Nahlasovanie výskytu sršňa ázijského cez systém rýchleho varovania

Nahlasovanie výskytu sršňa ázijského cez systém rýchleho varovania

V súvislosti s potvrdeným výskytom invázneho druhu sršňa ázijského v roku 2023 v Maďarsku a v Českej republike, je vysoká pravdepodobnosť, že bude jeho výskyt zaznamenaný v najbližšom čase aj na území Slovenska.

Prosíme Vás preto o spoluprácu pri jeho sledovaní. Budeme tak schopní efektívnejšie podchytiť jeho prípadný výskyt a podniknúť kroky na zamedzenie jeho šírenia. Potenciálny výskyt sršňa ázijského je nutné nahlásiť na Štátnu ochranu prírody SR cez systém rýchleho varovania, dostupný na web stránke ŠOP SR :


sršen ázijský, FOTO: Helena Proková

Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax) je invázny druh, introdukovaný do Európy pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy, prvýkrát spozorovaný v juhozápadnom Francúzku (2004). Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a rýchlo sa šíri, najmä pozdĺž vodných tokov. V západne Európe sa už niekoľko rokov úspešne rozmnožuje. Na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol.

Predstavuje hrozbu pre opeľovače a včelárov (napáda a živí sa včelami ako aj ostatným hmyzom, menším od neho), ovocinárov (znehodnocuje ovocia jeho požieraním) a predstavuje aj potenciálnu hrozbu pre alergikov.

Zaujímavosťou je, že stavia dve hniezda – jedno jarné menšie si stavia prezimovaná kráľovná a keď vychová dostatok robotníc, tak si postavia druhé, ktoré sa rýchlo rozrastá a je oveľa  väčšsie. Poznávacím znamením je VCHOD Z BOKU (náš sršeň má vchod do hniezda zdola).

Sršeň ázijský je o niečo menší, než jeho európsky príbuzný sršeň, má výrazne žlté nohy a sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku.

Viac informácií o tomto druhu je možné získať na našej web stránke venovanej inváznym druhom:
https://invaznedruhy.sopsr.sk/srsen-azijsky-vespa.../

Do pozornosti dávame aj dokumenty na stiahnutie (pdf.): 
- Príručka - Sršeň ázijský (Vespa velutina), jeho biológia, monitoring, kontrola a prevencia šírenia
- Informačný leták - Sršeň ázijský
- Sledujte výskyt sršňa ázisjkého - Výzva pre mapovanie a nahlasovanie (pdf)


Príspevok spracovala Ing. Ivana Havranová, PhD., vedúca oddelenia zoológie v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...