ŠOP SR posilňuje Zásahový tím pre medveďa hnedého

ŠOP SR posilňuje Zásahový tím pre medveďa hnedéhoNový tím Západ bude sídliť v obci Belá –Dulice.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) dnes prevzala budovu pre pôsobenie nových členov Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Tím Západ bude pôsobiť z obce Belá – Dulice v okrese Martin a bude spravovať takmer celé územie Žilinského a Trenčianskeho kraja. Cieľom zriadenia nového organizačného útvaru Západ je tak pred sezónou posilniť a zefektívniť prácu Zásahového tímu.
 
Ako uvádza generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Je pre nás dôležité, aby sme boli pred sezónou pripravení. Nový tím Západ so sídlom na úpätí Veľkej Fatry prinesie rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu členov tímu. Zároveň máme záujem posilniť aj informovanosť v regióne vrátane spôsobu správneho zabezpečenia odpadov.“ Okrem vytvorenia nového tímu, budú personálne posilnené aj tímy Sever a Juh. Na každom útvare Zásahového tímu tak budú 4 zamestnanci, z ktorých jeden bude plniť funkciu vedúceho.
 
„Nový tím Západ bude spravovať územie severozápadného Slovenska - Žilinského a Trenčianskeho kraja, z ktorých je aktuálne najproblematickejší okres Prievidza. Časté hlásenia sme však mali aj v okrese Martin a Turčianske Teplice,“ dopĺňa Dušan Karaska. ŠOP SR uzavrela zmluvu o prenájme budovy so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky.
 
Základnou náplňou práce členov Zásahového tímu je zvyšovať informovanosť obyvateľstva o problematike medveďa na Slovensku, vzdelávať verejnosť o možnostiach prevencie a minimalizácie rizík, ako aj aktívne predchádzať možným konfliktným situáciám a škodám spôsobeným medveďom. Členovia tímu pravidelne komunikujú so samosprávou, regionálnymi chovateľmi a včelármi. Pomáhajú im pri nastavovaní správnych preventívnych opatrení, ako je napríklad inštalácia elektrických plašičov či ohradníkov.

Popri personálnom posilnení Zásahového tímu sa prostredníctvom financií z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Environmentálneho fondu posilní aj jeho technické vybavenie. Informácie o činnosti Zásahového tímu je možné nájsť na web stránke http://zasahovytim.sopsr.sk/.


Stiahnite si mapku tu

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

December

Počuli ste, že...