NAJreport pre bociana

VOLITEĽNÁ AKTIVITA:  „NAJreport  pre bociana“ – reportáž (foto, video) 

Heslo kampane: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti“.


Súťaž bola ukončená 30.9.2022, Vyhodnotenie súťaže nájdete na nasledovnom linku.INFORMÁCIE O SÚŤAŽI: 
 

Zahrajte sa na ozajstných reportérov. Vyhrňte si rukávy a pomôžte skvalitniť život a udržať zdravé prostredie v krajine (nielen) pre bocianov. Je veľa aktivít, ktoré môžete sami alebo spoločne s kamarátmi či rodinou vymyslieť a zrealizovať vo svojej obci, meste.
Svoje skutky zaznamenajte a inšpirujte ostatných
. Možno práve váš nápad bude motiváciou pre ďalších.

Aktivita bude spustená 22. apríla v rámci Svetového dňa Zeme a potrvá do 30. septembra 2022.
 

Zapojiť sa môžu žiaci základných a stredných škôl (ako tím), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), verejnosť aj rodiny s deťmi.

Čokoľvek, čo rozprúdi krv v žilách a inšpiruje ostatných k reakcii. Môže to byť fyzická aktivita či pomoc pri čistení území, alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti.

NAJreport pre bociana je bez obmedzení. Akýkoľvek čin, ktorý je priaznivý pre harmonický vzťah človeka s prírodou, je vítaný.

 

ZAŠLI

Zaznamenajte svoj NAJreport pre bociana, ktorý  sa vám podarilo zrealizovať. Zašlite svoj príspevok formou reportáže (FOTO, VIDEO) spolu s popisom a menom (menami) elektronicky na mail svojmu koordinátorovi do 30.septembra 2022.

 

TIP: Inšpiráciu pri tvorbe reportáže môžete čerpať aj na stránke Mladí reportéri pre životné prostredie - metodika 4 krokov pri tvorbe reportáže TU.

 

VYHODNOTENIE a OCENENIE

Zo zaslaných reportážnych príspevkov vyberie odborná porota

1 najvýstižnejšiu reportážNAJreport.

 

V rámci voliteľnej aktivity môžu byť ocenené špeciálnou cenou poroty ešte 2 kategórie:

1 najvtipnejšia reportáž

1 najtímovejšia reportáž

 

Hodnotená bude myšlienka reportáže, celkový dojem, aktivita, súvis s danou témou a originalita.

 

Autor víťaznej reportáže získa:

  • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
  • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Všetci súťažiaci budú mať možnosť prezentovať svoje reportáže na pripravovanej žiackej konferencii, ktorej termín konania sa zverejní v priebehu trvania Ekovýchovného programu Bocian 2022.

V roku 2021 sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo spolu 21 pozorovateľov.

Zaujímavosťou bolo, že sa do pozorovania bociana pripojili k deťom aj rodičia. Všetkým ochotným pozorovateľom boli k dispozícii metodicky pomôcť a usmerniť odborní pracovníci z vedenia ŠOP SR, zo siedmych národných parkov, dvoch chránených krajinných oblastí a RCOP Prešov. 

 

Viac čítajte na:

20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Vyhodnotili a rozdali sme odmeny v rámci Ekovýchovného programu Bocian

Zaujímavosti z pozorovania bocianov v 2021 .

 


Jún

Počuli ste, že...