NPR Šomoška oslavuje 70 rokov svojej ochrany

NPR Šomoška oslavuje 70 rokov svojej ochranyNárodná prírodná rezervácia (NPR) Šomoška, turistom dobre známa pre svoj Kamenný vodopád a zrúcaninu stredovekého hradu, si v týchto dňoch pripomenula 70 rokov svojej ochrany. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pri tejto príležitosti pripravila pre verejnosť niekoľko zaujímavých podujatí. 
 
Sériu podujatí odštartoval v piatok 10. mája odborný seminár venovaný histórii ochrany tohto vzácneho územia. Seminár otvoril hlavný organizátor podujatia starosta obce Peter Badinka spolu s riaditeľkou Správy CHKO Cerová vrchovina Evou Belanovou. Úvodný príhovor predniesol aj generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel, ako aj riaditeľka odboru ochrany prírody Ministerstva životného prostredia Jana Durkošová.
 
Potvrdením významu podujatia bola aj účasť cezhraničných partnerov z maďarských chránených území. Riaditeľka Národného parku Bükk Rónai Kalmanné odovzdala pri príležitosti 70. výročia NPR Šomoška riaditeľke Správy CHKO Cerová vrchovina Eve Balanovej Ďakovný list. Cezhraničný Novohrad- Nógrád UNESCO globálny geopark zastupoval na podujatí jeho predseda Attila Agócs. Otázka vzájomnej spolupráce bola aj témou neformálnych diskusií medzi zástupcami ŠOP SR a NP Bükk.

 
„Šomoška nie je len kus krajiny na mape, je to symbol úsilia a oddanosti pre ochranu prírody. Je to miesto, kde sa stretávajú ľudia s jedným spoločným cieľom - chrániť a zachovať tú najkrajšiu časť našej prírody pre budúce generácie. Som rád, že táto národná prírodná rezervácia môže slúžiť ako príklad, kde spolupráca samosprávy, ochrany prírody ako aj medzinárodných partnerov prináša svoje ovocie nielen v príkladnej starostlivosti o chránené územie, ale aj v udržateľnom rozvoji turistického ruchu v celom regióne,“ uviedol v úvode generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel.
 
Možnosť zoznámiť sa s unikátnymi prírodnými hodnotami tohto územia majú návštevníci regiónu aj prostredníctvom aktuálnej výstavy „70 rokov ochrany Šomošky“ v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Výstava predstavuje toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov, ukážky hornín či video zostrihov nezaujímavejších záberov z fotopascí. Návštevníkov čaká zvuková sprcha nahrávok vtáčích druhov zo Šomošky, pričom na mieste budú prezentované aj výsledky výtvarnej súťaže „Šomoška našimi očami“, ktoré nakreslili žiaci umeleckých škôl z Lučenca a Fiľakova. Výstava bude prístupná verejnosti až do konca júna. 
 

Ako uvádza riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová: „Šomoška patrí medzi unikátne miesta v rámci celej Európy. V regióne Novohrad ide o najstaršie chránené územie, ktoré sa vyznačuje výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Turisticky atraktívny Kamenný vodopád je tvorený zo stuhnutej bazaltovej lávy, ktorá v týchto miestach stuhla do pravidelných 5-6 bokých stĺpov. Územím prechádzajú dva náučné chodníky Šomoška a Mačacia, ktoré každoročne navštívi množstvo turistov aj zo zahraničia.“
 
Zaujímavým podujatím pre širokú verejnosť bolo tiež slávnostné otvorenie turistickej sezóny hradu Šomoška, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 11. mája v priestoroch vstupného hradného areálu. Obec Šiatorská Bukovinka pripravila pre účastníkov historický rytiersky a lukostrelecký turnaj, ukážky zbraní, predstavenie sokoliarov či ukážku výroby kamenných kociek za sprievodu ľudovej hudby.  
 

 
 
 
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...