20.ročník medzinárodného zimného monitoringu na Kysuciach

20.ročník medzinárodného zimného monitoringu na Kysuciach

MEDZINÁRODNÝ MONITORING NA KYSUCIACH AKO SÚČASŤ PILOTNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU LECA

Správa CHKO Kysuce spolu so Správou CHKO Beskydy (ČR) a Hnutí DUHA (ČR) pripravujú okrúhly, v poradí 20. ročník medzinárodného monitoringu veľkých šeliem, ktorý je plánovaný v dňoch 17.02. a 18.02.2024.

20. ročník medzinárodného monitoringu veľkých šeliem demonštruje efektívnu cezhraničnú spoluprácu, harmonizáciu monitoringu a intenzívne zapojenie dobrovoľníkov do mapovania pobytových znakov veľkých šeliem na snehu (vlk, rys, medveď). Celkové územie, na ktoré je zamerané mapovanie má rozlohu okolo  2 367 km².
 
V pôsobnosti Správy CHKO Kysuce je potrebné obsadiť 90 transektov (mapovacích trás) o rôznej dĺžke (od 6 do 18,5 km, prevažne však od 8 do 11 km). Každý, kto aktívne chodí do prírody aj v zime vie, že vzhľadom k podmienkam ide o náročnú aktivitu, preto je dôležité dobre zhodnotiť svoje fyzické predpoklady a až na základe toho zvažovať účasť na monitoringu.

 
Monitoring sa uskutoční v dňoch 17.02. a 18.02.2024. Pre prípad, že v týchto dňoch nebudú vhodné terénne podmienky, presunieme monitoring na 02.03. – 03.03. 2024. Z dôvodu efektívnejšieho spracovania prihlasovacích údajov prosíme všetkých záujemcov, aby sa na monitoring registrovali pomocou krátkeho formulára, ktorý je uvedený nižšie.
 
Ďakujeme za Váš záujem o spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť: CHKO Kysuce.
 
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Drengubiak
Mail: peter.drengubiak@sopsr.sk
Mob.: +421 903 298 429


Medzinárodná monitorovacia akcia je súčasťou pilotných aktivít v projektovom území Beskydy-Kysuce v rámci projektu LECA Interreg Central Europe. Informácie o projekte LECA nájdete aj na webovej stránke ŠOP SR.


Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...