Gratulujeme výhercom komiksovej súťaže BOCIAN

Gratulujeme výhercom komiksovej súťaže BOCIAN

Včera sme vyhodnotili komiksovú súťaž „Rok v živote bociana bieleho“, ktorá prebiehala v rámci 22. ročníka Ekovýchovného programu Bocian. Prišlo nám takmer 200 súťažných prác z viac ako 40 škôl naprieč celým Slovenskom.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o život bocianov, ich migráciu na zimoviská a ochranu. Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

Súťaž bola určená pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. Rozsah aj spracovanie jednotlivých prác bol veľmi pestrý a preto bol aj výber veľmi náročný. Hodnotiaca komisia nakoniec vybrala nasledovných víťazov:

KATEGÓRIA I. STUPEŇ:

  1. Miesto: Matúš Kožej, ZŠ Malá Ida, 3.B
  2. Miesto: Adrián Horváth, ZŠ Nižný Lánec, 4.A špeciálna trieda
  3. Miesto: Xénia Fisterová, ZUŠ Ivanka pri Dunaji, 9 rokov, Názov: Bocianí pondelok

KATEGÓRIA II. STUPEŇ:
  1. Miesto: Katarína Vršanská, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, 9.A
  2. Miesto: Dária Mačingová, ZŠ Malá Ida, 8.B
  3. Miesto: Ján Čerňanský, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, 9.A

CENA POROTY:

Jakub Zajac, ZUŠ Smižany, 3.A


Víťazné diela: 


1.miesto I.stupeň: Matúš Kožej, ZŠ Malá Ida, 3.B.:
- Výtvarné spracovanie: Kolorovaná perokresba; plasticky reliéfne stvárnenie, formát 3x A4
- Porota ocenila využitie formátu v maximálnej možnej miere, dodržanie témy s akcentom na regionálny aspekt, stvárnenie dynamického príbehu v meniacej sa krajine.
2. miesto I.stupeň: Adrián Horváth, ZŠ Nižný Lánec, 4.A špeciálna trieda:
- Výtvarné spracovanie: kresba pastelkami, formát A3
- Porota vyzdvihla nápad, originalitu, no najmä posolstvo. Komiks poukazuje na najčastejšie hrozby a riziká, s ktorými sa populácia bociana bieleho stretáva na svojich cestách ako aj na zimoviskách.


3. miesto I.stupeň: Xénia Fisterová, ZUŠ Ivanka pri Dunaji, 9 rokov, Názov: Bocianí pondelok
- Výtvarné spracovanie: Formát A3 na čiernom papieri, plasticky lepené motívy, kresba fixom, využitie kontrastných plôch a farebnosti
- Porota vyzdvihuje originálne spracovanie viacrozmerného diela s lepenými prvkami. Téma zachytila humornou formou potravinový reťazec ako aj potrebu udržateľnosti čistoty našich vodných tokov.1. miesto II. stupeň: Katarína Vršanská, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, 9.A :
- Výtvarné spracovanie: formát 3xA4 – leporelo, zaujímavé rozdelenie plôch v rámci kompozície, čistá zrozumiteľná kresba, kombinovaná technika - guličkové pero a tuš

- Porota ocenila umelecké spracovanie témy zachytenia cesty bocianov z Afriky až na Slovensko.

2. miesto II. stupeň: Dária Mačingová, ZŠ Malá Ida, 8.B

- Výtvarné spracovanie: Formát 2xA3, kombinovaná technika s bohatou kresbou a detailným príbehom s popisom, technika- kombinácia perokresby, pasteliek a vodoviek
- Porota ocenila originálny príbeh a zachytenie reálnych situácií v živote bociana bieleho. V množstve komiksových „okienok“ je humornou formou zachytený život bociana od vyliahnutia až po prvý prelet do zimoviska a návrat domov.
3. miesto II. stupeň: Ján Čerňanský, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, 9.A
- Výtvarné spracovanie: Formát 2xA4, výtvarná technika: kresba ceruzkou s množstvom detailov, kompozične zvládnutý formát s použitím kalendária a mapou trás
- Porota vyzdvihuje detailne zaznamenanú cestu s originálnymi prvkami vloženia kalendára a správne zakreslenej migračnej trasy spolu so zobrazením potravného reťazca bociana bieleho.


CENA POROTY - Jakub Zajac, ZUŠ Smižany, 3.A
- Výtvarné spracovanie: Formát A3; grafika perokresba s množstvom detailov
- Porota ocenila zaujímavú kompozíciu umiestnenia komiksových „okien“, originálne grafické spracovanie ako aj vystihnutie témy súťaže.


Ďakujeme všetkým zapojeným súťažiacim umelcom ako aj pedagógom, ktorí prihlásili svoje školy do nášho programu. Veľká účasť a záujem nás teší a tešíme sa na spoluprácu aj v ďalších podobných súťažiach. Výhercov budeme individuálne kontaktovať pre zaslanie ceny.  

Predsedom hodnotiacej komisie bol koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku Miroslav Fulín, ktorý je zároveň aj odborným garantom a autorom Ekovýchovného programu Bocian. Umeleckú stránku súťažných návrhov hodnotil Miroslav Nohejl, pedagóg Súkromnej umeleckej školy Róberta Tatára v Banskej Bystrici. ŠOP SR zastupovali v komisii Ingrid Karolyová, Kristína BockováSlávka Urbanová.

 

Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...