11. máj - Svetový deň sťahovavého vtáctva

11. máj - Svetový deň sťahovavého vtáctva

V sobotu, 11. mája sme si pripomenuli Svetový deň sťahovavého vtáctva.

Vtáčie sťahovanie a migrácia je jedinečné prírodné divadlo opakujúce sa dvakrát do roka - na jar a na jeseň.
14. Novembra 2023 v Bonne bolo dohodnuté, že tohtoročný svetový deň sťahovavého vtáctva bude zameraný na hmyz a jeho dôležitú úlohu pri migrácii vtáctva a dôsledky, ktoré vznikajú z klesajúcej populácie hmyzu.Hmyz je nevyhnutným zdrojom energie pre mnohé druhy sťahovavých vtákov a to nielen počas obdobia rozmnožovania, ale aj počas ich rozsiahlych ciest a výrazne ovplyvňuje načasovanie, trvanie a celkovú úspešnosť migrácie vtákov. Na svojich migračných trasách vtáky aktívne vyhľadávajú hmyz na poliach, lesoch, mokradiach a rôznych biotopoch počas medzipristátí. Načasovanie migrácie vtákov sa často zhoduje s najvyšším výskytom hmyzu v miestach medzipristátia, čo vtákom poskytuje potravu na doplnenie energetických zásob pred pokračovaním v ceste.

Úbytok populácií hmyzu na miestach rozmnožovania a pozdĺž migračných trás vtákov ohrozuje ich prežitie. Lesy a trávne porasty, ktoré boli transformované alebo ohrozené intenzívnym poľnohospodárstvom a rozvojom miest a jeho vplyvmi, ako je napríklad svetelné znečistenie, môžu viesť k poklesu populácií hmyzu. Pesticídy a herbicídy určené na ochranu plodín poškodzujú hmyz, na ktorý sa vtáky spoliehajú ako potravu. Nedostatok hmyzu bohatého na energiu a bielkoviny môže brániť migrácii a rozmnožovaniu vtákov, čo vedie k oslabeniu imunitného systému, zníženiu reprodukčného úspechu a zvýšeniu úmrtnosti dospelých vtákov aj ich potomkov.

Vtáky zohrávajú kľúčovú úlohu pri opeľovaní drevín a redukovaní škodcov, nedostatok hmyzu narúša tieto funkcie ekosystému. Premnoženie určitého hmyzu bez prirodzených predátorov - vtákov môže tiež spôsobiť ohniská, ktoré poškodzujú zdravie rastlín a poľnohospodárstvo.

Kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva v roku 2024 zdôrazňuje potrebu proaktívnych ochranných opatrení. To zahŕňa zníženie používania pesticídov a hnojív a tam, kde je to možné, prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Medzi ďalšie opatrenia patrí udržiavanie a spájanie oblastí prirodzenej vegetácie, ktoré poskytujú potravu a úkryt pre vtáky a iné druhy v poľnohospodárskej krajine.
V roku 2024 sme si Svetový deň sťahovavého vtáctva pripomíname počas dvoch dní, 11. mája a 12. októbra, v súlade s cyklickým charakterom migrácie vtákov na rôznych pologuliach.

Užitočné zdroje:

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...