Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 490 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
RNDr. Dušan Karaska
generálny riaditeľ
dusan.karaska@sopsr.sk
facebook
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 911 390 256
Mgr. Michal Adamec, PhD.
riaditeľ sekcie projektov
michal.adamec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 910 158 716
Mgr. Daniel Baláž
námestník generálneho riaditeľa pre projekty
daniel.balaz@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 37
  +421 903 298 116
JUDr. Kateřina Husárová
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
katerina.husarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 698 298
Ing. Drahomíra Lutovská
riaditeľka sekcie ekonomiky a hospodárskej správy
drahomira.lutovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 298 122
Mgr. Radovan Michalka
riaditeľ správy
radovan.michalka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 332
 02 6428 39 82
Ing. Marta Mútňanová
riaditeľka sekcie ochrany
prírody a krajiny
marta.mutnanova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 903 570 250
Ing. Zuzana Argalášová
riaditeľka správy
zuzana.argalasova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 390 192
Mgr. Kristián Bacsa
botanik, vedúci pracoviska
kristian.bacsa@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 278
 031 551 62 29
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanik
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 147
 047 563 49 48
Ing. Miroslav Buraľ
riaditeľ správy
miroslav.bural@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 190
 -
Ing. Tomáš Dražil, PhD.
riaditeľ správy
tomas.drazil@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 217
 053 442 20 26
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riaditeľka správy
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 301
Ing. Peter Farbiak
riaditeľ správy
peter.farbiak@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 326
Ing. Beáta Forintová
riaditeľka RCOP
beata.forintova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 15
  +421 903 298 340
RNDr. Michal Kalaš
riaditeľ správy
michal.kalas@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 12
  +421 903 298 130
 041 569 21 01
Ing. Šimon Kertys, PhD.
zoológ, poverený riadením správy
simon.kertys@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 409
 043 552 24 66
Ing. Ján Kilík
riaditeľ správy
jan.kilik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 230
 058 734 67 69
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ správy
vladimir.klc@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 185
 052 482 23 95
Ing. Ján Korňan
riaditeľ správy
jan.kornan@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 285
 041 433 56 08
Ing. Beňadik Machciník
riaditeľ správy
benadik.machcinik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 127
 042 432 28 02
Ing. Pavol Majko
riaditeľ správy
pavol.majko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 00
  +421 903 298 250
 052 448 42 17
Mgr. Sylva Mertanová
riaditeľka
sylva.mertanova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 364
 032 659 83 87
Ing. Tomáš Olšovský, PhD.
riaditeľ správy CHKO
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
tomas.olsovsky@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 477
 034 772 27 35
Ing. Juraj Platko
riaditeľ správy
juraj.platko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 390 193
 057 748 02 91
Ing. Sandra Popelářová
riaditeľka správy
sandra.popelarova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
  +421 911 674 109
Mgr. Peter Puchala, PhD.
riaditeľ správy
peter.puchala@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 06 00
  +421 903 298 293
 033 647 40 02
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ správy
radimir.siklienka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 901
  +421 903 298 310
 037 77 64 903
Ing. Ján Šmídt
riaditeľ správy
jan.smidt@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 910 158 723
 058 488 17 90
Mgr. Peter Vantara
riaditeľ správy, krajinár
peter.vantara@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 201
 043 428 45 89
Mgr. Kristína Voralová
riaditeľka správy
kristina.voralova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 085 686
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ
jan.zuskin@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 411
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Donald Alló
poľnohospodár
donald.allo@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
RNDr. Michal Ambros, PhD.
zoológ
michal.ambros@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 909
  +421 911 011 431
 037 77 64 903
Ing. Peter Andráš, PhD.
programátor pre databázy
peter.andras@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
Ing. Peter Andraščík
strážca
peter.andrascik@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 311
 037 77 64 903
Ing. Mária Apfelová
zoológ
maria.apfelova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 062 360
 043 428 45 89
Ing. Katarína Auxtová
strážca
katarina.auxtova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 161
Ing. Miroslav Bača
koordinátor monitoringu a mapovania druhov
miroslav.baca@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
Martina Bačovčinová
techn.-administratívny pracovník
martina.bacovcinova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 910 458 460
 057 748 02 91
Mgr. Alena Badurová
pracovník pre environmentálnu výchovu
alena.badurova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 903 298 131
 041 569 21 01
Ing. Alena Bachingerová
anorganik
alena.bachingerova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 16
  0911 671 128
Juraj Bajo
strážca
juraj.bajo@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 258
 043 552 24 66
Vladimír Baláška
strážca
vladimir.balaska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 329
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 390 224
 047 563 49 48
Andrea Balážová
pracovníčka pre správu dát
andrea.balazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
MVDr. Andrea Balážová
environmentálna výchova
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 237
 058 734 67 69
Ing. Miriam Balciarová
dendrológ
miriam.balciarova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 14
  +421 903 298 407
 041 569 21 01
Pavol Balko
strážca
pavol.balko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 153
 058 488 17 90
Miloš Balla
strážca
milos.balla@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 390 188
Ing. Jana Baranová
projektová manažérka (OPKŽP)
jana.baranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 911 011 423
Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 302
Ing. Anna Bariaková
pracovník pre environmentálnu výchovu (t.č. MD)
anna.bariakova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
Mgr. Milan Barlog
zoológ
milan.barlog@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 212
 053 442 20 26
František Bartko
strážca
frantisek.bartko@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 213
 053 442 20 26
Mgr. Zuzana Bartušová
anorganik
zuzana.bartusova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 427
 -
Ing. Slavka Belánová
botanik
slavka.belanova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 152
 058 488 17 90
Mgr. Martina Belková
koordinátorka projektov
vedúca Odboru implementácie projektov
martina.belkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 570 186
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
geomorfológ
pavel.bella@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 241
  0903 807 148
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Gabriela Benčuríková
anorganik
gabriela.bencurikova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

Ing. Marek Benedikty
projektový manažér (OPKŽP2)
marek.benedikty@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 358
 058 488 17 90
Ing. Dana Benediktyová
poľnohospodár
dana.benediktyova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 48 51
  +421 903 570 166
 044 551 41 78
Oľga Beňová
techn.-administratívny pracovník
olga.benova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
045/691 19 35
Ing. Barbora Bielová
pracovník pre environmentálnu výchovu
barbora.bielova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 448 42 17
 052 448 42 17
Ing. Roman Bies, CSc.
vedúci Oddelenia lesníctva a poľovníctva
roman.bies@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 124
PaedDr. Miroslava Birošová
botanik
miroslava.birosova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 245
Ing. Veronika Bitunská
manažérka podujatí
(t.č. MD)
veronika.bitunska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
  +421 903 298 111
Ing. Jana Blahútová
projektová menežérka (OPKŽP2)
jana.blahutova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  0903 298 346
Ing. Drahoš Blanár
lesník
drahos.blanar@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
058 442 20 61
  +421 903 298 155
 058 488 17 90
Jozef Blaško
strážca
jozef.blasko@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 489
 -
Ing. Dana Blaškovičová
techn.-administratívny pracovník
dana.blaskovicova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
Mgr. Kristína Bocková, PhD.
manažérka pre komunikáciu
kristina.bockova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Mgr. Eva Bolcárová
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
eva.bolcarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Ing. Pavel Bornemisa
špecialista GIS
pavel.bornemisa@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
  +421 911 011 404
Ing. Adam Boroš
projektový manažér (OPKŽP2)
adam.boros@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421911 702 960
Jarmila Boršodiová
techn.-administratívny pracovník
jarmila.borsodiova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Mgr. Ján Bosák
botanik
jan.bosak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 318
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
-
  +421 911 485 253
 -
Miroslav Brezovský
strážca
miroslav.brezovsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 903 298 254
 052 448 42 17
Ing. Peter Brnák
vedúci Odboru verejného obstarávania
referent verejného obstarávania
peter.brnak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
  +421 903 298 101
Denisa Brnáková
všeobecná účtovníčka - pokladníčka
denisa.brnakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Ivan Bryndza
strážca
ivan.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 151
 058 488 17 90
Peter Bryndza
strážca
peter.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 154
 058 488 17 90
RNDr. Štefánia  Bryndzová
botanik
stefania.bryndzova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 228
 053 442 20 26
Mgr. Slavomír Búci
anorganik
slavomir.buci@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 011 369
Ing. Igor Buček
stavebný technik
(pracovisko Partizánska cesta 69)
igor.bucek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 570 238
Gabriela Budajová
referentka verejného obstarávania
gabriela.budajova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 03
Mgr. Iveta Buraľová
environmentálna výchova
iveta.buralova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 396
 -
Ing. Michaela Cabadajová
špecialista, ekológ (OPKŽP2)
michaela.cabadajova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Ing. Peter Cáder
lesník
peter.cader@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 132
 041 569 21 01
Ing. Slavomír Celer, PhD.
vedúci - lesník
slavomir.celer@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 04
  +421 903 298 270
 052 448 42 17
Ľuboš Cibula
strážca
lubos.cibula@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 214
 053 442 20 26
Ing. János Csík
lesník
janos.csik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 236
 058 734 67 69
Katarína Čarnogurská
techn.-administratívny pracovník
katarina.carnogurska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Angela Čechová
účtovníčka
záväzkových vzťahov
angela.cechova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Štefan Čenger
strážca
stefan.cenger@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 328
Mgr. Ján Černecký
vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV
koordinátor reportingu
jan.cernecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 345
Mgr. Ľudmila Činovská
špecialista, ekológ (LIFE)
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ludmila.cinovska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
 034 772 27 35
Ing. Zuzana Čizmárová
krajinár
zuzana.cizmarova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

Ing. Jana Čuláková
koordinátorka pre EIA
jana.culakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
Ing. Dagmar Čumová
koordinátorka pre EIA
dagmar.cumova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 425
Mgr. Ivana Čupková
environmentálna výchova (t.č. MD)
ivana.hudackova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 570 172
 052 448 42 17
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
koordinátorka projektov
koordinátorka vedeckovýskumných aktivít
jana.dadova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
  +421 911 011 418
Ing. Martin Danilák
zoológ
martin.danilak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 340 293
Ing. Peter Debnár
technicko-hospodársky pracovník
peter.debnar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
  +421 903 298 298
Ing. Boris Demovič
lesník
boris.demovic@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 202
 043 428 45 89
Vladimír Devečka
strážca
vladimir.devecka@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 164
 044 522 10 82
Mgr. Lenka Didi
manažérka podpory projektov
lenka.didi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421910 191 635
Ing. Tomáš Didirka
zoológ stavovce
tomas.didirka@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 404
 -
Ing. Dominik Doboš
lesník
dominik.dobos@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 435
 057 748 02 91
Ing. Patrícia Dobrotková
projektový manažér (OPKŽP2)
patricia.dobrotkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
RNDr. Peter Drengubiak
zoológ
peter.drengubiak@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 429
 041 433 56 08
Mgr. Monika Drobúlová
koordinátorka projektov
(t.č. MD)
monika.drobulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
048 472 20 25
  0903 500 183
Ľudmila Drutarovská
technicko-administratívny pracovník
ludmila.drutarovska@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 773 27 13
051 756 74 11
  +421 903 298 341
Peter Ďubašák
strážca
peter.dubasak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 281
 043 552 24 66
Mgr. Matúš Ďurček
anorganik
matus.durcek@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 244
 032 659 83 87
RNDr. Katarína Ďurčeková
botanik
katarina.durcekova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 376
 032 659 83 87
Ing. Katarína Durdovanská
poľnohospodár
katarina.durdovanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
  +421 903 298 290
 033 640 06 00
Ing. Eva Ďurečková, PhD.
krajinár
eva.dureckova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 908
 037 77 64 903
Ing. Ivana Ďuricová
projektová manažérka
ivana.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 417
Ing. Viktória Ďuricová
koordinátorka manažmentových opatrení
(t.č. MD)
viktoria.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 410
Martin Ďurša
strážca
martin.dursa@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 215
 053 442 20 26
Mgr. Laura Dušeková
geoekológ
laura.dusekova@sopsr.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Miroslava Džuganová
krajinár
miroslava.dzuganova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 011 415
Ing. Janka Fábiková
rozpočtárka
janka.fabikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 51
  +421 903 298 110
Ing. Radko Fábry
špecialista - ekológ (OPKŽP2)
radko.fabry@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 911 390 130
 041 569 21 01
Janka Farkašovská
techn.-administratívny pracovník
ekonóm
janka.farkasovska@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Ing. Andrea Farmošová
poľnohospodár
andrea.farmosova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
 037 77 64 903
Ing. Branislav Faško
krajinár
branislav.fasko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
Bc. Filip Fejerčák
asistent
filip.fejercak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 910 879 353
Mgr. Erika Feriancová
zoológ
erika.feriancova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 251
 044 551 41 78
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
zoológ (OPKŽP1 - prac. Hor. Strieborná 22)
slavomir.findo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 901 714 119
RNDr. Tomáš Flajs
zoológ
tomas.flajs@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 903 298 136
 041 569 21 01
Mgr. Viera Florková
techn.-administratívny pracovník
viera.florkova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 283
 043 552 24 66
Mgr. Katarína Fričová
krajinár
katarina.fricova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 62 22
  +421 903 298 259
 044 551 41 78
Mgr. Michaela Galová
botanička
michaela.galova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
0335536611
  0911671136
 033 647 40 02
Mgr. Janka Galvánková
koordinátorka mapovania biotopov
janka.galvankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 911 011 370
Marko Gancarčík
pracovník informačného strediska
marko.gancarcik@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Bc. Jana Garayová
strážca
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 412
 047 563 49 48
Ing. Peter Gažík
informatik GIS pre jaskyne
peter.gazik@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 830 138
 +421 (0)44 553 63 11
Bc. Miroslav Gejdoš
strážca
miroslav.gejdos@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 205
Ing. Branislav Gereg
projektový manažér (OPKŽP 2)
branislav.gereg@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  0911 062 364
 043 552 24 66
Ing. Marián Gič
informatik
marian.gic@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 194
 -
Jozef Gluštík
strážca
jozef.glustik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 359
 043 552 24 66
RNDr. Ema Gojdičová
botanik
ema.gojdicova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 14
  +421 903 298 343
 051 772 41 79
Ing. Miroslav Golian
lesník (OPKŽP2)
miroslav.golian@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
Ing. Anna Gondová
pracovník pre environmentálnu výchovu
anna.gondova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 303
Mgr. Martin Gregor
pracovník pre environmentálnu výchovu
(INTERREG)
martin.gregor@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Martina Gubková
koordinátorka pre ochranu
nelesných biotopov
martina.gubkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 103
Ing. Marián Hablák
krajinár
marian.hablak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 280
 043 552 24 66
Mgr. Juraj Hajdú, PhD.
hydrobiológ
juraj.hajdu@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
045 691 19 31
  +421 901 714 121
 -
Mgr. Andrea Hájková
zoológ
andrea.hajkova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 226
 053 442 20 26
Igor Halgaš
strážca
igor.halgas@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 174
Mgr. Richard Halmo
pracovník výkonu monitoringu
richard.halmo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
Ing. Mikuláš Hančin
vedúci pracoviska / zoológ
mikulas.hancin@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 177
 044 522 10 82
Ing. Elena Hančinová
enviromentálna výchova
elena.hancinova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 0903 298 169
 044 522 10 82
Ing. Michaela Hančinská
lesník
michaela.hancinska@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
044 552 45 57
  +421 903 298 259
 052 448 42 17
Mgr. Michal Haring, MSc.
zoológ
michal.haring@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Dan Harťanský
vedúci Odboru strážnej služby
dan.hartansky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 175
RNDr. Stanislav Harvančík
zoológ
stanislav.harvancik@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 314
Ing. Martin Hatala
zoológ
martin.hatala@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 135
 041 569 21 01
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
hydrogeológ
dagmar.haviarova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 391
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ivana Havranová, PhD.
vedúca Oddelenia zoológie
zoologička
ivana.havranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 903 298 108
Bc. Pavel Herich
speleológ
pavel.herich@sopsr.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívny pracovník
petra.hirschnerova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
  +421 903 298 165
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
rastislav.hlavacik@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 170
Lenka Hlaváčková
Majetková a materiálová referentka
lenka.hlavackova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 52
Mgr. Marián Hletko
lesník
(t.č. RD)
marian.hletko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 117
 048 472 20 36
Ing. Maroš Hojdan
poľnohospodár
maros.hojdan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 079 681
Ján Hoľma
strážca
jan.holma@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 260
 044 551 41 78
Jiří Hološka
strážca
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jiri.holoska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 336
 034 772 27 35
Ing. Ivan Homola
správca IT
ivan.homola@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 21
  +421 903 298 104
 048 472 20 36
Mgr. Michaela Horváthová
koordinátorka projektov
michaela.horvathova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 911 699 118
Ing. Peter Hradňanský
lesník
peter.hradnansky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 315
 037 77 64 903
Ing. Marta Hrešová
environmentálna výchova
marta.hresova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 21
  0911 671 163
Ľubomír Hrinko
strážca
lubomir.hrinko@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 246
RNDr. Peter Hrušecký
vodohospodár
peter.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 12
  0911 701 744
Ing. Martin Hrušecký
vedúci Odboru informatiky
koordinátor pre KIMS
(pracovisko Lazovná 10)
martin.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  +421 911 062 934
Ing. Vladimír Hrúz
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 390 197
Ing. Vít Hubinák
špecialista, ekológ (LIFE)
vit.hubinak@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Ing. Jaroslav Hucík
strážca
jaroslav.hucik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 282
 043 552 24 66
Bc. Matej Hudák
strážca
matej.hudak@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 324
 042 432 28 02
Ing. Ľubica Hudáková
krajinár
lubica.hudakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 232
 058 734 67 69
Ing. Mário Humený
dendrológ
mario.humeny@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 55 248 51
  +421 903 298 262
 044 551 41 78
Mgr. Timea Chamutiová, PhD.
projektová manažérka (OPKŽP2)
timea.chamutiova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
Ing. Viktória Chilová
botanik
viktoria.chilova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Ing. Viktória Ihringová
koordinátorka edičnej
a propagačnej činnosti
(pracovisko Lazovná 10)
viktoria.ihringova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136660
  +421 0903 570 242
 048 472 20 36
Ing. Tomáš Iľko
zoológ
tomas.ilko@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

  +421 903 298 408
Mgr. Art Mateja Ištokovičová
manažérka podujatí
mateja.istokovicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
Ing. Gabriel Izsák
krajinár
gabriel.izsak@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 279
 031 551 62 29
Ing. Renáta Jakubčová
poľnohospodár
renata.jakubcova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

  +421 903 298 415
Ing. Marián Janík
lesník
marian.janik@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Jozef Janoviak
strážca
jozef.janoviak@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 173
Róbert Javorský
strážca
robert.javorsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 223
 053 442 20 26
Mgr. Miroslava Jedináková
botanik (t.č. MD)
miroslava.jedinakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
Ing. Ľubica Jurášová
lesník
lubica.jurasova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 176
 044 522 10 82
Ing. Michal Jurča
špecialista GIS (OPKŽP2)
michal.jurca@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Mgr. Rudolf Jureček
regionálny informatik
rudolf.jurecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 774 20 72
  +421 903 298 338
 034 772 27 35
Ing. Ivana Kalafusová
zoológ
ivana.kalafusova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 390 229
 042 432 28 02
Ing. Gabriela Kalašová
krajinár
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 911 011 426
Mgr. Ján Kaľavský
zoológ
jan.kalavsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 150 683
 02 6428 39 82
Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
andrea.kanuchova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 306
Agnesa Kenderová
techn.-administratívny pracovník
agnesa.kenderova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 379
 032 658 93 87
Ing. Vladimír Kerešťan
lesník
vladimir.kerestan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  0911 856 962
Ing. Zuzana Kertysová
environmentálna výchova
zuzana.kertysova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 284
 043 552 24 66
Ing. Iveta Kiedžuchová
referentka verejného obstarávania
iveta.danisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 46
  +421 903 298 102
Ing. Slavomír Kilár
botanik (zastupovanie)
slavomir.kilar@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
 052 482 23 95
Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 402
 052 482 23 95
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 186
 052 482 23 95
Bc. Erik Kiss
strážca
erik.kiss@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 238
 058 734 67 69
Simona Klamárová, MSC.
odborno - tech. zamestnanec (OPKŽP2)
simona.klamarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Katarína Klasová
referentka pre propagáciu
katarina.klasova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 180
 052 482 23 95
Antónia Klemanová
techn.-administratívny pracovník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
antonia.klemanova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 892 018
 034 772 27 35
Mgr. Janette Klocoková
koordinátorka správy majetku v CHÚ
janette.klocokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 44
Ing. Soňa Koľajová
lesník
sona.kolajova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 378
 032 659 83 87
Ing. Alexandra Kollárová
všeobecná účtovníčka
alexandra.kollarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Ing. Jana Kološtová
environmentálna výchova
jana.kolostova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  903 298 412
 048 413 08 20
Mgr. Jozef Kormančík
zoológ
jozef.kormancik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 216
 053 442 20 26
Mgr. Martina Kosorínová
botanik
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martina.kosorinova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 836
 034 772 27 35
Mgr. Simona Kosová
finančná manažérka
(t.č. MD)
simona.kosova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
Ing. Ján Kostovaľ
techn.-administratívny pracovník
ekonóm
jan.kostoval@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  0911 390 198
Mgr. Jaroslav  Košťál, PhD.
botanik
jaroslav.kostal@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 903 298 433
 037 77 64 903
RNDr. Helga Kothajová
botanik
helga.kothajova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Ivan Koubek
koordinátor medzinárodných dohovorov
(prac. Hor. Strieborná 22)
ivan.koubek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 903 298 200
Bc. Monika Koubová
techn.- administratívny pracovník
monika.koubova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 183
 052 482 23 95
Zita Köverová
techn.-administratívny pracovník
zita.koverova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Ing. Mirko Krajči
strážca
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 146
 047 563 49 48
Ing. Vladimír Krak
lesník
vladimir.krak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 222
 053 442 20 26
RNDr. Katarína Králiková
projektový manažér
(pracovisko Lazovná 10)
katarina.kralikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136661
  +421 903 298 106
Ing., Mgr. Monika Krasnocvetová
projektová manažérka
monika.krasnocvetova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 71
  +421 903 500 183
Ing. Milan Krištof
dendrológ
milan.kristof@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
 048 472 20 36
Mgr. Ján Krnáč
špecialista, ekológ (LIFE)
jan.krnac@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
Ing. Erika Kružliaková
pracovník pre environmentálnu výchovu
erika.kruzliakova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
Juraj Ksiažek
strážca
juraj.ksiazek@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 911 390 232
 052 448 42 17
Ing. Natália Kubicová
koordinátorka
medzinárodných dohovorov
natalia.kubicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 911 062 937
Ing. Peter Kubík
strážca
peter.kubik@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 134
 043 428 45 89
Mgr. Ivana Kubišová
vedúca Odboru implementácie projektov, projektový manažér
(t.č. MD)
ivana.kubisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
Jozef Kubov
strážca
jozef.kubov@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 163
 044 522 10 82
Ing. Zuzana Kudjaková
manažérka projektu (OPKŽP2)
zuzana.kudjakova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 677 871
 043 552 24 66
PhDr. Miroslav Kudla
koordinátor environmentálnej výchovy SSJ
miroslav.kudla@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Ján Kuklica
strážca
jan.kuklica@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 406
Ing. Dominika Kuklová
krajinár
dominika.kuklova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
Mgr. Ladislava Kulčárová
vedúci - anorganik (t.č. MD)
ladislava.kulcarova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
MVDr. Alexander Kürthy
vodohospodár
alexander.kurthy@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Mgr. Nikola Kušniráková
krajinár
nikola.kusnirakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 433
 057 748 02 91
Ing. Ivana Labudíková
poľnohospodár
ivana.labudikova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
RNDr. Alexander Lačný, PhD.
anorganik
alexander.lacny@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
 033 647 40 02
Ing. Gabriela Lauková
krajinár
gabriela.laukova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 319
Miroslav Lehocký
strážca
miroslav.lehocky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 390 245
 053 442 20 26
Ján Lempeľ
strážca
jan.lempel@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 192
 -
Anna Lenčová
techn.-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 674 074
Mgr. Jozef Lengyel, PhD.
zoológ
jozef.lengyel@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 911 390 147
 031 551 62 29
Ing. Juraj Lepieš
lesník
juraj.lepies@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 431
 041 433 56 08
Ing. Marek Leskovjanský
lesník, GIS
marek.leskovjansky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 211
 053 442 20 26
Mgr. Andrea Lešková
referentka správy majetku
andrea.leskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 47
  +421 903 298 125
Ing. Andrea Lešová, PhD.
zoologička,
vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
andrea.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 390 115
Ing. Zuzana Lichá
vodohospodárka
zuzana.licha@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 121
Ing. Milena Lichnerová
techn.-administratívny pracovník
milena.lichnerova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Mgr. Jozef Limánek
botanik
jozef.limanek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 139
 041 569 21 01
RNDr. Juraj Littva, PhD.
geológ
juraj.littva@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  044/5536 571
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Lukáš Lončík
zoológ
lukas.loncik@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 45 57
 044 551 41 78
RNDr. Martina Lukáňová
krajinár
martina.lukanova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 248
Mgr. Monika Lukovičová, PhD.
dendrológ
monika.lukovicova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Katarína Luptáková
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
katarina.luptakova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Metod Macek
strážca
metod.macek@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 207
Ing. Anna Macková
environmentálna výchova
anna.mackova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 307
 057 748 02 91
Ing. Stanislav Mačor
strážca
stanislav.macor@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 270 173
 052 448 42 17
Jana Madajová
strážca
jana.madajova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 252
 044 551 41 78
Mgr. Ľubomír Majdiš
strážca
lubomir.majdis@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 56 92 311
Mgr. Alexandra Majerová
špecialista, ekológ (OPKŽP2)
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
alexandra.majerova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
 034 772 27 35
Mgr. Olga Majerová
správkyňa registratúry a archívu
(pracovisko Lazovná 10)
olga.majerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 298 109
RNDr. Vladimír Makara
krajinár
vladimir.makara@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 13
  +421 903 298 342
Mária Makrovská
projektová asistentka (OPKŽP2)
maria.makrovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 403
 052 482 23 95
Mgr. Lucia Malíková
pracovníčka
vedeckého orgánu CITES
lucia.malikova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Ing. Magdaléna Maníková
techn.-administratívny pracovník - personalista
magdalena.manikova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Mgr. Anna Mariničová
techn.-administratívny pracovník
personalista
anna.marinicova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Mgr. Dušan Marko
strážca
dusan.marko@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 291
 033 647 40 02
Ing. Michal Martinák, PhD.
lesník
michal.martinak@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 292
 033 647 40 02
Bc. Marián Masaryk
strážca
marian.masaryk@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 430
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Matejovičová
vedúca vedeckého orgánu
SR pre CITES
lucia.matejovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Ing. Štefan Matis
strážca
stefan.matis@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 243
 058 734 67 69
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 184
 052 482 23 95
Ing. Martin Matúš
botanik
martin.matus@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 366
 047 563 49 48
Miroslav Maťúš
strážca
miroslav.matus@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 402
Mgr. Miloš Melega
biospeleológ - bezstavovce
milos.melega@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Jakub Melicher
botanik
jakub.melicher@sopsr.sk
047 563 49 48
  +421 911 011 366
Ing. Vladimír Mertan
poľnohospodár
vladimir.mertan@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 243
 032 659 83 87
Ing. Adalbert Mezei
vedúci Odboru
chránených častí prírody
adalbert.mezei@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 162
 048 413 08 20
Ing. Norbert Mički
strážca
norbert.micki@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 234
 058 734 67 69
Ing. Henrich Mičko
lesník
henrich.micko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 910 879 358
Ing. Peter Mihuc
strážca
peter.mihuc@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová
strážca (t.č. MD)
slavka.mihucova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 229
 053 442 20 26
Mgr. Soňa Michalčíková, PhD.
zoológ (t.č. MD)
sona.stefanikova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 377
 032 659 83 87
Ing. Christian Mikler, PhD.
lesník (OPKŽP2)
christian.mikler@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
Mgr. Andrea Mikulová
koordinátorka projektu
(prac. Hor. Strieborná 22)
andrea.mikulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 392
Ing. Juraj Mikuš
strážca
juraj.mikus@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 265
 044 551 41 78
Ing. Ivan Milan
poľnohospodár
ivan.milan@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 204
 043 428 45 89
Ing. Juraj Minarčin
lesník
juraj.minarcin@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 247
Ing. Slávka Miňová
zoológ
slavka.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 428
Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec
biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 304
Viktor Mlynek
strážca
viktor.mlynek@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 312
 037 77 64 903
Ing. Marek Mlynský
strážca
marek.mlynsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 267
 052 448 42 17
Ing. Peter Mojžita
krajinár
peter.mojzita@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 405
B. A. Erika Mojžitová
asistentka
erika.mojzitova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 901 715 279
Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.
koordinátorka environmentálnej výchovy
(prac. Hor. Strieborná 22)
ingrid.moravcikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/429 99 42
  +421 903 308 298
Jana Motošická
techn.-administratívny pracovník
jana.motosicka@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  0903 298 323
 042 432 28 02
Mgr. Martin Mráz
krajinár
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martin.mraz@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 903 298 337
 034 772 27 35
Ing. Michaela Mrázová
koordinátorka medzin. chránených území
(prac. Horná Strieborná 22)
michaela.mrazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 327
Ing. Vladimír Mucha
strážca
vladimir.mucha@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 220
 053 442 20 26
Peter Mútňan
vodič
peter.mutnan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 123
Csaba Német
strážca
csaba.nemet@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 277
 031 551 62 29
Ing. Ľuba Niklová
projektová manažérka (LIFE)
luba.niklova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421 910 191 630
Ing. Otakar Novodomec
informatik
(pracovisko Lazovná 10)
otakar.novodomec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 513 936
Ing. Ľubica Nudzíková
manažér prevádzkovej a obchodnej činnosti
lubica.nudzikova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 803 031
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Milan Olejár
regionálny informatik
milan.olejar@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 19
  +421 903 298 426
Ing. Milan Olekšák
zoológ
milan.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 238
 058 734 67 69
Mgr. Peter Olekšák
krajinár, vedúci Odboru
ochrany krajiny
peter.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 225
 053 442 20 26
Bc. Marek Ondrek
strážca (OPKŽP2)
marek.ondrek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 357
 043 552 24 66
Ing. Jana Ondreková
regionálny informatik
jana.ondrekova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 413
 041 433 56 08
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
stanislav.ondrus@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 166
+421 911 390 120
 048 413 08 20
Mgr. Martin Onufrák
botanik
martin.onufrak@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
MVDr. Samuel Pačenovský
zoológ
samuel.pacenovsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Michal Pádivý
strážca
michal.padivy@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 241
 032 659 83 87
Ing. Martin Paličko
strážca
martin.palicko@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Anton Paločko
lesník
anton.palocko@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 903 298 400
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodár
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 856 255
 047 563 49 48
Dagmar Papalová
techn.-administratívny pracovník
dagmar.papalova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
041 507 14 11
  +421 903 298 140
 041 569 21 01
Ing. Zuzana Papsonová, PhD.
strážca
zuzana.papsonova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 218
 053 442 20 26
Ing. Andrea Parillová
kontrolórka
andrea.parillova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
Ing. Ronald Pastorok
lesník
ronald.pastorok@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
Ing. Ivan Pavlišin
poľnohospodár
ivan.pavlisin@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 288
 041 433 56 08
Peter Pecík
strážca
peter.pecik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 321
 042 432 28 02
Richard Pekara
strážca
richard.pekara@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 286
 041 433 56 08
Ing. Dagmar Pekarovičová
geodetka
dagmar.pekarovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Modra
Štúrova 115
900 01 Modra
-
  +421 911 062 938
 033 647 40 02
Ing. Martina Péliová
lesník
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 414
 047 563 49 48
Ing. Mária Peller
krajinár
maria.peller@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Martin Pemčák
pracovník pre prípravu zonácie NP
martin.pemcak@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 264
 052 448 42 17
Mgr. Martina Pepichová
anorganik
martina.pepichova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 011 401
 042 432 28 02
Michaela Peťková
personalista
michaela.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 58
Ing. Zuzana Peťková
finančná menežérka
zuzana.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/472 20 43
Eva Pipasíková
techn.-administratívny pracovník
eva.pipasikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 018
 058 488 17 90
Ing. Milan Piroš
lesník
milan.piros@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 191
 -
Mária Pirošová
techn.-administratívny pracovník
maria.pirosova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 062 362
 -
Ing. Matej Pisarčík
environmentálna výchova
matej.pisarcik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 221
 053 442 20 26
Mgr. Branislav Píši
hlavný koordinátor stráže prírody
branislav.pisi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 911 699 582
Mgr. Svetlana Pitáková
vedúca Odboru propagácie a marketingu,
referentka pre propagáciu (t.č. MD)
svetlana.pitakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
 048 472 20 36
Ing. Veronika Plavnická
projektová manažérka
(pracovisko: P. O. Hviezdoslava 38, Martin)
(t.č. MD)
veronika.plavnicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 911 855 490
  +421 911 855 490
Mária Plazová
referentka účtovníctva - pokladníčka
maria.plazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
Ing. Ľubomír Plučinský
strážca
lubomir.plucinsky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 551 41 25
  +421 903 298 263
 044 551 41 78
Ing. Peter Podvojský
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
peter.podvojsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
RNDr. Denisa Poláková
anorganik
denisa.polakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 397
 041 433 56 08
Janka Ponická
mzdová účtovníčka
janka.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 911 671 129
Ing. Tatiana Ponická
technička BOZP, PO a CO
tatiana.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 55
  0910 158 715
Juraj Popovics
strážca
juraj.popovics@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 239
 058 734 67 69
Zuzana Poradová
techn.-administratívny pracovník
zuzana.poradova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 01
  +421 903 298 271
 052 448 42 17
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 181
 052 482 23 95
Andrea Potišová
techn.-administratívny pracovník
andrea.potisova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 011 373
Ing. Radoslav Požgaj, PhD.
dendrológ
radoslav.pozgaj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 434
 037 77 64 903
Mgr. Viktor Prachár
strážca
viktor.prachar@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
  +421 903 298 294
 033 647 40 02
Martina Proháczková
strážca
martina.prohaczkova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 02
  +421 903 298 258
 052 448 42 17
Ing. Tibor Pšenák
lesník
tibor.psenak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 259
 043 552 24 66
Mgr. Lenka Račková
anorganik
lenka.rackova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 448 42 17
  +421 903 298 253
 052 448 42 17
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 182
 052 482 23 95
Mgr. Štefan Ratkovský, PhD.
krajinár
stefan.ratkovsky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 271
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Štefan Ratkovský, et Mgr. PhD.
krajinár
stefan.ratkovsky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 891 074
Marcel Reichel
strážca (LIFE)
marcel.reichel@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 673 371
 047 563 49 48
Ing. Štefan Renčo
odborno-technický zamestnanec
stefan.renco@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Ing. Barbara Repčíková
botanik (t.č. MD)
barbara.repcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
Ing. Jozef Repka
lesník
jozef.repka@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Radovan Reťkovský
strážca
radovan.retkovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 206
 043 428 45 89
Ing. Veronika Rízová
pracovník pre environmentálnu výchovu
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 074 508
 047 563 49 48
Ing. Ján Rusinko
dendrológ
jan.rusinko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
Ing. Mária Rusinková
lesník (OPKŽP2)
maria.rusinkova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
RNDr. Anna Rusňáková
anorganik
anna.rusnakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 911 390 161
 037 77 64 903
Ing. Ľuboslav Ruttkay
strážca
luboslav.ruttkay@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 313
Ing. Andrej Sanitrár
vedúci Oddelenia územnej
ochrany, poľnohospodár
andrej.sanitrar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 126
Ing. Andrej Saxa
vedúci Odboru monitoringu,
reportingu a EIA
koordinátor monitoringu
andrej.saxa@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 114
Mgr. Ing. Blažena Sedláková
botanik
blazena.sedlakova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 298 255
 052 448 42 17
Ing. Július Schestág
krajinár
julius.schestag@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 203
 043 428 45 89
Karin Schindlerová
referentka účtovníctva a rozpočtu
karin.schindlerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 54
Renáta Schmidtová
mzdová účtovníčka
renata.schmidtova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
Jana Schvarcová
strážca
jana.schvarcova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Lucia Sibilová
krajinár
lucia.sibilova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 133
 041 569 21 01
Ing. Michaela Sieglová
manažérka podpory projektov
(t.č. MD)
michaela.sieglova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
 048 472 20 36
Dr. Michaela Skuban, PhD.
odborno - technický zamestnanec
(pracovisko Lazovná 10)
michaela.skuban@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Jaroslav Slašťan
odborno-technický zamestnanec
jaroslav.slastan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 011 383
Ing. Helena Slivenská
anorganik (t.č. MD)
helena.slivenska@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 420
 058 488 17 90
Mgr. Barbora Slováková
dendrológ
barbora.slovakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Janka Smatanová
botanik
janka.smatanova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 325
 042 432 28 02
Mgr. Ján Snopko
systémový informatik
(pracovisko Lazovná 10)
jan.snopko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 508 207
Mgr. Nikola Sobeková
techn.-administratívny pracovník
nikola.sobekova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Mgr. Andrej Somora
Referent pre env. výchovu a projekty
andrej.somora@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Dávid Spišský
koordinátor monitoringu a hodnotenia
ekosystémových služieb
david.spissky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
Ing. Peter Stankoviansky
technik pre elektrické zariadenia
peter.stankoviansky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 561
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Eva Staroňová
všeobecná účtovníčka
eva.staronova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
Ing. Ivana Stašek
finančná manažérka
ivana.stasek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421910 191 633
Ing. Hana Strašiftáková
dendrológ
hana.strasiftakova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 11
  +421 0903 298 296
 033 647 40 02
Ing. Zuzana Streberová
strážca (LIFE)
zuzana.streberova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica,
pracovisko Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 674 081
 053 442 20 26
Marta Strečková
mzdová referentka
marta.streckova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 911 702 586
Bc. Tomáš Stredl
strážca
tomas.stredl@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Tomáš Suchý
zoológ
tomas.suchy@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
Ing. Andrej Súľovský
anorganik
andrej.sulovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 208
 043 428 45 89
Beáta Sýkorová
techn.-administratívny pracovník
beata.sykorova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
 037 77 64 903
Mgr. Dušan Šácha, PhD.
zoológ
dusan.sacha@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 242
 032 659 83 87
Ing. Ingrid Šaňová
krajinár
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 452 291
 047 563 49 48
Mgr. Zuzana Šántová
informatička GIS
zuzana.santova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Rim. Sobota
Železničná č. 31
979 01 Rimavská Sobota
-
  +421 903 298 113
 -
Mgr. Martin Šepeľa
zoológ
martin.sepela@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 309
 057 748 02 91
Edita Šimonová
techn.-administratívny pracovník
edita.simonova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 148
 047 563 49 48
Ing. Tomáš Šimovič
pracovník pre environmentálnu výchovu
tomas.simovic@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
 032 659 83 87
Ing. Ľudovít Škapec
Informatik
ludovit.skapec@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 301
  0903 807 219
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
jan.skorna@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
lesník
valeria.skornova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 71
Ing. Katarína Škorvánková
lesník, vedúca Odboru
strážnej služby
katarina.skorvankova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 224
 053 442 20 26
Ing. Jana Šmídtová
environmentálna výchova
jana.smidtova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 156
 058 488 17 90
Ing. Vladimír Šmoldas
vývojár IS (OPKŽP2)
(pracovisko Lazovná 10)
vladimir.smoldas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 196 840
RNDr. Jozef Štofík, PhD.
zoológ bezstavovce
jozef.stofik@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 196
 -
Ing. Peter Štofko, PhD.
vodohospodár
peter.stofko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 09
  +421 903 298 424
 052 448 42 17
Ing. Ladislav Štrupl
lesník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ladislav.strupl@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 475
 034 772 27 35
Ing. Ingrid Šuhajdová
referentka verejného obstarávania
ingrid.suhajdova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 24
  +421 910 879 354
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
anna.suchanova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 178
Ing. Martin Šurina
projektový manažér (OPKŽP2)
martin.surina@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Stakčín
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
Ing. Miloš Šustek
botanik
(t.č. neplatené voľno)
milos.sustek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
 043 552 24 66
Mgr. Ivan Šustr
zoológ
ivan.sustr@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 411
 043 552 24 66
RNDr. Róbert Šuvada, PhD.
botanik
robert.suvada@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 233
 058 734 67 69
RNDr. Zuzana Švantnerová
finančná manažérka
(prac. Hor. Strieborná 22)
zuzana.svantnerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 903 298 427
Ing. Andrej Švec
vedúci Odboru komunikácie a propagácie
manažér pre propagáciu a PR
andrej.svec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 34
  +421 903 298 008
Ing. Mikuláš Tajboš
strážca
mikulas.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 421
 052 448 42 17
Pavol Tajboš
strážca
pavol.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 266
 052 448 42 17
Ing. Petra Tajbošová
krajinár
petra.tajbosova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 08
  +421 911 011 428
 052 448 42 17
Ing. Katarína Tejová
strážca
katarina.tejova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Mária Timková
regionálny informatik
maria.timkova@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
Ing. Pavol Toman
poľnohospodár
pavol.toman@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 21
  +421 903 298 138
 041 569 21 01
Mgr. Radim Tomáš
odborno-techn. zamestnanec (OPKŽP2)
radim.tomas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.tomecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 458
 034 772 27 35
Zuzana Tomiskinová
techn.-administratívny pracovník
zuzana.tomiskinova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr. Andrea Trebulová
krajinár (t.č. MD)
andrea.trebulova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 357
 058 488 17 90
Roald Tretiník
strážca
roald.tretinik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 142
 041 569 21 01
Roman Trizna
strážca
roman.trizna@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 261
 044 551 41 78
Ing. Roman Trojčák
zoológ
roman.trojcak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 390 164
Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 305
RNDr. Peter Turis
botanik
peter.turis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 413
Ing. Júlia Turkotová
Koordinátorka monitoringu (OPKŽP2)
(pracovisko Lazovná 10)
julia.turkotova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/4136661
  +421 901 714 123
Kvetoslava Turzáková
techn.-administratívny pracovník
kvetoslava.turzakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 219
 053 442 20 26
Mgr. Ján Uhlár
strážca
jan.uhlar@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 407
Ing. Libor Ulrych, PhD.
botanik - vyššie rastliny
libor.ulrych@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 911 062 361
Ing. Martina Úradníková, MSc.
techn.-administratívny pracovník
martina.uradnikova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
 041 433 56 08
Ing. Zuzana Václavová
botanik
zuzana.vaclavova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 287
 041 433 56 08
Ing. Lucia Vačoková
vedúca Odboru podpory projektov
koordinátorka projektov
(pracovisko Nám. M.R. Štefánika 14, Brezno)
lucia.vacokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 903 298 107
  +421 903 298 107
Ing. Marián Vaľo
poľnohospodár
marian.valo@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
+421 53 442 20 10
  +421 903 298 227
 053 442 20 26
František Varga
strážca (LIFE)
frantisek.varga@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ján Vataha
strážca
jan.vataha@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 317
Ing.,Mgr. Mária Vavríková
lesník
maria.vavrikova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 275
 031 551 62 29
Ing. Alexandra Veselovská, PhD.
zoológ
alexandra.veselovska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 390 227
RNDr. Zuzana Višňovská, PhD.
biospeleológ
zuzana.visnovska@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Martina Vlasáková
krajinár
martina.vlasakova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 193
 -
Ing. Jaroslav Vlčko, CSc.
botanik
jaroslav.vlcko@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 890 714
Bc. Andrej Vojtas
Odb.-techn. zamestnanec (OPKŽP2)
andrej.vojtas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Ing. Helena Vojteková
botanik
helena.vojtekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  0911 390 159
 037 77 64 903
Mgr. Viliam Vongrej
zoológ
viliam.vongrej@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 911 390 170
 033 647 40 02
Ing. Marta Vrábová
projektová manažérka (OPKŽP2)
marta.vrabova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
Ing. Michaela Vrancová
koordinátor projektu(POO)
michaela.vrancova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Mgr. Zuzana Vranková
pracovníčka vedeckého
orgánu CITES
zuzana.vrankova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 347
Ján Vránsky
strážca
jan.vransky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 269
 044 551 41 78
Peter Vravník
strážca
peter.vravnik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 257
 052 448 42 17
Mgr. Petra Vrbová
vedúca sekretariátu
(t.č. MD)
petra.vrbova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
Peter Vrlík
strážca
peter.vrlik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 268
 052 448 42 17
Mgr. Anna Weissová
manažérka pre komunikáciu
(t.č. MD)
anna.weissova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Mgr. Eva Woltová
personalistka
eva.woltova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 20
  +421 910 879 355
Ing. Lukáš Záhorec
koordinátor medzinárodných dohovorov
lukas.zahorec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 901 714 120
Ing. Alena Zacharová
krajinár
alena.zacharova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 911 011 398
 037 77 64 903
Ing. Milan Zajac, PhD.
krajinár
milan.zajac@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 062 359
 041 433 56 08
Mgr. Lenka Zajaková
koordinátorka projektu (t.č. MD)
lenka.zajakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 390
RNDr. Ján Zelinka
vedúci Odboru, manažér prevádzky jaskýň
jan.zelinka@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0910 913 948
 +421 (0)44 553 63 11
Ľubica Zelmanová
techn.-administratívny pracovník
lubica.zelmanova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Jozef Zima
odborno-technický zamestnanec (OPKŽP2)
jozef.zima@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Peter Zimmermann
strážca
peter.zimmermann@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 0010
  +421 911 390 260
 052 448 42 17
Ing. Richard Zipser
strážca
richard.zipser@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Milan Zubiček
strážca
milan.zubicek@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 487
 -
Ing. Renáta Žiačiková
Vedúca Oddelenia EIA
koordinátorka pre EIA
renata.ziacikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 436
Ing. Juraj Žiak
environmentálna výchova
juraj.ziak@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 390 145
 043 428 45 89
Ing. Pavol Židek
strážca
pavol.zidek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 11
  +421 903 298 141
 041 569 21 01
Ing. Marek Žilka
poľnohospodár
marek.zilka@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 17
  +421 903 298 401
Ing. Renáta Žišková
vedúca Odboru účtovníctva a rozpočtu,
hlavná účtovníčka
renata.ziskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 38
  +421 903 298 300
Ing. Erika Žitňanská
krajinár
erika.zitnanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Ing. Katarína Žlkovanová, PhD.
botanik
katarina.zlkovanova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 422
 052 448 42 17

December

Počuli ste, že...