Pri obci Liptovské Revúce bol odstránený problémový medveď

Pri obci Liptovské Revúce bol odstránený problémový medveď

Dnes v ranných hodinách bola miestnym poľovníckym združením vykonaná eliminácia problémového medveďa pri obci Liptovské Revúce v okrese Ružomberok. Odstránenie bolo vykonané na základe dohody o spolupráci pri manažmente medveďa hnedého medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a poľovníckym združením PZ Suchá Zelenô.
 
Synanntropný štvorročný samec opakovane navštevoval intravilán obce, najmä v časti Vyšné Revúce. V okolí lokality Pilná spôsoboval škody a svojim správaním opakovane ohrozoval miestnych obyvateľov. Medveď navštevoval záhrady rodinných domov, spôsoboval škody na ovocných drevinách, zelenine a v niekoľkých prípadoch zničil aj včelstvá, poškodil ohradníky a oplotenia.
 
Zásahový tím pre medveďa hnedého Západ ŠOP SR problémového medveďa identifikoval na základe množstva kamerových záznamov o jeho pohybe v obci. Všetky použité metódy averznej terapie u predmetného jedinca boli neúčinné. Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách. V tomto roku ide o druhý ochranný odstrel problémového jedinca vykonaný územne príslušným poľovníckym združením na základe dohody so ŠOP SR a celkovo o ôsmeho odstráneného medveďa.
 
Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí. 
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
                            
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...