Zúčastnili sme sa 6. NÁRODNEJ KONFERENCIE EVVO v Brne

Zúčastnili sme sa 6. NÁRODNEJ KONFERENCIE EVVO v Brne

Zástupcovia odboru komunikácie a propagácie sa spoločne s 260 odborníkmi vzájomne informovali o potrebách zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a spoločne komunikovali o spôsoboch, ako sprístupniť ekovýchovu naozaj pre všetkých.

6. národná konferencia EVVO (environmentálnej výchovy a vzdelávania) a environmentálneho poradenstva v Brne niesla názov Ekovýchova spravedlivě pro všechny, aneb aby byla ekovýchova inkluzivní, tedy i pro cílové skupiny, na které jsme zatím moc nemysleli.

Cieľom bolo otvoriť tému dostupnosti environmentálneho vzdelávania pre všetky skupiny obyvateľov s ohľadom na ich potreby a inšpirovať sa príkladmi existujúcich programov.


Foto: 6. národná konferencia EVVO a environmentálneho poradenstva v Brne

Odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie sa stretli aj 4. októbra 2023 v Banskej Bystrici, kde si na 2. ČESKO-SLOVENSKOM SEMINÁRI EVVO vymieňali skúsenosti, aktivity, projekty a materiály v témach ochrany životného prostredia.

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...