OSTROLÚCKYM LESOM - kultúrno – náučné podujatie pre deti

OSTROLÚCKYM LESOM - kultúrno – náučné podujatie pre deti

Vo štvrtok 20. júna sa prepojili organizácie z lesníckeho a ochranárskeho prostredia v jednom spoločnom kultúrno – náučnom podujatí pre deti „OSTROLÚCKYM LESOM" na Ostrej Lúke v areáli novo zrekonštruovaného kaštieľa. Hlavným organizátorom podujatia bola Obvodná poľovnícka komora vo Zvolene a Okresná organizácia SPZ vo Zvolene.

S našou novou mobilnou eko-učebňou sme priblížili rôzne témy o ochrane prírody žiakom základných škôl. Spolu s kolegami zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého sme predstavili ich prácu a postupy v teréne. Prezentovali sme odchyt medveďa a následné postupy pre ich výskum ako aj telemetrické zariadenie, drony ale aj  ochranné spreje. Povedali sme si aj ako predísť stretom s medveďom alebo ako sa zachovať keď medveďa naopak stretneme.
CHKO Poľana realizovala tvorivé aktivity na spoznávanie stromov a vtáctva.

    

Na druhom stanovišti žiaci vyčistili les od čiernej skládky a vytriedili vyzbieraný odpad do správnych farebných nádob, a to veľmi rýchlo. V rámci aktivity Život odpadu zistili, ktorý odpad aj z ich domácnosti je najviac zastúpený, ktorý sa môže recyklovať a do akej mieri a ktorý končí v spaľovni a na skládkach. Zaujala ich aj časová os rozkladu odpadu.

Značky recyklačných symbolov na obaloch produktov si pozreli aj na svojich taškách, tričkách, fľašiach a vyskúšali si poskladať Odpadovú pyramídu s ťažkými slovami o znovuvyužívaní a minimalizovaní. Navzájom sme si porozprávali o tom, že veľmi radi darujú svoje staré veci, ktoré už nepotrebujú. Nakoniec si porovnali spôsob života a možnosti v rôznych krajinách sveta na tému Je toľko vecí, ktoré nepotrebujem, dotkli sme sa aj globálnych environmentálnych tém a problémov.

Aktivity na stanovišti boli zrealizované vďaka medzinárodnému vzdelávaniu multiplikátorov v rámci projektu Udržateľnosť prírodných zdrojov v kontexte svetovej výzvy šetrenia prírodných zdrojov, spolufinancované z programu EU Erasmus +

  

Žiaci sa splnenie svojich úloh získali veľmi hodnotnú odmenu v podobe tematického odznaku.

    

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia, ktoré sa nieslo v priateľskom a uvoľnenom duchu. Byť súčasťou podujatia s rôznorodou účasťou nám ukázalo, že aj spájanie rôznych pohľadov nás dovedie aj k spoločným záverom.

 

 Príspevok pripravili:
- Mgr. Ingrid Károlyová, PhD., Mgr. Svetlana PItáková, Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
autor fotografie : Mgr. Ingrid Károlyová, PhD., Mgr. Svetlana PItáková,Ing. Andrej Švec

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...