ŽIVOT V MOKRADIACH, MOKRADE PRE ŽIVOT

 

Leto je už nenávratne za nami a s ním aj dni v znamení prázdnin, oddychu a zábavy. Počas tohto roku sme všetci pocítili silu extrémnych horúčav a sucha, ktoré sú dôsledkom miznúcich prameňov, stratených studničiek aj potokov. Rozhorúčená zem v krajine a páľava v mestách vytvorili náročné podmienky nielen pre ľudí, ale aj živočíchy, rastlinstvo a úrodu. Práve teraz, začiatkom školského roka, kedy sa kreatívne kolektívy žiakov stretnú, je čas na nové myšlienky a hľadanie pomoci pre nás a našu Zem.

Pozorujte prírodu, preskúmajte jednotlivé procesy a život v mokradiach a oboznámte sa s rastlinstvom a živočíchmi, ktoré sa mokradiach vyskytujú. Čo ich ohrozuje a prečo sú vzácne?

Pri tvorbe projektov je priestor zamyslieť aj nad zmenou klímy a jej súvis s mokraďami. Čo všetko dokáže každý z nás urobiť v ich prospech a pomôcť ich záchrane?

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl, centrá voľného času a školské kluby v mestách Banská Bystrica a Zvolen a ich okolí. Súťaž je tiež určená pre triedne kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl.

Ako sa zapojiť?

Do súťaže môžete projekt prihlásiť do 21.10.2022 vyplnením prihlasovacieho formulára.

Vo formulári je potrebné vyplniť nasledujúce informácie:

1. názov školy, adresa školy
2. názov projektu autora projektu, alebo kolektív autorov
3. počet žiakov zapojených do projektu
4. e-mailový a telefonický kontakt na koordinátora zodpovedného za projekt

Vyplnením prihlasovacieho formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]

Tvorba projektu (technické parametre):

Využite svoju kreativitu, tímovú spoluprácu a spoločne vytvorte 3D model – diorámu mokrade a života, ktorý v nej môžeme nájsť. Môžete si zvoliť ľubovoľný tvar a veľkosť diorámy. Podmienkou pri tvorbe je používanie prírodných materiálov, aktuálne dostupných v prírode (listy, kamene, trávy, dreviny..). Pri využívaní prírodného materiálu z okolia zbierajte len to, čo skutočne spotrebujete.

Zhotovte fotografie Vášho projektu z viacerých uhlov a pohľadov a zašlite nám ich na e-mailovú adresu sutaz@sopsr.sk. Maximálna veľkosť súborov v prílohe je 20 MB.

Svoje mokraďové projekty nám posielajte e-mailom do 21. 11. 2022

Vyhodnotenie:

Súťaž bude pozostávať z dvoch okruhov hodnotenia:

1. Najlepší projekt, ktorý získa cenu poroty, vyberie komisia odborných zamestnancov zo ŠOP SR, ktorá bude hodnotiť prevedenie myšlienky z hľadiska témy, formu, kreativitu, technické a ochranárske prvky súvisiace s udržateľným využívaním mokradí.

2. Všetky projekty budú hodnotené v online súťaži na sociálnych sieťach a projekt s najväčším počtom „like“ získa cenu verejnosti.

Tri víťazné projekty vyhlásime 30.11. 2022 na facebooku ŠOP SR a na našej webovej stránke a získajú od nás darčekové predmety a hodnotné knižné publikácie

Najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná komisia budú súčasťou originálnej výstavy.

Súťaž a vyhodnotenie budú zaregistrované na stránke Ramsaru. Stanete sa tak súčasťou medzinárodnej kampane na ochranu a múdre využívanie mokradí.

Hlavným cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o dôležitosti mokradí a ich funkcií pre udržanie rovnováhy v krajine, pre ich nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy.

ČO všetko SÚ MOKRADE?

Mokrade patria k najproduktívnejším a súčasne aj k najviac ohrozeným ekosystémom sveta. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody...čítať ďalej

Poďte do akcie, tvorte a premýšľajte! Zviditeľnite svoju školu a triedu na sociálnych sieťach a staňte sa súčasťou skvelej výstavy. Možno práve Váš kolektív dostane originálny nápad, ako zrealizovať svoj vlastný projekt na obnovu, či ochranu mokrade. Dajte nám o tom vedieť! Tešíme sa na všetky Vaše mokraďové projekty.

Potrebujete pomôcť alebo poradiť? Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Kontaktná osoba: Mgr.art Mateja Ištokovičová
E-mailová adresa: mateja.istokovicova@sopsr.sk
tel.: +421 903 298 111

PDF domukent s informáciami o súťaži si môžete stiahnut kliknutím na tento link.

 


Marec

Počuli ste, že...