POĽANA V BUBLINÁCH Komiksová súťaž pozná svojich víťazov

POĽANA V BUBLINÁCH Komiksová súťaž pozná svojich víťazov

Výtvarná súťaž „Poľana v bublinách“, ktorú vo februári tohto roku vyhlásila Správa Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana pre druhý stupeň základných a umeleckých škôl má svojich víťazov. Súťaž oslovila nielen deti z regiónu a miestnych škôl zo Zvolena, Detvy, Hriňovej, či Sliača, ale aj zo vzdialenej Turzovky. Odborná porota tak stála pred náročnou výzvou vybrať z vyše osemdesiatky zaslaných prác tie najlepšie. Kritériami pre hodnotenie prác bolo nielen umelecké prevedenie, technika, ale aj príbeh. Spomedzi množstva komiksov boli ocenené práce mladých autorov:

Filip Mravec – Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Detva

Viktória Fumačová – Základná umelecká škola Svetozára Stračinu Detva

Júlia Šiagiová – Základná umelecká škola, Sliač

    
Ocenená autorka, na fotografii v strede, Foto archív S-CHKO-BR Poľana


Víťazné práce, Foto archív S-CHKO-BR Poľana

Špeciálnu cenu poroty získal  Jakub Kurák zo Základnej školy J. J. Thurzu z Detvy. Jeho práca je zameraná na človeka. Vyniká vysokou umeleckou úrovňou, technickým prevedením a prezrádza autorovu silnú osobnú inšpiráciu svetovým umením, regionálnou kultúrou a tradíciami Podpoľania.

Cieľom súťaže bolo upriamiť pozornosť detí na Biosférickú rezerváciu Poľana a víziu zachovávania harmónie medzi človekom a prírodou. V jednoduchých komiksových príbehoch mladí umelci zachytili obľúbené živočíchy, rastliny a človeka v poučných alebo humorných dialógoch. Množstvo získaných kresieb je obrazom silného záujmu o výtvarné prevedenie prostredníctvom komiksu.

Rôznorodosť príbehov svedčí o vynaliezavosti a bezhraničnej fantázii mladej mysle a o statočnom detskom srdci, ktoré cíti zodpovednosť a potrebu ochraňovať prírodu. Mozaika ilustrovaných dialógov vypovedá o túžbe  po súlade a priateľstve medzi človekom a prírodou,  vzájomnej láske ľudí, či úcte k podpolianskej kultúre a jej významným osobnostiam. V komiksoch sa predviedli výrečné mloky, priateľské vlky, šibalské vtáctvo či udatný ježko. V mnohých príbehoch je hlavným hrdinom medveď. V kreslenom svete mládeže je však medveď vnímaný veľmi pozitívne, ako pán lesa, odvážny hrdina a obľúbený kamarát. Rovnako tak má v deckom umeleckom svete veľký priestor samotné pohorie Poľany. Objavuje sa ako živá burácajúca sopka ale aj v prívetivých obrazoch lesov, kvetnatých lúk, polí či známych skalných útvarov.

 

 Zdroj: Správa CHKO Poľana

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...