Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 369 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Štefan Kysel
generálny riaditeľ
stefan.kysel@sopsr.sk
facebook
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 911 590 108
Ing. Peter Brnák
riaditeľ sekcie projektov
peter.brnak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
  +421 903 298 101
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 911 418 056
Ing. Drahomíra Lutovská
riaditeľka sekcie ekonomiky a hospodárskej správy
drahomira.lutovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 298 122
Ing. Eva Pšidová, PhD.
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
eva.psidova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 903 698 298
Ing. Zuzana Argalášová
riaditeľka správy
zuzana.argalasova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 390 192
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanik
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 147
 047 563 49 48
Ing. Michaela Cabadajová
riaditeľka správy
michaela.cabadajova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
  +421 910 404 806
 033 647 40 02
Ing. Beáta Forintová
riaditeľka RCOP
beata.forintova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 15
  +421 903 298 340
Ing. Šimon Kertys, PhD.
riaditeľ správy
simon.kertys@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 409
 043 552 24 66
RNDr. Michal Klaučo, PhD.
riaditeľ správy
michal.klauco@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 326
JUDr. Jozef Kovarik
riaditeľ správy CHKO
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.kovarik@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 477
 034 772 27 35
Ing. Beňadik Machciník
riaditeľ správy
benadik.machcinik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 127
 042 432 28 02
Mgr. Sylva Mertanová
riaditeľka
sylva.mertanova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 364
 032 659 83 87
Ing. Juraj Platko
riaditeľ správy
juraj.platko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 390 193
 057 748 02 91
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ správy
radimir.siklienka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 901
  +421 903 298 310
 037 77 64 903
PhDr. Peter Šimčisko
riaditeľ správy
peter.simcisko@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 872 241
 041 433 56 08
Mgr. Miriam Turayová
riaditeľka správy
miriam.turayova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 305
Ing.,Mgr. Mária Vavrik
riaditeľka správy
maria.vavrikova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
031 551 62 29
  +421 903 298 275
 02 6428 39 82
Mgr. Kristína Voralová
riaditeľka správy
kristina.voralova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 085 686
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ
jan.zuskin@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 411
  +421 903 298 100
 +421 (0)44 553 63 11
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
-
  +421 910 158 739
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
-
  +421 903 298 145
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
-
  +421 911 011 381
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
-
  +421 903 298 333
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
-
  +421 903 298 333
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
-
  +421 911 887 422
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
-
  +421 903 298 432
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
-
  +421 903 298 247
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
-
  +421 911 011 384
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
-
  +421 903 298 197
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
-
  +421 911 485 274
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
-
  +421 911 390 164
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
-
  +421 911 485 268
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
-
  +421 911 316 637
 -
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
-
  +421 903 298 338
 -
Samuel Iracký 
strážca
samuel.iracky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Bc. Samuel Adamec
odborno-technický zamestnanec
samuel.adamec@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 776 49 04
  +421 910 458 968
 037 77 64 903
Ing. Dominika Adamkovičová
projektová manažérka (LIFE)
dominika.adamkovicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 911 011 418
Ing. Donald Alló
poľnohospodár
donald.allo@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
RNDr. Michal Ambros, PhD.
zoológ
michal.ambros@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 909
  +421 911 011 431
 037 77 64 903
Ing. Peter Andráš, PhD.
programátor pre databázy
peter.andras@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
Ing. Peter Andraščík
strážca
peter.andrascik@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 311
 037 77 64 903
Andrea Angi
techn.-administratívny pracovník
andrea.angi@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
Ing. Miroslav Bača
koordinátor monitoringu a mapovania lesných biotopov
miroslav.baca@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
Martina Bačovčinová
techn.-administratívny pracovník
martina.bacovcinova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 910 458 460
 057 748 02 91
Ing. Zuzana Badová
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
zuzana.badova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Ing. Alena Bachingerová
anorganik
alena.bachingerova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 16
  0911 671 128
Juraj Bajo
strážca
juraj.bajo@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 258
 043 552 24 66
MVDr. Ľubomír Bakoš
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Sever)
lubomir.bakos@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit
+421 903 201 978
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 390 224
 047 563 49 48
Mgr. Daniel Baláž
projektový manažér, vedúci Oddelenia
implementácie projektov 2
daniel.balaz@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 37
  +421 903 298 116
Andrea Balážová
pracovníčka pre správu dát
andrea.balazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
Ing. Elena Balážová
špecialista ekológ (LIFE)
elena.balazova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 902 038 413
 034 772 27 35
Miloš Balla
strážca
milos.balla@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 390 188
Ing. Jana Baranová
projektová manažérka
jana.baranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 911 011 423
Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 302
Ing. Anna Bariaková
pracovník pre environmentálnu výchovu (t.č. RD)
anna.bariakova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
Mgr. Martina Belková
koordinátorka projektov, vedúca Odboru
projektov medzinárodnej spolupráce
martina.belkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 570 186
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
geomorfológ
pavel.bella@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 241
  0903 807 148
 +421 (0)44 553 63 11
Oľga Beňová
techn.-administratívny pracovník
olga.benova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
045/691 19 35
  +421 911 880 846
Ing. Peter Beňuš
zoológ
peter.benus@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
 043 552 24 66
Mgr. Michaela Berková
asistentka
michaela.berkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 910 879 353
Ing. Roman Bies, CSc.
lesník
roman.bies@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 124
PaedDr. Miroslava Birošová
botanik
miroslava.birosova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 245
Ing. Veronika Bitunská
manažérka podujatí
(t.č. MD)
veronika.bitunska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
  +421 903 298 111
Ing. Jana Blahútová
projektová menežérka (OPKŽP2)
jana.blahutova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  0903 298 346
Mgr. Kristína Bocková, PhD.
manažérka pre komunikáciu
kristina.bockova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Mgr. Matej Borlok
strážca
matej.borlok@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 478 162
Ing. Adam Boroš
projektový manažér
adam.boros@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421911 702 960
Mgr. Ján Bosák
botanik
jan.bosak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 318
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
-
  +421 911 485 253
 -
Ing. Slavomír Bridiš
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Juh)
slavomir.bridis@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
JUDr. Peter Brňák, PhD.
strážca
peter.brnakMK@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Denisa Brnáková
všeobecná účtovníčka - pokladníčka
denisa.brnakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
  +421 903 298 171
Mgr. Slavomír Búci
anorganik
slavomir.buci@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 011 369
Gabriela Budajová
referentka verejného obstarávania
gabriela.budajova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 03
  +421 911 698 339
Ing. Matúš Čahoj
zoológ
matus.cahoj@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 309
 057 748 02 91
Mgr. Lucia Čahojová, PhD.
dendrológ
lucia.cahojova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Angela Čechová
účtovníčka
záväzkových vzťahov
angela.cechova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
  +421 903 298 109
Štefan Čenger
strážca
stefan.cenger@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 328
Mgr. Ján Černecký
vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV
koordinátor reportingu
jan.cernecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 345
Ing. Jana Čuláková
koordinátorka pre EIA
jana.culakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 911 508 075
Ing. Dagmar Čumová
koordinátorka pre EIA
dagmar.cumova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 425
Ing. Martin Danilák
zoológ
martin.danilak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 340 293
Michal Darivčák
odborno-technický zamestnanec
michal.darivcak@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 199 041
 057 748 02 91
Ondrej Debnár
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
ondrej.debnar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
Ing. Martin Denker, PhD.
regionálny informatik
martin.denker@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
 037 77 64 903
Mgr. Michal Deraj
špecialista - ekológ
michal.deraj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Mgr. Lenka Didi
manažérka podpory projektov (t.č. RD)
lenka.didi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421910 191 635
Ing. Dominik Doboš
lesník
dominik.dobos@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 435
 057 748 02 91
Ing. Patrícia Dobrotková
manažérka podpory projektov
patricia.dobrotkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 910 191 604
Ladislav Dolinský
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Ponitrie)
ladislav.dolinsky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 Bojnice
+421 910 406 418
RNDr. Peter Drengubiak
zoológ
peter.drengubiak@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 429
 041 433 56 08
Mgr. Monika Drobúlová
projektová menežérka
monika.drobulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
048 472 20 25
  0904 297 881
Ľudmila Drutarovská
technicko-administratívny pracovník
ludmila.drutarovska@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 773 27 13
051 756 74 11
  +421 903 298 341
Peter Ďubašák
strážca
peter.dubasak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 281
 043 552 24 66
Bc. Peter Duchoň
strážca (LIFE)
peter.duchon@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 433
Mgr. Matúš Ďurček
anorganik
matus.durcek@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 244
 032 659 83 87
RNDr. Katarína Ďurčeková
botanik
katarina.durcekova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 376
 032 659 83 87
Ing. Katarína Durdovanská
poľnohospodár
katarina.durdovanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
  +421 903 298 290
 033 640 06 00
Ing. Eva Ďurečková, PhD.
krajinár
eva.dureckova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 908
  +421 910 458 619
 037 77 64 903
Ing. Viktória Ďuricová
koordinátorka manažmentových opatrení
(t.č. MD)
viktoria.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 410
Mgr. Laura Dušeková
geoekológ
laura.dusekova@sopsr.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  +421 910 158 756
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Miroslava Džuganová
krajinár
miroslava.dzuganova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 011 415
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
botanik
mariana.eliasova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 910 461 924
 037 77 64 903
Ing. Janka Fábiková
rozpočtárka
janka.fabikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 51
  +421 903 298 110
Ing. Branislav Faško
krajinár
branislav.fasko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
Mgr. Filip Fejerčák
referent verejného obstarávania
filip.fejercak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 24
  +421 910 879 354
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
zoológ (vedecký pracovník)
slavomir.findo@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
-
  +421 901 714 119
Mgr. Viera Florková
techn.-administratívny pracovník
viera.florkova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 283
 043 552 24 66
Ing. Eliška Futová
špecialista ekológ
(t.č. RD)
eliska.futova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Mgr. Michaela Galová
botanička
michaela.galova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
0335536611
  0911671136
 033 647 40 02
Mgr. Janka Galvánková
koordinátorka mapovania biotopov
janka.galvankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 911 011 370
Bc. Jana Garayová
strážca
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 412
 047 563 49 48
Ing. Peter Gažík
informatik GIS pre jaskyne
peter.gazik@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 830 138
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Branislav Gereg
krajinár
branislav.gereg@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  0911 062 364
 043 552 24 66
Jozef Gluštík
odborno-technický zamestnanec
jozef.glustik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 359
 043 552 24 66
RNDr. Ema Gojdičová
botanik
ema.gojdicova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 14
  +421 903 298 343
 051 772 41 79
Ing. Miroslav Golian
koordinátor manažmentových opatrení
miroslav.golian@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
Ing. Anna Gondová
pracovník pre environmentálnu výchovu
anna.gondova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 303
Ing. Martina Gubková Miháliková
koordinátorka pre ochranu
nelesných biotopov
vedúca Oddelenia botaniky
martina.gubkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 103
Ing. Marián Hablák
krajinár
marian.hablak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 280
 043 552 24 66
Mgr. Juraj Hajdú, PhD.
hydrobiológ
juraj.hajdu@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
045 691 19 31
  +421 901 714 121
 -
Mgr. Richard Halmo
pracovník výkonu monitoringu
richard.halmo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
Ing. Mikuláš Hančin
zoológ (INTERREG)
mikulas.hancin@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit
+421 910 406 066
Ing. Marianna Hanová
krajinár
marianna.hanova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 910 261 996
Ivan Hanus
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Ponitrie)
ivan.hanus@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 Bojnice
+421 910 406 418
RNDr. Stanislav Harvančík
zoológ
stanislav.harvancik@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 314
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
hydrogeológ
dagmar.haviarova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 391
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ivana Havranová, PhD.
vedúca Oddelenia zoológie
zoologička
ivana.havranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 903 298 108
Mgr. Vladimír Hemala, PhD.
zoológ
vladimir.hemala@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 242
 032 659 83 87
Bc. Pavel Herich
speleológ
pavel.herich@sopsr.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Petra Hirschnerová
koordinátorka projektu
vedúca Oddelenia podpory projektov
petra.hirschnerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/472 20 43
Lenka Hlaváčková
Majetková a materiálová referentka
lenka.hlavackova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 52
  +421 911 700 653
Ing. Maroš Hojdan
poľnohospodár
maros.hojdan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 079 681
Jiří Hološka
odborno-technický zamestnanec
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jiri.holoska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 336
 034 772 27 35
Ing. Ivan Homola
správca IT
ivan.homola@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 21
  +421 903 298 104
 048 472 20 36
Mgr. Michaela Horváthová
koordinátorka projektov
michaela.horvathova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 911 699 118
Ing. Peter Hradňanský
lesník
peter.hradnansky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 315
 037 77 64 903
Dominik Hrdlička
odborno-technický zamestnanec
dominik.hrdlicka@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
  +421 911 412 021
 033 647 40 02
Ing. Marta Hrešová
environmentálna výchova
marta.hresova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 21
  0911 671 163
Ľubomír Hrinko
strážca
lubomir.hrinko@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 246
RNDr. Peter Hrušecký
vodohospodár
peter.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 12
  0911 701 744
Ing. Martin Hrušecký
vedúci Odboru informatiky
koordinátor pre KIMS
(pracovisko Lazovná 10)
martin.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  +421 911 062 934
Ing. Vladimír Hrúz
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 390 197
Ing. Vít Hubinák
špecialista, ekológ (LIFE)
vit.hubinak@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 702 587
Ing. Jaroslav Hucík
strážca
jaroslav.hucik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 282
 043 552 24 66
Marián Chabada
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
marian.chabada@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
  +421 910 145 643
Ing. Viktória Ihringová
koordinátorka edičnej
a propagačnej činnosti
(pracovisko Lazovná 10)
viktoria.ihringova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 413 66 60
  +421 0903 570 242
 048 472 20 36
Mgr. Art Mateja Ištokovičová
manažérka podujatí
mateja.istokovicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  0903 298 111
Ing. Gabriel Izsák
krajinár
gabriel.izsak@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 279
 031 551 62 29
Mgr. Miroslava Jedináková
botanik
miroslava.jedinakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 308
 057 748 02 91
Mgr. Rudolf Jureček
regionálny informatik
rudolf.jurecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 774 20 72
  +421 903 433 643
 034 772 27 35
Ing. Ivana Kalafusová
zoológ (t.č. MD)
ivana.kalafusova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 390 229
 042 432 28 02
Mgr. Ján Kaľavský
zoológ
jan.kalavsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 150 683
 02 6428 39 82
Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
andrea.kanuchova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 306
Mgr. Ingrid Károlyová, PhD.
koordinátorka environmentálnej výchovy
(prac. Hor. Strieborná 22)
ingrid.karolyova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/429 99 42
  +421 903 308 298
Ing. Jakub Kašuba
krajinár
jakub.kasuba@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 405
Ing. Dušan Kepko
dendrológ
dusan.kepko@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 543 407
 034 772 27 35
Ing. Vladimír Kerešťan
lesník
vladimir.kerestan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  0911 856 962
Ing. Zuzana Kertysová
environmentálna výchova
zuzana.kertysova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 284
 043 552 24 66
Ing. Iveta Kiedžuchová
referentka verejného obstarávania
iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 46
  +421 903 298 102
Antónia Klemanová
techn.-administratívny pracovník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
antonia.klemanova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 892 018
 034 772 27 35
Mgr. Janette Klocoková
koordinátorka správy majetku v CHÚ
janette.klocokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 44
  +421 901 714 124
Martin Klopan
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Ponitrie)
martin.klopan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 Bojnice
+421 910 406 418
Bc. Katarína Kľuchťáková
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
katarina.kluchtakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Ing. Soňa Koľajová
lesník
sona.kolajova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 378
 032 659 83 87
Ing. Alexandra Kollárová
všeobecná účtovníčka
alexandra.kollarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
  +421 911 011 420
Mgr. Martina Kosorínová
botanik
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martina.kosorinova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 836
 034 772 27 35
Mgr. Simona Kosová
projektová manažérka (OPKŽP)
simona.kosova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421 903 298 417
Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  0911 390 198
RNDr. Helga Kothajová
botanik
helga.kothajova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 330
 02 6428 39 82
Bc. Monika Koubová
techn.- administratívny pracovník
monika.koubova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Zita Köverová
techn.-administratívny pracovník
zita.koverova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 454 902
Ing. Mirko Krajči
strážca
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 146
 047 563 49 48
RNDr. Katarína Králiková
projektový manažér
(pracovisko Lazovná 10)
katarina.kralikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 413 66 61
  +421 903 298 106
Ing., Mgr. Monika Krasnocvetová
špecialista, ekológ (OPKŽP2) pre jaskyne
monika.krasnocvetova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 71
  +421 903 500 183
PhDr. Barbora Krištofová, PhD., MLitt.
projektová manažérka (INTERREG)
barbora.kristofova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 448 051
Mgr. Ján Krnáč
špecialista, ekológ (LIFE)
jan.krnac@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
0904 346 661
Dušan Krupa
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Ponitrie)
dusan.krupa@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 Bojnice
+421 910 406 418
Ing. Erika Kružliaková
pracovník pre environmentálnu výchovu
erika.kruzliakova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 910 461 646
 042 432 28 02
Ing. Natália Kubicová
koordinátorka medzin. dohovorov
(prac. Horná Strieborná 22)
natalia.kubicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 908 395 264
Bc. Juraj Kubík
stavebný technik
juraj.kubik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
  +421 903 570 238
Mgr. Ivana Kubišová
vedúca Odboru implementácie projektov, projektový manažér
(t.č. MD)
ivana.kubisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
Tomáš Kučera
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
tomas.kucera@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
PhDr. Miroslav Kudla
koordinátor environmentálnej výchovy SSJ
miroslav.kudla@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Kamila Kudlíková
technicko-administratívny pracovník
kamila.kudlikova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 379
 032 659 83 87
MVDr. Alexander Kürthy
vodohospodár
alexander.kurthy@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Andrej Kvas, PhD.
zoológ (zásahový tím pre medveďa hnedého)
andrej.kvas@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
-
  +421 910 407 183
Ing. Katarína Kyselová
environmentálna výchova
katarina.kyselova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 910 258 743
 041 433 56 08
Ing. Ivana Labudíková
poľnohospodár
ivana.labudikova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
RNDr. Alexander Lačný, PhD.
anorganik
alexander.lacny@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
 033 647 40 02
Ján Lajda
strážca (LIFE)
jan.lajda@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Námestovo
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
Ing. Zuzana Lakomčíková
personalistka
zuzana.lakomcikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 20
  +421 910 879 355
Ing. Gabriela Lauková
krajinár
gabriela.laukova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 319
Anna Lenčová
techn.-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 674 074
Mgr. Jozef Lengyel, PhD.
zoológ
jozef.lengyel@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 911 390 147
 031 551 62 29
Ing. Juraj Lepieš
lesník
juraj.lepies@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 431
 041 433 56 08
Mgr. Andrea Lešková
referentka správy majetku
andrea.leskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 47
  +421 903 298 125
Ing. Andrea Lešová, PhD.
zoologička,
vedúca Odboru územnej a druhovej ochrany
andrea.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 390 115
Ing. Zuzana Lichá
vodohospodárka
zuzana.licha@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 121
Ľubomír Lipták
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
lubomir.liptak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
Simon Lisý
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Sever)
simon.lisy@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit
+421 903 201 978
RNDr. Juraj Littva, PhD.
geológ
juraj.littva@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  044/5536 571
 +421 (0)44 553 63 11
RNDr. Martina Lukáňová
krajinár
martina.lukanova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 248
Ing. Anna Macková
environmentálna výchova
anna.mackova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 307
 057 748 02 91
Silvia Magyarová
odborno-technický zamestnanec
silvia.magyarova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 434 384
 034 772 27 35
Milan Macho
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
milan.macho@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Mgr. Juraj Majer
hydrobiológ
juraj.majer@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
RNDr. Vladimír Makara
krajinár
vladimir.makara@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 13
  +421 903 298 342
Mária Makrovská
projektová asistentka (OPKŽP2)
maria.makrovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
Lukáš Malý
odborno-technický zamestnanec
lukas.maly@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Mgr. Dušan Marko
strážca
dusan.marko@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 291
 033 647 40 02
Ing. Michal Martinák, PhD.
lesník
michal.martinak@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 292
 033 647 40 02
Bc. Marián Masaryk
strážca
marian.masaryk@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 430
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Matejovičová
vedúca vedeckého orgánu
SR pre CITES
lucia.matejovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Ing. Martin Matúš
botanik
martin.matus@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 366
 047 563 49 48
Mgr. Miloš Melega
biospeleológ - bezstavovce
milos.melega@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Jakub Melicher
botanik
jakub.melicher@sopsr.sk
047 563 49 48
  +421 911 011 366
Ing. Vladimír Mertan
poľnohospodár
vladimir.mertan@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 243
 032 659 83 87
Ing. Lenka Mešková
všeobecná účtovníčka - rozpočtárka
lenka.meskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 5536 571
  +421 903 808 018
Ing. Henrich Mičko
lesník
henrich.micko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 910 879 358
Mgr. Soňa Michalčíková, PhD.
zoológ (t.č. MD)
sona.stefanikova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
 032 659 83 87
Mgr. Radovan Michalka
krajinár
radovan.michalka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 332
 02 6428 39 82
Dávid Michalovič
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Ponitrie)
david.michalovic@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 Bojnice
+421 910 406 418
Mgr. Andrea Mikulová
koordinátorka projektu
(prac. Hor. Strieborná 22)
andrea.mikulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 392
Ing. Juraj Minarčin
lesník
juraj.minarcin@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 247
Ing. Slávka Miňová
zoológ
slavka.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 428
Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec
biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 304
Viktor Mlynek
strážca
viktor.mlynek@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 312
 037 77 64 903
Jaroslav Mojžita
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
jaroslav.mojzita@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
B. A. Erika Mojžitová
asistentka
erika.mojzitova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 901 715 279
Ing. Martin Mokráň
zoológ
martin.mokran@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 377
 032 659 83 87
Jana Motošická
techn.-administratívny pracovník
jana.motosicka@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  0903 298 323
 042 432 28 02
Mgr. Martin Mráz
krajinár
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martin.mraz@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 903 298 337
 034 772 27 35
Ing. Michaela Mrázová
koordinátorka medzin. chránených území
(prac. Horná Strieborná 22)
michaela.mrazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 327
Mgr. Stanislava Mudrochová
botanik
stanislava.mudrochova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Peter Mútňan
správca autodopravy
peter.mutnan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 123
Ing. Marta Mútňanová
botanička - nižšie rastliny
marta.mutnanova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 570 250
Csaba Német
strážca
csaba.nemet@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 277
 031 551 62 29
Ing. Ľuba Niklová
projektová manažérka (LIFE)
luba.niklova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421 910 191 630
Ing. Otakar Novodomec
informatik
(pracovisko Lazovná 10)
otakar.novodomec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 513 936
Ing. Ľubica Nudzíková
manažér prevádzkovej a obchodnej činnosti
lubica.nudzikova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 803 031
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Milan Olejár
regionálny informatik
milan.olejar@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 19
  +421 903 298 426
Ing. Jana Ondreková
regionálny informatik
jana.ondrekova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 413
 041 433 56 08
Ing. Peter Oravec
špecialita ekológ (LIFE)
peter.oravec@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 904 353 485
 047 563 49 48
MVDr. Samuel Pačenovský
zoológ
samuel.pacenovsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Igor Palčo
strážca
igor.palco@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 773 27 13
  0904 331 691
Ing. Anton Paločko
lesník
anton.palocko@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 903 298 400
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodár
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 856 255
 047 563 49 48
Ing. Andrea Parillová
kontrolórka
andrea.parillova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
  +421 901 714 125
Ing. Ronald Pastorok
lesník
ronald.pastorok@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 478 159
Ing. Ivan Pavlišin
poľnohospodár
ivan.pavlisin@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 288
 041 433 56 08
Peter Pecík
strážca
peter.pecik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 321
 042 432 28 02
Andrej Pecúch
strážca
andrej.pecuch@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 910 189 184
 034 772 27 35
Ing. Dagmar Pekarovičová
geodetka
dagmar.pekarovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Modra
Štúrova 115
900 01 Modra
-
  +421 911 062 938
 033 647 40 02
Ing. Martina Péliová
lesník
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 414
 047 563 49 48
Ing. Mária Peller
krajinár
maria.peller@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Michaela Peťková
personalista
michaela.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 58
  +421 903 298 112
Ing. Zuzana Peťková
finančná menežérka
zuzana.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/472 20 43
Mgr. Branislav Píši
hlavný koordinátor stráže prírody
branislav.pisi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 911 699 582
Mgr. Svetlana Pitáková
vedúca Odboru propagácie a marketingu,
referentka pre propagáciu
svetlana.pitakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
 048 472 20 36
Ing. Veronika Plavnická
projektová manažérka
(pracovisko: P. O. Hviezdoslava 38, Martin)
(t.č. MD)
veronika.plavnicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 911 855 490
  +421 911 855 490
Mária Plazová
referentka účtovníctva - pokladníčka
maria.plazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
RNDr. Denisa Poláková
anorganik
denisa.polakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 397
 041 433 56 08
Janka Ponická
mzdová účtovníčka
janka.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 911 671 129
Ing. Peter Pospecha
strážca
peter.pospecha@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 902 571 035
 041 433 56 08
Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 011 373
Ing. Radoslav Požgaj, PhD.
dendrológ
radoslav.pozgaj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 434
 037 77 64 903
Štefan Preisner
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Sever)
stefan.preisner@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit
+421 903 201 978
Mgr. Gabriela Prchalová, Msc.
zoológ
gabriela.prchalova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 390 229
 042 432 28 02
Mgr. Michal Prodaj
strážca
michal.prodaj@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 241
 032 659 83 87
Ing. Tibor Pšenák
lesník
tibor.psenak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 259
 043 552 24 66
Mgr. Peter Puchala, PhD.
zoológ
peter.puchala@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 06 00
  +421 903 298 293
 033 647 40 02
Marcel Reichel
odborno-technický zamestnanec
marcel.reichel@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 673 371
 047 563 49 48
Ing. Štefan Renčo
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Juh)
stefan.renco@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
Ing. Barbara Repčíková
botanik
barbara.repcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 904 326 057
 057 748 02 91
Mgr. Barbara Repiská
pracovníčka vedeckého orgánu CITES
barbara.repiska@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Ing. Jozef Repka
lesník
jozef.repka@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 191 594
Mgr. Martin Riník
strážca
martin.rinik@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 904 345 466
Ing. Veronika Rízová
dendrológ
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 074 508
 047 563 49 48
Ing. Ján Rusinko
dendrológ
jan.rusinko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
RNDr. Anna Rusňáková
anorganik
anna.rusnakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 911 390 161
 037 77 64 903
Ľuboš Ruttkay
strážca
luboslav.ruttkay@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 313
Ing. Želmíra Ružičková
environmentálna výchova
zelmira.ruzickova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 904 316 309
 047 563 49 48
Ing. Andrej Sanitrár
vedúci Oddelenia územnej
ochrany, poľnohospodár
andrej.sanitrar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 126
Ing. Andrej Saxa
vedúci Odboru monitoringu,
reportingu a EIA
koordinátor monitoringu
andrej.saxa@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 114
Radoslav Sedlák
odborno-technický zamestnanec
radoslav.sedlak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 390 164
RNDr. Alena Seginková, MBA
ekológ, špecialista (LIFE)
alena.seginkova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 910 879 351
 034 772 27 35
Karin Schindlerová
referentka účtovníctva a rozpočtu
karin.schindlerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 54
  +421 904 308 584
Renáta Schmidtová
mzdová účtovníčka
renata.schmidtova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
Jana Schvarcová
strážca
jana.schvarcova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Michaela Sieglová
manažérka podpory projektov
(t.č. MD)
michaela.sieglova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
 048 472 20 36
Patrik Siman
strážca
patrik.siman@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 258 288
Jaroslav Slašťan
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Juh)
jaroslav.slastan@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
Mgr. Janka Smatanová
botanik
janka.smatanova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 325
 042 432 28 02
Mgr. Ján Snopko
systémový informatik
(pracovisko Lazovná 10)
jan.snopko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 508 207
Mgr. Andrej Somora
Referent pre env. výchovu a projekty
andrej.somora@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Nikola Sopirjaková
krajinár
nikola.kusnirakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 433
 057 748 02 91
Ing. Dávid Spišský
koordinátor monitoringu a hodnotenia
ekosystémových služieb
david.spissky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
  +421 911 516 540
Michal Sršeň
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Juh)
michal.srsen@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
Ing. Peter Stankoviansky
technik pre elektrické zariadenia
peter.stankoviansky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 561
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Eva Staroňová
všeobecná účtovníčka
eva.staronova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
Ing. Zuzana Streberová
strážca (LIFE)
zuzana.streberova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica,
pracovisko Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 674 081
 053 442 20 26
Mgr. Veronika Strečanská
odborno-technický zamestnanec
veronika.strecanska@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 902 567 687
 041 433 56 08
Marta Strečková
mzdová referentka
marta.streckova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 911 702 586
Ing. Tomáš Suchý
zoológ
tomas.suchy@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 901 714 122
Beáta Sýkorová
techn.-administratívny pracovník
beata.sykorova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
  +421 910 461 924
 037 77 64 903
Ing. Ingrid Šaňová
krajinár
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 452 291
 047 563 49 48
Mgr. Zuzana Šántová
informatička GIS
zuzana.santova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Rim. Sobota
Železničná č. 31
979 01 Rimavská Sobota
-
  +421 903 298 113
 -
Ing. Katarína Šatalová
poľnohospodár
katarina.satalova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 910 456 614
 037 77 64 903
Edita Šimonová
techn.-administratívny pracovník
edita.simonova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 148
 047 563 49 48
Ing. Tomáš Šimovič
pracovník pre environmentálnu výchovu
tomas.simovic@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 195 373
 032 659 83 87
Ing. Ľudovít Škapec
Informatik
ludovit.skapec@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 301
  0903 807 219
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Vladimír Šmoldas
správca databáz a CES
(pracovisko Lazovná 10)
vladimir.smoldas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  0911 196 840
JUDr., PaedDr. Marian Števčina
ekonóm správy majetku
marian.stevcina@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
Ing. Ladislav Štrupl
lesník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ladislav.strupl@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 475
 034 772 27 35
Mgr. Ivan Šustr
botanik
ivan.sustr@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 411
 043 552 24 66
RNDr. Zuzana Švantnerová
finančná manažérka, vedúca Oddelenia
implementácie projektov 1
(prac. Hor. Strieborná 22)
zuzana.svantnerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 903 298 427
Ing. Andrej Švec
vedúci Odboru komunikácie a propagácie
manažér pre propagáciu a PR
andrej.svec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 34
  +421 903 298 008
Ing. Katarína Tejová
odborno-technický zamestnanec
katarina.tejova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.tomecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 458
 034 772 27 35
Ing. Roman Trojčák
zoológ
roman.trojcak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 485 230
Martin Tuhársky
strážca
martin.tuharsky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
0904 320 715
Ing. Júlia Turkotová
Koordinátorka monitoringu (OPKŽP2)
(pracovisko Lazovná 10)
julia.turkotova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/4136661
  +421 901 714 123
Mgr. Michal Ufnár
správca serverov
michal.ufnar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
  +421 907 380 771
Mgr. Daniela Uhereková Šmelková
dendrológ
daniela.uherekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Martina Úradníková, MSc.
techn.-administratívny pracovník
martina.uradnikova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
 041 433 56 08
Peter Václavík
vodič/údržbár
peter.vaclavik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
  +421 910 406 254
Ing. Zuzana Václavová
botanik
zuzana.vaclavova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 287
 041 433 56 08
Ing. Lucia Vačoková
koordinátorka projektov, vedúca Odboru
riadenia a implementácie projektov
(pracovisko Brezno)
lucia.vacokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 903 298 107
  +421 903 298 107
František Varga
strážca (LIFE)
frantisek.varga@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Branislav Vašš
strážca
branislav.vass@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 904 321 631
 057 748 02 91
Ján Vataha
strážca
jan.vataha@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 317
Mgr. Denisa Vazanová
zoológ
denisa.vazanova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 390 227
Ing. Alexandra Veselovská, PhD.
zoológ (t.č. MD)
alexandra.veselovska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
Ing. Marek Veverica
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
marek.veverica@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Bc. Alexandra Viergová
referentka správy majetku v CHU
alexandra.viergova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
  +421 910 408 258
Ing. Martin Vincúr
odborno-technický zamestnanec
martin.vincur@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 478 151
RNDr. Zuzana Višňovská, PhD.
biospeleológ
zuzana.visnovska@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
  +421 911 011 409
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Jaroslav Vlčko, CSc.
botanik
jaroslav.vlcko@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 890 714
Bc. Andrej Vojtas
Odb.-techn. zamestnanec (OPKŽP2)
(ZTMH - Juh)
andrej.vojtas@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
Ing. Helena Vojteková
botanik
helena.vojtekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  0911 390 159
 037 77 64 903
Mgr. Viliam Vongrej
pracovník pre enviromentálnu výchovu
viliam.vongrej@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 911 390 170
 033 647 40 02
Štefan Vozárik
odborno-technický zamestnanec
stefan.vozarik@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 716 550
Ing. Marta Vrábová
projektová manažérka
marta.vrabova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421 910 259 103
Mgr. Zuzana Vranková
pracovníčka vedeckého
orgánu CITES
zuzana.vrankova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 347
Jozef Vrťo
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Podpoľanie)
jozef.vrto@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Detva
Tajovského 7
962 12 Detva
+421 910 406 581
Ing. Zuzana Weberová
anorganik
zuzana.weberova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
Mgr. Anna Weissová
manažérka pre komunikáciu
(t.č. MD)
anna.weissova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Ing. Lukáš Záhorec
koordinátor medzinárodných dohovorov
lukas.zahorec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 901 714 120
Ing. Alena Zacharová
krajinár
alena.zacharova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 911 011 398
 037 77 64 903
Ing. Milan Zajac, PhD.
krajinár
milan.zajac@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 062 359
 041 433 56 08
Mgr. Lenka Zajaková
koordinátorka projektu (t.č. RD)
lenka.zajakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 390
Ing. Tatiana Zárubová
technička BOZP, PO a CO
tatiana.zarubova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 55
  0910 158 715
Bc. Ján Zbranek
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Juh)
jan.zbranek@sopsr.sk
ŠOP SR - Zásah. tím pre medveďa hnedého
Lazovná 10
97401 Banská Bystrica
+421 903 201 879
RNDr. Ján Zelinka
vedúci Odboru, manažér prevádzky jaskýň
jan.zelinka@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0910 913 948
 +421 (0)44 553 63 11
Ľubica Zelmanová
techn.-administratívny pracovník
lubica.zelmanova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 911 524 713
 02 6428 39 82
Jozef Zima
odborno-technický zamestnanec (OPKŽP2)
(ZTMH - Sever)
jozef.zima@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit
+421 903 201 978
Ing. Richard Zipser
strážca
richard.zipser@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
  +421 903 298 295
 033 647 40 02
Mgr. Stanislava Zomborská
informatička GIS
(pracovisko Lazovná 10)
stanislava.zomborska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
Lukáš Zungovský
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
lukas.zungovsky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Ing. Marek Žiačik
botanik - vyššie rastliny
marek.ziacik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
Ing. Renáta Žiačiková
Vedúca Oddelenia EIA
koordinátorka pre EIA
renata.ziacikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 436
Ing. Juraj Žiak
odborno-technický zamestnanec
(ZTMH - Západ)
juraj.ziak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Belá-Dulice
Belá - Dulice 721
038 11 Belá - Dulice
+421 910 658 615
Ing. Marek Žilka
poľnohospodár
marek.zilka@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 17
  +421 903 298 401
Ing. Renáta Žišková
vedúca Odboru účtovníctva a rozpočtu,
hlavná účtovníčka
renata.ziskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 38
  +421 903 298 300
Ing. Erika Žitňanská
krajinár
erika.zitnanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02

Jún

Počuli ste, že...