Základné právne predpisy

Zákon č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


September

Počuli ste, že...