Rys ostrovid dnes oslavuje svoj medzinárodný deň

Rys ostrovid dnes oslavuje svoj medzinárodný deňRys (Lynx lynx) je najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Tento plachý a nočný tvor sa vyznačuje svojou hustou sivožltou až hrdzavohnedou srsťou s viacerými hnedočervenými škvrnami a pozdĺžnym tmavým pruhom na chrbte. Jedinečné usporiadanie a veľkosť tmavých hnedých škvŕn na srsti umožňuje podrobné sledovanie jednotlivých jedincov. 

Medzinárodný deň rysa sa oslavuje od roku 2018 ako výsledok iniciatívy rozsiahleho európskeho projektu Interreg Central Europe 3Lynx.

Na Slovensku sa rys vyskytuje najmä v horských oblastiach, kde obľubuje vertikálne výrazne členité terény s dostatkom úkrytov a skalnaté svahy. Charakteristickým znakom všetkých rysov sú trojuholníkové uši s čiernymi chlpmi na ich koncoch a tiež čierny koniec chvosta.

Rys je samotársky žijúcim druhom a rodinné skupiny vytvárajú len samice s mláďatami mladšími, ako jeden rok.

Dôležitým ohrozením populácie rysa na Slovensku je degradácia až strata vhodných biotopov z dôvodu výrazného rozvoja a výstavby infraštruktúry. Hrozbou je tiež prerušenie najdôležitejších migračných trás a vytváranie migračných bariér izolujúcich jadrové časti populácie rysa od marginálnych častí.

Najdôležitejšou migračnou trasou rysa na Slovensku je prepojenie medzi západnými Karpatmi v Bukovských vrchoch a Nízkych Beskydách (a Národnom parku Poloniny) a západným, resp. severozápadným výbežkom východných Karpát v Užanskom Národnom parku na Ukrajine a Bieszczadským Národným parkom v Poľsku.  V prípade prerušenia rozšírenia populácie rysa v rámci ukrajinských Karpát by bola populácia rysa na Slovensku izolovaná z dôvodu obmedzenia vzájomnej výmeny jedincov medzi východnými a západnými Karpatmi (Zdroj - Program starostlivosti o rysa ostrovida na Slovensku).

ŠOP SR je aktuálne súčasťou veľkého medzinárodného tímu v rámci cezhraničného projektu Interreg Central Europe Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores, ktorý je zameraný aj na realizáciu systematického fotomonitoringu rysa ostrovida.

Očakávaným výstupom projektu je odhad veľkosti a stavu lokálnej populácie rysa s prípravou odporúčaní a materiálov pre ďalší manažment a ochranu tohto druhu na lokálnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.


Ukážka rysa ostrovida na potulkách lesom z našej fotopasce:
 

Príspevok pripravili:
- PhDr. Barbora Krištofová, PhD., MLitt., projektová manažérka INTERREG, Sekcia projektov ŠOP SR
- Mgr. Kristína Bocková, PhD., Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
autor fotografie : Jaroslav Slašťan, Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR


Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...