Evidovanie chránených stromov

Vyhlásené chránené stromy sú evidované v informačnom systéme verejnej správy, v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“). Správcom štátneho zoznamu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a prevádzkuje ho ním poverená organizácia ochrany prírody, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

V prípade zrušenia ochrany chráneného stromu organizácia ochrany prírody zápis zo štátneho zoznamu vyškrtne.   

Údaje zo štátneho zoznamu sú prístupné verejnosti cez sieťové služby.

Ďalšie podrobnosti o štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny sú ustanovené v § 51 zákona č. 543/2002 Z.z. a o jeho vedení v § 23 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. Obsah registra osobitne chránených častí prírody a krajiny poskytuje príloha  č. 18 k vyhláške. 
Jún

Počuli ste, že...