Nová pamätná bankovka s motívom Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Nová pamätná bankovka s motívom Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Nová pamätná bankovka s motívom OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNI už v predaji

Správa slovenských jaskýň spúšťa zajtrajším dňom predaj pamätnej bankovky s motívom Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Ide už o 6. pamätnú bankovku s motívom našich slovenských jaskýň.

Nulová bankovka bude exkluzívne v predaji od 10. do 21. apríla iba v návštevníckom centre samotnej jaskyne. Cena za 1ks: 3€. Následne bude možné si tieto bankovky zakúpiť aj v iných jaskyniach prevádzkovaných SSJ.

Ochtinská aragonitová jaskyňa púta pozornosť tak odbornej, ako aj širšej verejnosti. Od jej sprístupnenia v roku 1972 si ju doteraz prezrelo viac ako 1,4 mil. návštevníkov. Jaskyňa je výnimočná nielen z hľadiska neobyčajného výskytu aragonitových útvarov, ale aj z geologického a geomorfologického hľadiska. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

Jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou a pre svoju unikátnosť je zapísaná aj na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa leží v Slovenskom Rudohorí západne od Rožňavy. Tešíme sa na všetkých návštevníkov.

Autor motívu: Adrián Ferda

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...