Natura tutela

História časopisu NATURAE TUTELA siaha do roku 1987. V tomto roku sa opatrením MK SR dostal časopis, vtedy ešte zborník, do pôsobnosti Múzea vývoja ochrany prírody, predchodcu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Od roku 1992 sa zmenila obálka pôvodného zborníka, ktorá 11 ročníkov predtým tvorila v odborných kruhoch jeho image a na základe požiadavky štátnej ochrany prírody sa zmenilo aj číslovanie. Druhé číslo zborníka Ochrana prírody pokračuje v zmenách a aby sa odlíšilo od Ochrany prírody vydávaným Štátnou ochranou prírody v záhlaví zborníka sa objavilo jeho latinské pomenovanie NATURAE TUTELA, latinská podoba názvu zborníka sa začala používať od 3. čísla zborníka. Mení sa aj profilácia zborníka, t. j. rozširuje sa jeho obsahová stránka o ďalšie aktivity týkajúce sa ochrany prírody. 

Viac informácií a časopis na stiahnutie tu: http://www.smopaj.sk/sk/naturae-tutela


Júl

Počuli ste, že...