druhy svojej koristi.

HRYZÚ A SAJÚ KRV – v skutočnosti sú všetky u nás žijúce netopiere hmyzožravé. Dokážu ho skonzumovať veľké množstvo a jeden netopier za noc uloví až jednu tretinu svojej hmotnosti, približne až 3 tisíc komárov. A práve táto vlastnosť robí z netopiera veľmi užitočného tvora, ktorý dokáže účinne tlmiť premnoženie hmyzu. Netopiere vás cielene neuhryznú, k uhryznutiu môže dôjsť len v sebaobrane v prípade neodbornej manipulácie, ktorá zviera vystresuje.

SÚ SLEPÉ – nie je to pravda. Majú plne funkčné oči. Hlavne netopierom živiacim sa ovocím sa vyvinuli dosť veľké oči, pomocou ktorých lokalizujú ovocie na stromoch, také, čo nemôžu zachytiť echolokáciou. Netopiere požierajúce hmyz používajú prevažne echolokáciu, ale svojimi očami môžu vidieť aj veľké predmety alebo určiť geografickú polohu.

MÔŽU SA PREMNOŽIŤ – netopiere sa premnožiť nemôžu, keďže na rozdiel od myší samice netopiera rodia len jedno mláďa do roka, preto nehrozí, že by ste vo svojom dome zažili ich inváziu.

PRENÁŠAJÚ PARAZITY – netopiere síce môžu obsahovať množstvo parazitov, tie sú však vysoko špecializované len na netopiere a na človeka sa neprenášajú.

PRENÁŠAJÚ BESNOTU – táto možnosť skutočne existuje, ale je veľmi nepravdepodobná. Pre istotu však pri náleze netopiera s ním manipulujte len v rukaviciach.CHKO – BR Poľana organizovala NOC NETOPIEROV V KÚPEĽNOM PARKU

Kúpeľný park na Sliači v pondelok 21.8.2023 na niekoľko hodín ožil netopierou témou. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 záujemcov, ktorí mali možnosť bližšie spoznať život malých záhadných nočných tvorov.

Čakanie na príchod tmy si účastníci spríjemnili kreatívnym tvorením, či zábavnými hrami s cieľom naučiť sa o špeciálnej netopierej schopnosti - echolokácii. Množstvo zaujímavých informácií o živote netopierov prezentovali prítomným odborníci na netopierov Anton Krištín z Ústavu ekológie lesa vo Zvolene a Peter Kaňuch, člen Spoločnosti pre ochranu netopierov. Trpezlivo odpovedali na otázky verejnosti a tých bolo naozaj veľmi veľa. Dozvedeli sa napríklad prečo sú netopiere užitočné, koľko hmyzu dokážu pojesť za noc, ako vychovávajú mladé, kde nocujú či ako zimujú.

Počas akcie lietalo nad hlavami množstvo netopierov a bolo vidieť, že sa im v kúpeľnom parku páči. Odchytených bolo viacero jedincov piatich rôznych druhov. Od celkom drobnej, len niekoľkogramovej večernice malej, raniaka stromového, netopiera riasnatého, netopiera fúzatého až po večernicu pozdnú, ktorá patrila k najväčším kusom večerného odchytu.Zdroje a užitočné linky:


Článok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...