Zoológ v Správe CHKO Biele Karpaty

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

Správa CHKO Biele Karpaty v Nemšovej

obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu

Zoológ

 

na dobu určitú – na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného alebo lesníckeho zamerania
 • základná znalosť legislatívy na úseku ochrany prírody
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, znalosť alebo ochota naučiť sa pracovať s geografickým informačným systémom (GIS),
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej práce,
 • prax v odbore vítaná.

Pracovná náplň:

 • vypracovávanie odborných stanovísk pre konania orgánov ochrany prírody,
 • základný aj aplikovaný zoologický výskum, mapovanie a monitoring chránených druhov
 • spolupráca pri tvorbe dokumentácie ochrany prírody,
 • plnenie odborných úloh súvisiacich so starostlivosťou  o chránené územia a chránené druhy živočíchov

Ponúkané výhody: 

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 01.02.2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 960,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe.

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia voľnej pracovnej pozície zašlite do 30.12.2022 na Správu CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 91441 Nemšová alebo mailom na adresu sylva.mertanova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Mgr. Sylva Mertanová

riaditeľka Správy CHKO Biele Karpaty

Tel.: +421 911 011 364


November

Počuli ste, že...