EURÓPSKY DEŇ PARKOV 2023: Staviame na našich koreňoch

EURÓPSKY DEŇ PARKOV 2023: Staviame na našich koreňoch

Európsky deň parkov sa každoročne koná 24. mája pod záštitou Federácie Europarc. Jeho cieľom je priblížiť širokej verejnosti chránené územia, spôsob ich riadenia a zvýšiť povedomie o význame prírodných krás a dôležitosti ich zachovania a ochrany.

Tento rok oslavuje EUROPARC svoje 50. výročie a pri príležitosti Európskeho dňa parkov chce nadviazať na svoje korene, čím zároveň predstavuje tému aktuálneho ročníka EDoP.


Zdroj: EUROPARC

Cieľom tohto ročníka je prepojenie komunít ľudí v chránených územiach. V rôznych krajinách sveta sa organizujú mnohé aktivity, napríklad spoločné čistenie parkov, chránených území, turistické výlety alebo plavby na kajakoch v prírodných parkoch. Ľudia tak vzbudzujú povedomie o zodpovednosti, ktorú máme za zachovanie nášho prírodného a kultúrneho bohatstva pre budúce generácie.

V našom prírodnom a kultúrnom dedičstve je ukrytá naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť.

V tento deň si pripomíname aj naše chránené krajinné oblasti, ktoré spravuje Štátna ochrana prírody  SR:


Foto: Kliknite na foto pre spustenie videa, Zdroj: ŠOP SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...