Rokovanie o riešení problémových jedincov medveďa hnedého

Rokovanie o riešení problémových jedincov medveďa hnedého

Dňa 1. augusta 2023 sa v Dome poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov Slovenskej poľovníckej komory (SPK), Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).


Foto: Rokovanie o riešení problémových jedincov medveďa hnedého

Stretnutie iniciovala ŠOP SR s cieľom nadviazať spoluprácu medzi pracovníkmi Zásahového tímu medveďa hnedého ŠOP SR a poľovníckymi subjektmi, ktoré zastrešuje SPK a SPZ, pri riešení problémových jedincov medveďa hnedého. Štátni ochranári navrhli zástupcom SPK a SPZ možnosť využitia dohôd o spolupráci medzi ŠOP SR a poľovníckymi subjektami pri riešení konkrétnych identifikovaných problémových jedincov medveďa hnedého. Účastníci spoločného rokovania sa po podrobnom posúdení obsahu návrhu dohôd o spolupráci zhodli, že je ich potrebné prerokovať aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a že diskusia s obidvomi rezortnými ministerstvami bude naďalej pokračovať.

V rámci odbornej diskusie si účastníci stretnutia vymenili názory aj na návrh zástupcov poľovníckej samosprávy, týkajúci sa vyhodnotenia a aktualizácie opatrení Programu starostlivosti o medveďa hnedého.    

Zástupcovia jednotlivých subjektov sa na stretnutí zhodli, že aktuálna situácia medzi poľovníkmi, lesníkmi, ochrancami prírody, či obyvateľmi vidieka i miest je vyhrotená a politicky manipulovaná. MŽP SR, ŠOP SR, SPZ a SPK majú záujem na spolupráci pri riešení problémových jedincov medveďa hnedého a je vhodné, aby spoločne urobili efektívne opatrenia smerujúce k upokojeniu situácie.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...