V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000

V Bruseli predstavia víťazov súťaže Ceny Natura 2000Vo štvrtok 29. mája 2024, v rámci Zeleného týždňa EÚ (EU Green Week), sa uskutoční finále tohtoročnej ceny Natura 2000, a to za účasti výkonného podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, generálnej riaditeľky Európskej komisie pre životné prostredie Floriky Fink-Hooijer, ako aj ďalších členov poroty. Ide o jubilejný 10. ročník prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje za popredné výsledky v oblasti ochrany prírody spojené so sústavou Natura 2000.

O prestížne ocenenie sa uchádza aj projekt zo Slovenska, ktorý sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí Dunaja. Na realizácii projektu sa podieľajú okrem občianskeho združenia BROZ aj štátne inštitúcie, ako napríklad Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky či štátny podnik Vodohospodárska výstavba. O ocenenie sa môžu uchádzať subjekty so sídlom v EÚ, napr. verejné a miestne orgány, podniky, mimovládne organizácie, vlastníci pôdy, vzdelávacie inštitúcie, organizácie cestovného ruchu či jednotlivci.

Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastní celkovo 27 finalistov z 96 oprávnených žiadateľov z 15 rôznych členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Švédska.

Ocenenie je možné získať za dosiahnuté výsledky počas posledných 5 rokov trvania projektu, pričom Cena Natura 2000 sa tento rok udeľuje v 5 kategóriách. Na základe hlasovania verejnosti sa tiež udeľuje tzv. European Citizens’ Award. Viac informácií o inšpiratívnych projektoch všetkých 27 finalistov z celej Európy nájdete tu: https://environment.ec.europa.eu/.../european-natura-2000...

V prípade záujmu byť súčasťou ceremónie, je možné prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky aj online: https://environment.ec.europa.eu/.../european-natura-2000...

Rovnako tak je možné sledovať aj slávnostné odovzdávanie cien na tomto odkaze: https://webcast.ec.europa.eu/eu-green-week-2024-05-29Ocenenie sa odovzdáva aj pri príležitosti osláv EURÓPSKEHO DŇA NATURA 2000.

Každý rok si totiž 21. mája pripomíname vznik najväčšej koordinovanej siete chránených území na svete, ktorá bola vytvorená pred 32 rokmi. Viac ako 27 000 chránených území v sieti NATURA 2000, to je viac ako 27 000 dôvodov na oslavu.

Sieť Natura2000 je kľúčová pre ochranu našich najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Táto rozsiahla sieť chránených území sa rozprestiera po celej EÚ a zabezpečuje udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Je nevyhnutná pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre budúce generácie.

Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:

Cieľom vytvorenia sústavy NATURA 2000 je zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v týchto územiach. 

Viete ktoré územia v rámci Slovenska sú zaradené do tejto sústavy? Spoznajte ich aj prostredníctvom interaktívnej mapy Európskej agentúry životného prostredia:

Vybraným územiam sústavy Natura 2000 sa venuje aj projekt Príroda pre všetkých, koordinovaný Ministerstvo životného prostredia SR. Zoznámte sa s jeho aktivitami prostredníctvom projektovej stránky https://www.prirodaprevsetkych.sk/
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...