Konferencia pri príležitosti 50 rokov ochrany prírody Veľkej Fatry

Konferencia pri príležitosti 50 rokov ochrany prírody Veľkej FatryKoniec minulého týždňa sa niesol v oslavnom duchu. Správa Národného parku Veľká Fatra si bohatým programom pre odbornú ako aj laickú verejnosť pripomínal 50. výročie ochrany prírody.

Blatnická dolina počas piatku a soboty ponúkla návštevníkom množstvo zaujímavých odborných prednášok, doplnených o prezentáciu všetkých národných parkov Slovenska, stánky a ukážky ľudových remeselníkov, ako aj rôzne náučno- zábavné stanoviská pre rodiny s deťmi. Na svoje si prišli aj milovníci ľudovej hudby, ktorí sa mohli tešiť z niekoľkých vystúpení DFS Turiec.

ŠOP SR sa do programu zapojila prednáškou spojenou s diskusiou s členmi Zásahového tímu pre medveďa hnedého (tím Západ) ako aj množstvom ekovýchovných aktivít pri našej interaktívnej mobilnej eko-učebni "Medvedí brloh".Územie Veľkej Fatry je legislatívne chránené od r. 1973, pričom výmera tejto chránenej krajinnej oblasti (CHKO) bola v tomto období 60 610 ha a výmera ochranného pásma 20 500 ha. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty územia došlo v r. 2002 k prekategorizovaniu CHKO na národný park. Výmera územia NP sa oproti výmere CHKO znížila na 40 371,3433 ha, výmera ochranného pásma sa ustanovila na 26 132,5817 ha.

NP Veľká Fatra sa prekrýva s 27 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území (v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.) a to 12 národnými prírodnými rezerváciami, 4 prírodnými rezerváciami, 4 chránenými areálmi, 1 národnou prírodnou pamiatkou a 6 prírodnými pamiatkami. Najväčším prírodným bohatstvom NP sú zachované prírodné lesy a pralesy karpatského typu so zastúpením smreka, jedle a buka ako hlavných drevín. Unikátom je najväčší výskyt tisu obyčajného v strednej Európe - národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina je najstaršou v NP, chráni sa od roku 1949. Botanickú pestrosť územia Veľkej Fatry dokumentuje fakt, že sa na ňom vyskytuje vyše 50 druhov chránených rastlín z celkového počtu 96 chránených na celom Slovensku. Pravé botanické skvosty predstavujú endemity Veľkej Fatry, ktoré sa vyskytujú len na jej území - cyklámen fatranský a jarabina pekárovská.

Významné podujatie pri príležitosti osláv 50. výročia podporili svojou účasťou štátni tajomníci rezortov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Sme radi, že sme ako ŠOP SR mohli byť nielen súčasťou tohto podujatia, ale aj súčasťou histórie ochrany prírody nášho tretieho najväčšieho národného parku.

Viac sa o tomto národnom parku dozviete aj v našej informačnej brožúre dostupnej na nasledovnom linku.  
Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...