V Bratislave sa určovali postupy ku ochrane dropa veľkého

V Bratislave sa určovali postupy ku ochrane dropa veľkého

Od 18. do 21.9. sa v Bratislave konali dve podujatia zamerané na dropa veľkého - vedecké sympózium a 5. zasadnutie signatárskych krajín memoranda. Účastníci zo 14 krajín hodnotili stav jeho populácie, navrhovali opatrenia a určovali postupy manažmentu jeho ochrany pre ďalšie obdobie.

Drop veľký, najťažší lietajúci vták Európy, naďalej zostáva ohrozeným druhom. Príčinou je predovšetkým aj strata biotopov v poľnohospodárskej krajine. Z tohto dôvodu sa podpísalo v roku 2000 Memorandum o porozumení, ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého. Dnes je jeho signatárom 14 krajín, v ktorých sa druh vyskytuje alebo v minulosti vyskytoval.

Podľa aktuálnych údajov žije v európskej populácii dropa veľkého okolo 28 000 až 31 000 jedincov. Jeho stavy však naďalej klesajú. Táto skutočnosť bola dôvodom stretnutia viacerých odborníkov na vedeckom sympóziu, ktoré sa konalo 18. – 19. septembra v Bratislave. Po odbornom podujatí po prvý raz na Slovensku nasledovalo piate zasadnutie signatárov memoranda, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 21. septembra 2023.


Foto: Piate zasadnutie signatárov memoranda v Bratislave. Zdroj: S. Urbanová, ŠOP SR

Zástupcovia envirorezortov Maďarska, Rakúska a Slovenska zároveň podpísali Deklaráciu o dlhodobej ochrane dropa veľkého v trojhraničnom regióne Maďarska, Rakúska a Slovenska a jeho okolia. Tým sa zaviazali spoločne chrániť a zlepšovať prírodné podmienky pre zlepšenie života dropa, monitorovaním a skúmaním zvýšiť stav jeho populácie a v neposlednom rade si vzájomne poskytovať bezprostrednú súčinnosť pri vymieňaní informácií o súčasnej podpore poskytovanej poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.


Foto: Podpis Deklarácie o dlhodobej ochrane dropa veľkého v trojhraničnom regióne Maďarska, Rakúska a Slovenska a jeho okolia. Zdroj: S. Urbanová, ŠOP SR

Ako uviedla štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia Katarína Butkovská: Drop bol kedysi na Slovensku pomerne hojne rozšíreným vtákom. Dnes už toto tvrdenie nie je aktuálne. Preto je potrebné zvýšiť úsilie pri ochrane dropa fúzatého stanovením pragmatických pravidiel poskytovania podpory farmárom a zároveň realizáciou ďalších opatrení, ktoré už vláda prijala v programe starostlivosti o CHKO Sysľovské polia.“

Nasledujúce stretnutie signatárov memoranda sa bude konať v roku 2028 v Rakúsku.


Zdroj textu: ŠOP SR a tlačová správa MŽP SR 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...