Metodické materiály

Informačný leták ISA Slovensko: stiahni [pdf]

Arboristicky štandard č. 1 Rez stromov:
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.html

Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti:
https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960

Arboristický štandard č. 3 Hodnotenie stavu stromov
http://ves.uniag.sk/files/pdf/9da4dhvt8hcu6nzj04rths9bnkqtzj.pdf

Arboristický štandard  č. 4 Výsadba stromov a krov
https://ves.uniag.sk/files/pdf/pv6sd0p6477gick3r703ync1x9cdk4.pdf

Arboristický štandard č. 5 - Rez krov
https://vydavatelstvo.uniag.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=1394

Arboristický štandard č. 6 Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry
https://vydavatelstvo.uniag.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=1499

Arboristicky štandard č. 7 – Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí
https://vydavatelstvo.uniag.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=1641

Máj

Počuli ste, že...