Stanovisko ŠOP SR k medializovaným prípadom výskytu medveďa

Stanovisko ŠOP SR k medializovaným prípadom výskytu medveďa

Stanovisko ŠOP SR k medializovaným prípadom výskytu medveďa hnedého počas uplynulého víkendu

Počas víkendu dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) niekoľko hlásení o výskyte medveďa v blízkosti ľudských obydlí. Všetkým hláseniam sa členovia tímu intenzívne venujú avšak ŠOP SR upozorňuje, že niektoré medializované prípady sú často neopodstatnené a zbytočne v spoločnosti šíria strach a paniku.

Jedným z víkendových hlásení bol prípad výskytu medveďa v intraviláne obce Sielnica v okrese Zvolen. V tomto prípade Zásahový tím ŠOP SR oslovil dotknutú samosprávu a navrhol nastavenie fotomonitoringu oblasti s cieľom sledovania prípadného pohybu medveďa v blízkosti obce a zvýšenia bezpečnosti jej obyvateľov. Zásahový tím ŠOP SR zároveň vylúčil, že by mohlo ísť o nedávno postrelenú medvedicu zo Zvernice Bieň pri neďalekej obci Kováčová. Ide o iného jedinca, ktorého migrácia môže byť spôsobená začínajúcim obdobím medvedej ruje.

Medzi častými hláseniami sa však vyskytujú aj upozornenia o výskyte medveďa mimo intravilánu v lesnom prostredí. Takýto prípad ŠOP SR počas víkendu zaregistrovala v súvislosti s medializovaným upozornením o výskyte medvedice s mláďatami na obcou Turie v okrese Žilina. O prípade informovala polícia SR spolu s upozornením na opatrnosť pri pohybe v predmetnom území.

Opatrnosť v lesnom teréne s výskytom medveďa hnedého je na mieste a Zásahový tím ŠOP SR pravidelne uverejňuje zásady správania sa v takomto prostredí. Avšak les je pre medvede prirodzený biotop a oblasť širšieho okolia obce Turie patrí dlhodobo medzi lokality s ich výskytom. Svedčí o tom aj samotný erb obce, kde je medveď vyobrazený spolu s brusnicou čučoriedkovou. Vstupom do lesa prekračujeme územie, kde prirodzene fungujú zákony prírody a je potrebné sa ich naučiť rešpektovať. Les je priestor, kde by mali byť v bezpečí najmä jeho obyvatelia a musíme počítať s možnosťou stretu s nimi.


Obec Turie, okres Žilina

Zásahový tím ŠOP SR odporúča turistom a návštevníkom lesa pre minimalizáciu rizika stretu s medveďom upozorniť na svoju prítomnosť akustickým prejavom a držať sa turistických chodníkov. Zároveň je tiež dôležité obmedziť svoj pohyb v horskom prostredí pri zhoršenom počasí, pred svitaním alebo za súmraku, a vyhýbať sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou, kde medvede často odpočívajú.

V prípade, že obyvatelia spozorujú výskyt medveďa hnedého v blízkosti obce alebo priamo v intraviláne, prosíme o nahlásenie polohy na pohotovostné linky Zásahového tímu ŠOP SR. V lesnom prostredí však dovoľme jeho obyvateľom pokojne oddychovať.  

Ďalšie podrobné informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR - http://zasahovytim.sopsr.sk/.

ŠOP SR v tejto súvislosti dáva do pozornosti krátky náučný film o správaní sa v lese s možným výskytom veľkých šeliem, ktorý je dostupný na youtube kanáli ŠOP SR:

 https://www.youtube.com/watch?v=rhlOtrGM6uk

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...