Sprievodca v Harmaneckej jaskyni

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľné pracovné miesto

SPRIEVODCA V HARMANECKEJ JASKYNI

pracovisko Harmanecká jaskyňa

Požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne,
 • základné znalosti cudzích jazykov výhodou


Pracovná náplň uchádzača:

 • Sprevádzanie návštevníkov v jaskyni, poskytovanie výkladu.


Ponúkané výhody:

 • Dovolenka nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce,
 • poskytnuté príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a sviatky, nadčas podľa Zákonníka práce
 • stravné preplácané nad rámec zákona
 • pracovný čas strávený v príjemnom a zaujímavom prostredí

 
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Sprievodcovia sa prijímajú na dobu určitú počas letnej turistickej sezóny od 15. 5. 2023 do 31. 10. 2023. Pracovný pomer je možné uzatvoriť na 1, alebo viac mesiacov podľa vzájomnej dohody. Práca je vhodná aj pre študentov.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 700,00 EUR navýšený o príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, sviatky, nadčas podľa Zákonníka práce. 

Žiadosť na ponuku pracovného miesta, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia pracovného miesta zašlite na e-mailovú adresu: harmanj@ssj.sk.

Plánovaný termín nástupu: ASAP

Kontaktná osoba:

Ing. Ľuboš Hraško, správca Harmaneckej jaskyne

Tel.: +421 48 419 81 22


September

Počuli ste, že...