KVÍZ - MOKRADE A VODA

Svetový deň Mokradí

február 2021

Mokrade a voda

Neoddeliteľné – voda, mokrade a život

Pridajte sa, spoznávajte a chráňte naše mokrade.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí si Štátna ochrana prírody SR pripravila pre verejnosť súťažný vedomostný kvíz zameraný na mokrade Slovenska a ich druhy.

Mokrade patria na celom svete k najohrozenejším biotopom. Na Slovensku je 14 lokalít  (http://www.sopsr.sk/web/?cl=36) predmetom ochrany aj podľa Ramsarského dohovoru, zapísaných do Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

Ramsarský dohovor (Ramsar, Irán, 1971) je medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu v ochrane a múdrom využívaní mokradí a ich zdrojov. (https://www.ramsar.org/).

Čo všetko je mokraď? Pod slovom „mokraď“ rozumieme územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou alebo slanou vodou (okrem močiarov aj rieky, jazerá, pláže, či plytké pobrežia, ale aj jaskyne). Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – rieky, lužné lesy, rašeliniská, rybníky a podzemné vody jaskýň.

Hlavným cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem o mokrade ako aj poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka a upozorniť aj na to, že bez mokradí nebude voda.

TIP PRE VÁS: Zlepšite svoje znalosti z oblasti mokradí a zahrajte si pexeso. [Stiahnuť TU]

Pravidlá  súťaže:

  • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
  • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Uvedie mailovú adresu a svoje meno, priezvisko.
  • Vedomostná súťaž začína dňa februára 2020 a končí 22. februára 2020.
  • Odoslaním kvízu, súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf].
  • Zo všetkých vyplnených kvízov sa vytvorí súhrnná tabuľka s výsledkami.
  • Stačí správne odpovedať na šesť kvízových otázok v nižšie uvedenom kvízovom formulári a označiť tú správnu.
  • Za všetky správne odpovede, môžete získať 35 bodov.

Vyhodnotenie:

  • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže a vyhlásenie výhercu bude 24. februára 2020, prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, web stránky: http://www.sopsr.sk.
  • Z účastníkov, ktorí budú mať maximálny počet 35 bodov, sa vylosujú traja výhercovia, prípadne vyhrajú traja účastníci s najväčším počtom bodov.

 Prajeme vám úspešné kvízovanie a tešíme sa na vaše odpovede.

Kliknite na obrázok a spustí sa kvíz.


Apríl

Počuli ste, že...