ŠOP SR dostala ocenenie Veľmi zodpovedný obstarávateľ

ŠOP SR dostala ocenenie Veľmi zodpovedný obstarávateľ

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky bola pri hodnotení realizácie verejných obstarávaní ocenená hodnotením 

"A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ"

Špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstáravania TRANSPAREX vyhodnotil verejné obstarávania realizované našou organizáciou za uplynulý rok ako vysoko profesionálne s dôrazom na hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej činnosti. Vysúťažené zákazky boli podľa vykonaného auditu výrazne rýchlejšie ako je celkový priemer hondotených subjektov, pričom výber dodávateľov prebieha transparentne.Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov, pričom ocenenie "zodpovený obstarávateľ 2022" bol udelený len 236 najlepším verejným obstarávateľom. Pri kritériach hodnotenia bolo zohľadňovaných viacero kritérií ako napr. hodnotenie hospodárskej súťaže (počet opredložených ponúk), priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť obstarávateľa či napríklad koncentrácia a reputačné riziko dodávateľov.

Viac informácií a kompletné hodnotenie našej organizácie ako aj ďalšíchj verejných obstarávateľov je možné nájsť na www.transparex.sk


Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...