Komiksová súťaž Rok v živote bociana bieleho


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: 

KATEGÓRIA I. STUPEŇ:

 1. Miesto: Matúš Kožej, ZŠ Malá Ida, 3.B
 2. Miesto: Adrián Horváth, ZŠ Nižný Lánec, 4.A špeciálna trieda
 3. Miesto: Xénia Fisterová, ZUŠ Ivanka pri Dunaji, 9 rokov, Názov: Bocianí pondelok

KATEGÓRIA II. STUPEŇ:

 1. Miesto: Katarína Vršanská, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, 9.A
 2. Miesto: Dária Mačingová, ZŠ Malá Ida, 8.B
 3. Miesto: Ján Čerňanský, ZŠ s MŠ Kamenná poruba, 9.A

CENA POROTY:

Jakub Zajac, ZUŠ Smižany, 3.A


Viac informácií k vyhodnoteniu ako aj fotografie výherných prác nájdete v článku v našich aktualitách kliknutím sem. V rámci prebiehajúceho
Ekovýchovného programu Bocian vyhlasuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky celoslovenskú výtvarnú súťaž v tvorbe komiksov pre žiakov na tému BOCIAN BIELY.

Vymysli pútavý príbeh o ceste bociana z jeho zimoviska až na Slovensko do jeho domovského hniezda. Nakresli čo všetko mohol zažiť, vidieť, aké nástrahy a nebezpečenstvá musel počas cesty prekonať a ako vyzeral jeho príchod domov.

Je Afrika pre bociany domov či len zimovisko? Čo zažíva bocian na ceste z teplých krajín? Priletí na rovnaké miesto alebo si musí nájsť nový domov?

 

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Žiaci I., II. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií. Súťaž je určená pre žiakov do 15 rokov.

ČO TREBA UROBIŤ?

Nakresli, namaľuj alebo rôznymi kombinovanými technikami vymysli komiksový príbeh o situáciách, ktoré bocian prežije počas roka.

PODMIENKY SÚŤAŽE

1 komiks – 1 autor

Každý súťažiaci môže zaslať maximálne jeden komiks.

Forma spracovania

Spracovanie rôznymi technikami: kresba, maľba, koláž, počítačové grafiky (pri grafike je dôležitá vlastná tvorba).

Rozsah a formát

 • Minimálny rozsah je 2 strany formátu A4, 1 stránka formátu A3, či jedna stránka formátu A2.
 • Maximálny rozsah sú 3 strany formátu A4, 2 stránky formátu A3, či jedna stránky formátu A2.
 • Komiksy nezväzujte a kreslite iba z jednej strany na list papiera.

Odovzdanie

Vypracovaný komiks spolu so Súhlasom so spracovaním údajovSúhlas autora s použitím diela pošli naskenovaný e-mailom na sutaz@sopsr.sk, alebo poštou či osobne na adresu:

Odbor komunikácie a propagácie
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28 B
974 01 Banská Bystrica

Na zadnej strane komiksu musí byť uvedené:

Meno, priezvisko autora, vek, trieda, názov školy, kontaktné údaje mail, alebo telefónne číslo. Ak prácu do súťaže prihlasuje pedagóg, alebo učiteľ kontaktné údaje (mail a tel.č.) postačí zaslať na nich, ostatné údaje na prihláseného žiaka.

Koľko mám času na spracovanie?

Výtvarná súťaž NAKRESLI KOMIKS – ROK V ŽIVOTE BOCIANA prebieha od 1.júna do 30. septembra 2023.  


VYHODNOTENIE:

Zo zaslaných komiksov vyhlási Odborná porota ŠOP SR spolu s garantom Ekovýchovného programu Bocian RNDr. Miroslavom Fulínom výhercov v týchto kategóriách:

 1. I. stupeň ZŠ (1.-3. miesto)
 2. II. stupeň ZŠ (1.-3. miesto)
 3. Cena poroty 

ČO VŠETKO SA NA KOMIKSOCH HODNOTÍ?

Originalita, výtvarné spracovanie, posolstvo ohľadom bociana bieleho, dodržanie témy – stavba príbehu a jeho zrozumiteľnosť, pôsobivosť. Odporúčame kresliť príbehy o situáciách, ktoré si sami vymyslíte.


Výhercovia získajú od organizátora a zainteresovaných organizácií vecné ceny a diplom o účasti.


Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s použitím diela na propagačné účely ŠOP SR.


Tie najzaujímavejšie práce budú zdokumentované a umiestnené na webových stránkach ŠOP SR, www.bociany.sk.


Tešíme sa na všetky vaše komiksové spracovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.


S akýmkoľvek otázkami sa môžete obrátiť na e-mail sutaz@sopsr.sk.

ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ako aj za podpory organizácie SOS/Birdlife Slovensko. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. 


Júl

Počuli ste, že...