ŠOP SR pripravila pre verejnosť na Deň Zeme zaujímavé aktivity

ŠOP SR pripravila pre verejnosť na Deň Zeme zaujímavé aktivityKaždý rok si pravidelne
22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Cieľom tohto medzinárodného dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje. Tento rok Deň Zeme upriamuje pozornosť na nevyhnutnú potrebu investovania do našej planéty, ktorá je v rukách všetkých nás. Zmenu dosiahneme len spoločnými silami.

Buďte súčasťou riešenia. Pripojte sa k najväčšiemu svetovému environmentálnemu hnutiu. Doteraz najrozsiahlejším úsilím EARTHDAY.ORG je inšpiratívna virtuálna séria udalostí Týždeň Zeme. Aktivít a vzdelávania sa môžete zúčastniť on-line, ale aj osobne, konajú sa po celom svete v každom časovom pásme.

Z pomedzi množstva kampaní, podujatí, inšpirácii ako sa zapojiť vyberáme napr.:

Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a do jej obnovy a ochrany by sme sa mali zapojiť všetci. Jednotlivci, súkromný ako aj verejný sektor by mal prebrať zodpovednosť a hľadať spoločne možnosti ako budovať krajší, zdravší a spravodlivejší svet. Ako jednotlivci máme možnosť vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a našich činov. Buďme súčasťou riešenia.

Riešením je
napríklad:

Stiahnite si Plagát Dňa Zeme na nasledovnom linku  a baner do textu tu. 
Stiahnite si baner s návrhmi aktivít a svýzvou na linku tu. 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pri príležitosti Dňa Zeme pripravuje množstvo sprievodných aktivít vo vybraných regiónoch:

  • Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana realizuje celodenný zážitkový program so žiakmi Základnej školy v Detve zameraný na zmyslové poznávanie prírody, tvorivé aktivity a súťaže. Zároveň participuje stánkom plným aktivít na Lesníckych dňoch vo Zvolene.
  • Správa CHKO Cerová vrchovina vzdeláva a tvorí v Materskej škole v Rimavskej Sobote s programom Vláčik – separáčik, kde sa budú deti hravou formou učiť o znečistení životného prostredia, rozoznávaní druhov odpadu a jeho využívaní a recyklácii. Ďalšie školy v meste budú prostredníctvom zamestnancov Správy zapojené do aktivít Rozmanitá príroda, ktoré sú venované ochrane a ohrozeniu prírody, spoznávaniu rastlín, živočíchov, drevín typických pre CHKO Cerovú vrchovinu.
  • Správa CHKO Latorica na podujatí Dňa Zeme v Trebišove predstaví tému Natura 2000 v rámci infostánku s tvorivými dielňami.
  • Správa CHKO Strážovské vrchy pripravila aktivity pre materské školy na tému Osmijankov žuvačkový ježko a pre žiakov program Spoločenstvo lesa, kde sa zoznámia s problematikou veľkých šeliem.
  • Správa RCOP Prešov si v rámci osláv pripravila ekohry so stanovišťami na ochranu prírody v materskej škôlke v Prešove.
  • Podzemný svet a jeho ohrozenie je témou besied Správy slovenských jaskýň, ktoré počas týchto dní prebiehajú na základných a stredných školách v Liptovskom Mikuláši. Spoločne so žiakmi správa realizuje čistenie potoka neďaleko Liptovskej Štiavnice a následne sa uskutoční terénna exkurzia v jaskyni a na Jasovskej skale na tému Jaskyne a človek.
  • Správa CHKO Východné Karpaty oslavuje Deň Zeme v areáli školy Základnej školy v meste Humenné, kde sa žiaci zapoja do aktivít pripravených na rôznych stanovištiach s vedomostnými úlohami na témy: Odpady, Strom ako biotop, Poznávanie prírody, Život na jednej planéte či význam vody pre život človeka.
  • Zamestnanci Riaditeľstva ŠOP SR sa pri tejto príležitosti už pravidelne zapájajú do čistenia okolia Banskej Bystrice, pričom tento rok budú spolu so zamestnancami mesta a ďalšími organizáciami odstraňovať nelegálnu skládku odpadu v Rakytovskej doline.


SÚŤAŽ NEVYHADZUJEM, PRETVÁRAM

Pri príležitosti Dňa Zeme ŠOP SR zároveň spúšťa pre širokú verejnosť na svojich sociálnych sieťach súťaž Nevyhadzujem, pretváram.

Cieľ:

Cieľom súťaže je vzájomná inšpirácia o možnostiach udržateľnosti v praxi. Upcyklujete oblečenie? Zadržiavate dažďovú vodu? Využívate odpad na tvorbu nových produktov? Pochváľte sa a pošlite nám fotografiu udržateľných produktov či aktivít. 

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže široká verejnosť – jednotlivci, školy, občianske združenia.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Pošlite nám fotografiu Vašich udržateľných produktov či aktivít do správy na Facebooku alebo ju umiestnite priamo do komentáru pod príspevok súťaže. Zapojiť sa môžete viac krát. Vybrané fotografie prezdieľame v príbehoch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Súťaž trvá od 22. apríla do 08. mája 2023.

Ceny:

Zo všetkých súťažiacich vyberieme troch výhercov, ktorých nápady a aktivitu v rámci udržateľnosti odmeníme zaujímavými cenami:

  • vstupy do jaskyne podľa vlastného výberu
  • turistická výbava
Výhercovia budú kontaktovaní správou prostredníctvom sociálnych sietí ŠOP SR.

Buďme súčasťou riešenia.

Zdroje a užitočné linky:

https://www.earthday.org/earth-day-2023/

 Príspevok pripravil Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...