Upozornňujeme na šírenie poplašných správ v okolí Ihráča

Upozornňujeme na šírenie poplašných správ v okolí IhráčaZásahový tím pre medveďa hnedého upozorňuje 
na šírenie poplašných správ v okolí Ihráča Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) upozorňuje na šírenie nepravdivej informácie na sociálnych sieťach týkajúcej sa výskytu zraneného medveďa v okolí obce Ihráč, v okrese Žiar nad Hronom. V spolupráci so samosprávou vyzývame verejnosť k nešíreniu paniky a strachu z medveďov v súvislosti s neoverenými informáciami.

Nepravdivá informácia šírená na sociálnych sieťach uvádzala v statuse, že „Pod jazerom Ihrač - píla  v potoku sa nachádza medveď dobitý na smrť o váhe 150-190 kg. Druhý medveď ušiel váha okolo 300-320kg. Takže na jazero nad Ihrač - pílou opatrne.“ Za 24 hodín bola táto poplašná správa zdieľaná len z profilu autora 481 krát.

Obec Ihráč, po preverení situácie so starostom, lesníkom a Zásahovým tímom ŠOP SR, označila na svojom profile túto správu za nepravdivú. Uvádza: „Oznamujeme občanom, že táto správa, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, zbytočne vyvoláva paniku.... Týmto nechceme povedať, aby si ľudia nedávali pozor, iba chceme poukázať na zbytočné strašenie návštevníkov rekreačného zariadenia a vyvolávanie paniky v spoločnosti. Nie je dôvod šíriť takéto správy!“

V poľovnom revíri Ihráč bol 11. mája Zásahovým tímom ŠOP SR zastrelený poranený medveď. K jeho usmrteniu došlo pre vážne zranenia, ktoré utrpel pravdepodobne v dôsledku kolízie s dopravným prostriedkom. Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa v oblasti nachádzal iný zranený medveď. Zároveň  Zásahový tím ŠOP SR neeviduje za ostatné tri roky z okolia obce žiadne jedince medveďa hnedého, ktoré by navštevovali intravilán a nemá z okolia ani hlásenia o vzniknutých škodách spôsobených medveďom. Obec je však súčasť orografického celku Kremnické vrchy, kde sa medveď hnedý prirodzene vyskytuje a opatrnosť je samozrejme na mieste.

Všetky správy takéhoto charakteru zaťažujú už aj tak vyťažený Zásahový tím ŠOP SR, ktorý ich musí preverovať a vyraziť v rámci pohotovostného výjazdu na nahlásenú lokalitu. Zbytočne tak stráca prostriedky a čas, ktoré mohol venovať situáciám, ktoré si skutočne jeho prítomnosť vyžadujú. Nezodpovední občania často práve v nočných hodinách vyťažujú telefonické linky Zásahového tímu ŠOP SR správami pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo zavádzajúcimi a nepravdivými informáciami. Takýmto neetickým správaním odoberajú pomoc, ktorú v tej chvíli potrebuje súrne niekto iný.

Podrobné informácie o činnosti Zásahového tímu ŠOP SR, ako aj odporúčania ako vyhodnotiť a ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na web stránke Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR - http://zasahovytim.sopsr.sk/  alebo tiež https://www.sopsr.sk/medved.

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...