Výberové konanie na pozíciu Riaditeľ Správy CHKO Strážovské vrchy v Považskej Bystrici

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
informuje o priebehu výberového konania na pozíciu

Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti
Strážovské vrchy
so sídlom v Považskej Bystrici

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022 s nasledovným harmonogramom
  
  1. časť výberového konania (hodnotenie odbornej kvalifikácie a riadiacich schopností)
  2. časť výberového konania – verejné vypočutie kandidátov
Vo výberovom konaní uspel Ing. Beňadik Machciník a 25.10.2022 bol vymenovaný generálnym riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR RNDr. Dušanom Karaskom.
 

December

Počuli ste, že...