ŠOP SR vyzýva k odstraňovaniu inváznych rastlín

ŠOP SR vyzýva k odstraňovaniu inváznych rastlín

Koniec leta a začiatok jesene je obdobie, kedy rozkvitajú zlatobyle. Ide o nepôvodné invázne druhy rastlín, ktoré sa na územie Európy rozšírili zo Severnej Ameriky. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva občanov, ktorí zaregistrujú výskyt tejto či iných inváznych druhov rastlín na svojich pozemkoch, k ich likvidácii.
 
Ako uvádza riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová: „Invázne druhy rastlín boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a iných výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Dokážu sa rýchlo množiť vegetatívnym spôsobom, napríklad podzemkami, alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou.“ Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách a nezriedka zasahujú aj do cenných pôvodných rastlinných spoločenstiev.
 

zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), glejovka americká (Asclepias syriaca) 2x a  pohánkovec japonský (Fallopia japonica), FOTO: Lenka Papáčová (Správa CHKO Cerová vrchovina ŠOP SR) a Marta Mútňanová (ŠOP SR)

Aktuálne kvitnúce zlatobyle
taktiež úspešne obsadzujú nové územia. Zlatobyľou zarastené pozemky sa práve v tomto období zmenia na „žlté polia“. V prípade ich masového rozšírenia významne menia vzhľad krajiny, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a biotopov, znehodnocujú pozemky a spôsobujú tiež peľové alergie,“ dopĺňa Marta Mútňanová. Okrem zlatobyle, patrí do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín napríklad aj glejovka americká, bolševník obrovský, ambrózia palinolistá či pohánkovec japonský.
 
Invázne a expanzívne sa šíriace druhy rastlín sú špecifické tým, že rastú na plochách, kde nie je zabezpečované udržiavanie pozemkov kosením alebo pastvou. V tejto súvislosti ŠOP SR vyzýva vlastníkov pozemkov a samosprávy k zabezpečeniu pokosenia týchto plôch práve v období, kým zlatobyle nezačnú vytvárať semená a nedôjde k rozšíreniu na ďalšie plochy. Kosenie či mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín je najúčinnejším spôsobom zamedzenia ich ďalšieho šírenia.
 
Povinnosť starostlivosti o pozemky vyplýva z legislatívy na ochranu poľnohospodárskych pozemkov, ale aj zo zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (zákon č. 150/2019 Z.z. ako aj vyhláška č. 450/2019 Z.z.), ktorý platí od roku 2019 a preberá povinnosti, ktoré boli predtým definované v zákone o ochrane prírody a krajiny.

boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), FOTO:  Lenka Papáčová (Správa CHKO Cerová vrchovina ŠOP SR) a Marta Mútňanová (ŠOP SR)

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín je veľmi náročné a vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy. Ich účinná eliminácia bude možná len vtedy, až keď každý z nás preberie svoju zodpovednosť a zabezpečí likvidáciu týchto inváznych rastlín na svojich pozemkoch.
 
Viac o problematike inváznych druhov a spôsoboch odstraňovania nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR - https://invaznedruhy.sopsr.sk/. Stránka obsahuje aj systém rýchleho varovania, prostredníctvom ktorého je možné nahlasovať výskyt niektorých inváznych druhov.

Viac informácií sa dozviete aj v diskusii s riaditeľom Správy CHKO Malé Karpaty Petrom Puchalom v relácii RTVS Komentáre dňa na tomto linku

 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

December

Počuli ste, že...