Porada riaditeľov všetkých organizačných útvarov

Porada riaditeľov všetkých organizačných útvarov

Pod vedením generálneho riaditeľa ŠOP SR Štefana Kysela sa dnes uskutočnila porada riaditeľov všetkých organizačných útvarov našej organizácie. Porada sa konala za účasti zástupcov Ministerstvo životného prostredia SR - Vladímíri Fabriciusovej, generálnej riaditeľky Sekcie ochrany prírody a biodiverzity a Milana Ovseníka, poradcu podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR.Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...