Príbeh na týždeň na vlnách Rádia Slovensko - Záchrana rašelinísk

Príbeh na týždeň na vlnách Rádia Slovensko - Záchrana rašelinískMinulý týždeň ste na vlnách Rádia Slovensko v relácii "Príbeh na týždeň" mali možnosť započúvať sa do príbehu našich rašelinísk. Každý deň sme v spolupráci s Inštitútutom aplikovanej ekológie DAPHNE, našou Správou CHKO Horná Orava a redaktorkou RTVS Petrou Strižkovou pripravili krátku reportáž o význame a možnostiach záchrany týchto vzácnych biotopov.

Záchrane 12tich vybraných rašelinísk sa venuje aj jeden z našich projektov "Ekohydrologická obnova rašelinísk". Obnova týchto ekosystémov pomáha nielen flóre a faune, ktoré sú na rašeliniská viazané, ale aj nám ľuďom. Práve v rašeliniskách má zadržiavanie vody v krajine, viazanie uhlíka z atmosféry, či zmierňovanie zmien klímy najväčší potenciál. Ich drvivá väčšina však bola u nás v minulosti vyťažená, odvodnená alebo premenená na poľnohospodársku pôdu. Okrem adaptácie ich obnovou zvýšime aj biodiverzitu krajiny.

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu rašelinísk zadržiavať vodu v krajine a viazať uhlík. Projekt sa zaoberá obnovou 12 lokalít rašelinísk na Slovensku s cieľom zastaviť ich degradáciu realizáciou dobre cielených hydrologických a manažmentových opatrení na ploche 352,18 ha. Získané výsledky z pilotných lokalít (Bariny, Boserpalské mláky, Klinské rašelinisko, Krivý kút, Havrania dolina, Hanšpíle, Makoviská, Medzi bormi, Sivá Brada, Spišskoteplické slatiny, Tisovnica, Trstinné lúky) sa použijú na demonštráciu osvedčených a inovatívnych postupov pri ich ekologickej obnove.

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ je financovaný z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, DAPHNE- Inštitút aplikovanej ekológie, Mesto Spišská Belá a PRO POPULO Poprad s.r.o. a  NINA – Nórsky  inštitút pre výskum prírody.


Prajeme príjemné počúvanie: 

Link na jednotlivé epizódy nájdete tu. Odkaz na kompletnú reportáž nájdete v archíve RTVS na nasledovnom linku.   


Viac informácií o projekte nájdete na web stránke https://obnovaraselinisk.sopsr.sk/.


Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...