Zásahový tím prešetril okolnosti incidentu v Liptovských Revúcach

Zásahový tím prešetril okolnosti incidentu v Liptovských Revúcach

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) prešetril okolnosti incidentu medveďa s obyvateľom obce Liptovské Revúce v okrese Ružomberok. Na ceste nad obcou došlo v stredu 13. septembra v neskorých večerných hodinách k stretnutiu chovateľa hovädzieho dobytka s medveďom. Pri mužovi zastavilo auto s poľovníkmi, ktorí sa vracali z lesa, chovateľ nastúpil do automobilu. Muž nebol zranený a nedošlo ani k fyzickému kontaktu medveďa s človekom. Poľovníci následne vystrelili niekoľko výstražných výstrelov s cieľom odohnať medveďa. 
 
Zásahový tím ŠOP SR v tomto roku eviduje 7 prípadov útočiaceho medveďa na človeka, pri ktorých nedošlo k poraneniu alebo fyzickému kontaktu medveďa s človekom. Útokov s ublížením na zdraví eviduje Zásahový tím ŠOP SR tento rok deväť.
 
V prípade medveďa vyskytujúceho sa v obci Liptovské Revúce aktuálne Zásahový tím ŠOP SR vyzýva miestnych obyvateľov k zvýšenej opatrnosti. V spolupráci s Políciou SR situáciu v okolí monitoruje a zisťuje možné príčiny priblíženia sa medveďa k obytnej zóne, ktoré sa v poslednom období niekoľkokrát zopakovalo. Zároveň Zásahový tím ŠOP SR za spolupráce Správy Národného parku Veľká Fatra zvažuje ďalší postup, vrátane možnej eliminácie tohto problémového medveďa.

Upresnenie situácie a výpovede starostky obce Liptovské Revúce zverejnil aj Denník Štandard, ktorý s informáciou o údajnom útoku prišiel ako prvý, Viac tu 

 
Doplňujúce údaje:
  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
 
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
 
                            
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...