V Šiatorskej Bukovinke sprístupnili novú turistickú lokalitu

V Šiatorskej Bukovinke sprístupnili novú turistickú lokalitu

V Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkov privedie až k unikátnemu u skalnému stupňu vytvorenom spätnou eróziou  - Kamennej izbe.

Táto lokalita bola podľa slov riaditeľky Správy CHKO Cerova vrchovina Evy Belanovej turistami neobjavená: “Veľmi sa tešíme, že v rámci Cerovej vrchoviny, územia, ktoré na Slovensku možno nie je až tak známe, pribudne niečo nové a zaujímavé. Náučný chodník plánujeme v budúcnosti prepojiť aj na už existujúcu cyklotrasu -  Novohradskú magistrálu, čiže do budúcnosti je tu vízia nielen pre cyklistov, ale aj pre peších turistov. Toto územie je zaujímavé aj pre milovníkov geológie, kde môžu sledovať históriu vzniku Cerovej vrchoviny.“

                    

Pri vstupe do lesa na pravej strane je umiestnené oddychové miesto, drevený stôl s lavicou a na ľavej strane chodníka sú informačné tabule „Spoznaj les“. „Kamenná izba je zaujímavá turistická lokalita, ktorá vznikla spätnou eróziou a preto sme sa rozhodli pri nej vybudovať náučný chodník, ktorý je tvorený dvomi časťami.“ upresnil Peter Badinka, starosta obce. V prvej časti sú informačné tabule o rôznych druhoch živočíchov a po krátkej prechádzke po približne 300 metroch sa dostane návštevník k vodopádu, ktorý vytvára Kamennú izbu, ku ktorej je vybudované schodisko aj s vyhliadkou.

Dominantnou turistickou atraktivitou regiónu je neďaleký hrad Šomoška, ktorý ročne navštívi približne 30 000 návštevníkov. Novo sprístupnená lokalita rozširuje turistickú ponuku regiónu a popularizuje Globálny geopark Novohrad – Nograd, na ktorého území sa nachádza.

                      

„Stratégiou rozvoja pre cestovný ruch BBSK je podporovať tvorbu produktov aj v rámci malých projektov, ako vidíme aj dnes. Aj takýmito malými projektami vieme upriamiť pozornosť na prírodné a kultúrne krásy, ktoré sa nachádzajú v našich regiónoch“ uviedol Ján Beljak, podpredseda BBSK.

Náučný chodník vznikol v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie cez finančný príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 8000 eur.

 „Nová atraktivita prispeje k udržaniu turistov v lokalite, ktorí navštevujú hlavné lákadlo, hrad Šomoška. Komplexne sa snažíme budovať lokalitu geoparku a na slovenskej strane potrebujeme, aby boli zvýraznené všetky predpoklady, vďaka ktorým môže návštevník v regióne objaviť zaujímavé miesta,“ vysvetlil hlavnú myšlienku vybudovania chodníka riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

 

Zdroj: Správa CHKO Cerová vrchovina

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...