Vedomostný kvíz: Ako dobre poznáte invázne druhy Slovenska?

Vedomostný kvíz: Ako dobre poznáte invázne druhy Slovenska?

Kvíz ukončený, ďakujeme za účasť!        

Ste nadšencom prírody a zajímajú Vás možnosti ako ju chrániť a starať sa o ňu?

Znalosti o inváznych druhoch Slovenska nám môžu pomôcť zachovať našu krajinu takú, akú ju poznáme a predísť tak šíreniu druhov, ktoré ohrozujú pôvodné druhy našich biotopov.

Hlavným cieľom súťažného kvízu zvýšiť povedomie o inváznych druhoch a oboznámiť sa s ich výskytom na území Slovenska. 

Ako sa zapojiť?

Pripravili sme pre Vás on-line formulár s desiatimi otázkami, v ktorom je potrebné označiť správne odpovede. V niekoľkých otázkach sa vyžaduje aj písomná odpoveď. Za všetky správne odpovede, môžete získať až 35 bodov. Na našom webe https://invaznedruhy.sopsr.sk/ nájdete pomôcky pre úspešné zvládnutie kvízových otázok.

Súťažný kvíz môžete vyplniť od 26. augusta do 9. septembra 2022.  Pre troch z Vás čakajú hodnotné ceny.

Pravidlá súťaže

 

Vyhodnotenie

  • Z účastníkov, ktorí budú mať maximálny počet – 35 bodov, vylosujeme troch výhercov.
  • CENA: Turistický batoh, 2. CENA: Balíček darčekových predmetov, 3. CENA: Knižná publikácia
  • Losovanie uskutoční odborný pracovník Štátnej ochrany prírody SR
  • Traja víťazi budú vyhlásení 9. septembra na našej facebookovej stránke a oficiálnom webe ŠOP SR
Srdečne blahoželáme výhercom:

1. miesto: pavoltrnavsky3@gmail.com
2. miesto: kristina.pulisova@gmail.com
3. miesto: s.benicka1@gmail.com


Všetky správy

November

Počuli ste, že...