Kvíz - biosférické rezervácie Slovenska


Poznáme výhercov nášho kvízu o biosférických rezerváciách, do ktorého ste sa mohli zapojiť od 2.10.- 10.10.2021. Do súťaže sa zapojilo 51 účastníkov, z toho 24 účastníkov vyplnilo kvíz na plný počet bodov a z nich sme vyžrebovali 3 šťastlivcov, ktorým zašleme vecné ceny od ŠOP SR:

1. miesto: veska@azet.sk
2. miesto: svajcikova.lenka@gmail.com
3. miesto: jozef.ockajak@gmail.com

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme!

Kvíz bol realizovaný cez online vyhodnocovací systém na stránke https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda6H1NWdZczFBtQxPmtUuFMgPmqWtK2lejhsLvDRGpABLi-A/closedform

Súťaž vrátane otázky pre vás pripravil Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Pokiaľ Vás zaujímajú správne odpovede, pripájame správne vyplnené kvízové otázky:
December

Počuli ste, že...