Jedinou relevantnou metódou pre stanovenie počtu vlkov je DNA analýza

Jedinou relevantnou metódou pre stanovenie počtu vlkov je DNA analýza

O problematike vlkov a ich lovu, sa v posledných týždňoch publikovalo množstvo informácií zo všetkých zainteresovaných, ale i nezainteresovaných strán. Žiaľ, je potrebné konštatovať, že veľa z týchto informácií je zavádzajúcich a nezakladajú sa na relevantných faktoch. Práve preto sme sa rozhodli bližšie objasniť metódy sčítania vlkov Národným lesníckym centrom (NLC) a sčítaním, ktoré realizuje Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uvádza vo svojej tlačovej správe zo dňa 28. októbra 2020, že ŠOP SR tají počty vlka. Toto tvrdenie vedenie ŠOP SR odmieta a verejnosť ubezpečuje, že nie je žiadny dôvod na utajovanie akýchkoľvek informácií a našim cieľom je komunikovať otvorene. Podľa zoológa ŠOP SR Slavomíra Finďa, ktorý sa dlhodobo venuje problematike veľkých šeliem, aktuálne a relevantné údaje o počtoch vlkov na Slovensku neexistujú. Nemá ich Národné lesnícke centrum a zatiaľ ani ŠOP SR. „Jedným z dôvodov tohto stavu je, že ide o mimoriadne obtiažnu úlohu získať údaje o početnosti týchto zvierat. Robí sa to genetickými metódami, teda zisťovaním počtu jedinečných génov vlkov zo vzoriek ich trusu. Potom, zistené počty génov (tzv. minimálna veľkosť populácie) sa použijú pre štatistický odhad početnosti,“ vysvetľuje zoológ Slavomír Finďo a dodáva, že toto je jediný spôsob, ktorým je možné dosiahnuť najpresnejší počet.

ŠOP SR realizuje prvé sčítanie DNA metódou na Slovensku

Ako sme už uviedli aj na rôznych fórach, v súčasnosti má ŠOP SR k dispozícii rovnaké údaje, aké naša organizácia už dávno prezentovala, o. i. aj v Programe starostlivosti o vlka. „Našim cieľom je verejnosti prezentovať čo najpresnejšie výsledky a na ich získaní ŠOP SR momentálne aktívne pracuje a mohli by byť známe už budúci rok,“  hovorí generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska a upresňuje, že ŠOP SR v rámci projektu "Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku" vykonáva práve aktivity zamerané na odhad početnosti vlkov genetickými metódami. Podľa slov zoológa Slavomíra Finďa, ide o prvé takéto sčítanie vlkov na Slovensku. „V rámci celého Slovenska sa v rokoch 2018 a 2019 vyzbierali vzorky trusu vlka, z ktorých sa izolovala DNA. Spolupracujúca Karlova Univerzita v Prahe, konkrétne doc. Pavel Hulva PhD, so svojim tímom dokončievajú práce súvisiace s odhadom veľkosti vlčej populácie na Slovensku,“ informuje odborník na veľké šelmy Slavomír Finďo.

Podmienku Európskej komisie sme nesplnili

Zároveň je však potrebné poznamenať, že Slovensko zdieľa značnú časť vlčej populácie s Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Aj z toho dôvodu nie je možné určiť presný počet vlkov. „Pôjde vždy len o odhady, ale ak pôjde o odhady získané vedeckými metódami, tak dospejeme k číslu, ktoré bude použiteľné pre ochranu prípadne manažment vlka,“ objasňuje Slavomír Finďo.  ŠOP SR taktiež upozorňuje na fakt, že celoplošné zisťovanie početnosti vlka na celom území Slovenska je podmienkou Európskej komisie, aby sa vlk mohol prípadne loviť. Keďže Slovensko nateraz túto podmienku nesplnilo, lov vlka je neopodstatnený. V tejto súvislosti treba spomenúť skutočnosť, že Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré pripravuje kvótu lovu vlka, doposiaľ nikdy neprispelo finančne a ani iným spôsobom k zisťovaniu početnosti tejto šelmy u nás, hoci tento rezort má záujem o trofejový lov vlka.

Metódy a výpočty od NLC nie sú relevantné

Národné lesnícke centrum nerealizuje zisťovanie početnosti vlkov relevantnými metódami. Podľa zoológa Slavomíra Finďa pracuje s počtami vlkov, ktoré im nahlásia poľovníci len tak odhadom. „Keďže ide o nezmyselne vysoké počty, pretože tie isté vlky sa opakovane započítavajú v rôznych poľovných revíroch, ktorými vlky prechádzajú, toto vysoké číslo odhadom zredukujú a dospejú k počtu 700.“ Podobnou metódou NLC dospelo aj k návrhu stanovenia tohtoročnej kvóty. „Poľovníci Národnému lesníckemu centru nahlásili počet pozorovaných šteniec z niekoľkých svoriek a urobili z toho priemer na jednu svorku vlkov. Potom odhadli počet svoriek na Slovensku a tento počet prenásobili priemerným počtom zistených šteniec na jednu svorku a dospeli k číslu 212. Tento postup je len hrubým odhadom prírastku a nie je postavený na relevantných vedeckých metódach,“ upozorňuje Slavomír Finďo. ŠOP SR má za to, že celý postup odvodenia počtu odstrelu 50 vlkov je postavený len na rôznych úvahách a z toho vyplývajúcich záveroch bez relevantného výskumu. Vlky spôsobujú škody na hospodárskych zvieratách, ale tieto sú v posledných troch rokoch vyrovnané a výraznejšie nenarástli, preto zvyšovanie kvóty lovu vlka z dôvodu znižovania škôd na domácich zvieratách nie je odôvodnené.  

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...