Demänovská jaskyňa slobody je opäť otvorená.

Demänovská jaskyňa slobody je opäť otvorená.

Turisti budú môcť po takmer ročnej pauze opäť navštíviť  jednu z najpopulárnejších jaskýň na Slovensku. Po realizácii rekonštrukčných prác otvorila svoje brány Demänovská jaskyňa slobody. Jaskyňa na severnej strane Nízkych Tatier je súčasťou najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku a je známa bohatou kvapľovou výzdobou, tajuplným podzemným tokom Demänovky ako aj mnohými jazierkami.  
 
Komplexná rekonštrukcia jaskyne zahŕňa niekoľko etáp technických prác. Ako uvádza Peter Gažík zo Správy slovenských jaskýň Štátnej ochrany prírody SR: „V aktuálnej etape bola dokončená rekonštrukcia osvetlenia, kedy jaskyňa ožila novými modernými LED svietidlami. Svietidlá boli umiestnené aj na nové miesta a tak okrem úspory energie a výrazne nižšej produkcii tepla do jaskynného prostredia, ponúkajú nové svietidlá iný pohľad na známe priestory.“ Osvetlenie je rozdelené na zóny, ktoré svietia len pri prítomnosti návštevníkov a náhradný zdroj elektrickej energie sa stará o nepretržitú dodávku energie v prípade jej výpadku.
 
Foto: Demänovská jaskyňa slobody, Zdroj: K. Bocková, ŠOP SR

Rekonštrukcia jaskyne bola realizovaná prostredníctvom projektu Realizácia programov starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku Demänovské jaskyne a národnú prírodnú pamiatku Zápoľná jaskyňa," financovaného z prostriedkov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameraného na zlepšenie stavu a minimalizáciu antropogénnych vplyvov na podzemné biotopy jaskýň.
 
Projekt je realizovaný v celom systéme Demänovských jaskýň, pričom rekonštrukčné práce okrem Demänovskej jaskyne slobody, prebiehali aj v Demänovskej ľadovej jaskyni a Demänovskej jaskyni mieru. Ďalšia etapa projektu pokračuje prácami práve v Demänovskej jaskyni mieru, kde je potrebné odstrániť starú suť z nevhodného spôsobu sprístupňovania v 80-tych rokoch minulého storočia a staré skorodované železné prvky sa aktuálne nahrádzajú nerezovou oceľou.
 
Realizované aktivity prispejú k ochrane citlivých jaskynných biotopov a ich živých obyvateľov, napr. netopierov. Výmenou osvetlenia, zvyšovaním bezpečnosti a inými aktivitami sa zároveň zvyšuje ochrana týchto vzácnych druhov a biotopov a zároveň zvyšuje povedomie návštevníkov o potrebe ich ochrany.
 
V rámci projektu sa realizujú aj činnosti odborného výskumného a monitorovacieho charakteru prírodných pomerov jaskyne. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a tiež v Jaskyni Zápoľná sa realizuje aj potrebná stabilizácia vstupu do jaskyne. Ako na záver dodáva Peter Gažík: „Všetkým našim návštevníkom sa za obmedzenia a skrátenú turistickú sezónu v Demänovských jaskyniach ospravedlňujeme. Pevne však veríme, že aj týmto skvalitníme naše služby a zvýšime ochranu nášho jedinečného prírodného bohatstva.“

Viac informácií o jaskyni a otváracích hodinách nájdete na http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-demanovska-jaskyna-slobody
 
Tlačovú správu spracovala Správa slovenských jaskýň v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Zdroj foto: Kristína Bocková, ŠOP SR
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...