Tipy na víkendové čítanie - naše odborné publikácie

Tipy na víkendové čítanie - naše odborné publikácie

Prečítajte si naše odborné publikácie, ktoré skrývajú zaujímavé informácie, zistenia a možno, pre mnohých, aj novinky. Odporúčame dva články, z ktorých vyberáme úryvky:

V katastri obce Nové Hony (okres Lučenec) sa nachádza unikátny hydrogeologický úkaz, ktorý je málo známy ochranárom i verejnosti. Dňa 25. októbra 2022 zostali prekvapení aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR (Veronika Rízová, Martina Péliová), ako aj autor článku, keď spozorovali vyvierajúci, bublajúci prameň vody so silným zápachom sírovodíka na okraji lesa.

Prameň sa nachádza necelé 3 km na severozápad od obce Nové Hony, na rozhraní dubovo-cerového lesa a travinno-bylinného porastu. Voda vyviera v nadmorskej výške 222 metrov na ploche 4 x 4 m na pravom brehu Bieleho potoka, ktorý je pravostranným prítokom potoka Šťavica. Voda však z prameňa neodteká, zostáva v mieste výveru.

Celý text je dostupný v texte článku Prameň Sírne Oko v Novohrade, v publikácii Chránené územia Slovenska.


Foto: obálka publikácie Chránené územia Slovenska

V aktuálnom vydaní sa dočítate aj o:

  • zaujímavostiach z mykologického prieskumu v CHKO Malé Karpaty;
  • zaujímavých skalných útvaroch neďaleko Pustej Vsi v Malých Karpatoch;
  • jaskyniach po stromových pozostatkoch, a pod.

Ďalej odporúčame odborný článok Prehodnotenie a návrh národnej sústavy chránených území na Slovensku z publikácie Ochrana prírody, z ktorého vyberáme:

V rámci prehodnotenia maloplošných chránených území navrhujeme zrušiť ochranu 195 území vyhlásených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (podrobnosti dostupné na stránke https://pralesy.sk/kniznica/aktuality/173-navrh-reformy- -ochrany-prirody-a-krajiny-a-prehodnotenie-sustavy-chranenych-uzemi-na-slovensku.html). Dôvody pre zrušenie sú viaceré, identifikovali sme niekoľko rôzne veľkých skupín.

Ďalšiu veľkú skupinu tvoria parky, záhrady, botanické záhrady, arboréta, gaštanice, skupiny stromov, umelé výsadby, pamätné háje, ktoré sú predmetom ochrany 57 území vyhlásených v kategórii CHA. V prípade týchto území nie je prioritou ochrana prírodných či poloprírodných biotopov alebo druhov, ale skôr ochrana kultúrno-historickej či „pamätnej“ zelene. Často ide o umelo založené výsadby cudzokrajných druhov. K týmto územiam navrhujeme zaujať diferencovaný prístup.


Foto: obálka publikácie Ochrana prírody

V aktuálnom vydaní si môžete prečítať aj tieto články:

  • Príspevok k poznaniu vážok (Insecta: Odonata) severovýchodného slovenska
  • Štruktúra cenóz chrobákov (Coleoptera) na lokalite Jarovská bažantnica (južné Slovensko)
  • Nálezy zimujúcich podkovárov veľkých (Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)) na území Národného parku Poloniny
  • Krasové územia Malých Karpát
  • Príspevok k typológii a výskytu škráp v Malých Karpatoch.
Všetky správy

December

Počuli ste, že...