Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva

Počas víkendu bude prebiehať zimné sčítanie vodného vtáctva

Začiatkom roku pravidelne na Slovensku prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva. V priebehu víkendu 13. -14. januára sa uskutoční už 59. ročník tohto medzinárodného podujatia, ktorého cieľom je zistiť početnosť nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 140 krajín. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a správami národných parkov koordinuje na Slovensku toto sčítanie organizácia SOS/ Birdlife Slovensko.
 
Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Každú zimu je tak zmapovaných viac ako 400 lokalít, čo predstavuje približne 2500 km vodných tokov a 200 km2 vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier. Hlavným termínom sčítania je tento víkend, avšak sčítavať vodné vtáctvo je možné v období od 6. do 21. januára.

Labuť veľká, Foto: V. Kĺč, Správa PIENAP 

Na Slovensku toto sčítanie prebieha od roku 1991, pričom bolo na našom území zaznamenaných spolu 78 druhov vodného a na vodu viazaného vtáctva. Ako uvádza zoologička ŠOP SR Andrea Lešová: „Medzi najvzácnejšie zaznamenané druhy vtákov na našom území patrí napríklad potáplica bielozobá, bernikla tmavá, hus malá či čajka trojprstá. Naopak medzi najčastejšie druhy patrí kačica divá, chochlačka vrkočatá, lyska čierna a kormorán veľký. Častým druhom viazaným na vodu na Slovensku je tiež čajka smejivá či popápka chochlatá.“


Koláž foto- rybárik riečny (R. Siklienka, S. CHKO Ponitrie), chochlačka vrkočatá (V.Kĺč, S PIENAP) a vodnár potočný (Zdeno Vlach)

V sobotu 13. januára sa na Slovensku uskutoční aj sčítanie zimujúceho kormorána veľkého. Sčítanie koordinuje Slovenský rybársky zväz a bude prebiehať na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod. Informácie o stave populácie tohto druhu sú podmienkou pre uplatňovanie výnimky vydanej Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR na plašenie a odstrel tohto chráneného druhu živočícha. Výnimka platí od októbra do konca februára, pre potreby víkendového sčítania je však výnimka pozastavená.

„Dlhodobé fungovanie tohto programu nám prináša možnosť využívať údaje zo sčítania na určovanie trendov vývoja populácie jednotlivých druhov ako aj nastavenia správneho manažmentu územia,“ dopĺňa generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel.   

V prípade záujmu o zapojenie sa do víkendového sčítania je potrebné sa registrovať prostredníctvom regionálnych koordinátorov, ktorí sú uvedení na stránke www.vtáky.sk.  Na stránke je tiež uvedená metodika sčítania.

Potápač veľký, Foto: P. Drengubiak, Správa CHKO Kysuce, ŠOP SRP

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...