Obhliadka miesta incidentu v Zvernici Bieň pri Kováčovej

Obhliadka miesta incidentu v Zvernici Bieň pri KováčovejZásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vykonal obhliadku Zvernice Bieň pri obci Kováčová, v okrese Zvolen. V areáli zvernice došlo v utorok 11. apríla k stretu medvedice s poľovným referentom, ktorý medvedicu v sebaobrane pravdepodobne postrelil.

Pri pravidelnom doplnení krmiva a obhliadke kalamity spozoroval poľovný referent na vzdialenosť približne 30-40 metrov medvedicu s jedným mláďaťom, ktorá sa proti nemu rozbehla. Referent použil krátku guľovú zbraň, ktorou vystrelil do vzduchu a neskôr aj priamo na medvedicu. Keď sa medvedica priblížila na vzdialenosť cca 5 metrov, otočila sa a ušla do porastu. Na základe reakcie medvedice sa predpokladá, že došlo k jej postreleniu a preto boli na miesto privolaní príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky ako aj zamestnanci ŠOP SR Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Členovia Zásahového tímu po obhliadke lokality potvrdili pobytové znaky medveďa (stopy, trus). Znaky, ktoré by vypovedali o poranení medveďa, však na mieste incidentu nenašli, okolie prehľadali, avšak nepodarilo sa nájsť ani medvedicu, ani jej mláďa.

Incident sa odohral v areáli oplotenej Zvernice Bieň, ktorá slúži ako účelové zariadenie pre študijné potreby Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Zvernica s celkovou výmerou 253,77 hektárov je súčasťou voľného poľovného revíru a nachádza sa v prirodzenom prostredí výskytu veľkých šeliem. V okolitých lesoch sa vyskytuje vlk, rys aj medveď, a preto občasný výskyt šeliem v zvernici nie je výnimočný.

Danielia zver žijúca vo zvernici vzbudzuje pozornosť rysov. Rovnako v priestore zvernice boli aj v minulosti pozorované jedince medveďa hnedého, ktoré do priestoru prenikajú z dôvodu výskytu prirodzenej lesnej potravy ako napr. bukvice a žalude, ako aj z dôvodu jadrového krmiva určeného pre danieliu, muflóniu a diviačiu zver.

Medvede prekonávajú oplotenie prelezením. Pletivo zvernice nie je dôležité iba na zabránenie úniku zveri zo zvernice, ale aj proti nekontrolovanému vnikaniu diviakov z voľnej prírody do chovu. V zahraničí, ale aj na Slovensku, sú už pri zverniciach bežné elektrické ochranné vodiče, ktoré nielenže bránia prieniku zveri popod pletivo, ale chránia tiež oplotenie proti poškodeniu zverou a súčasne zabraňujú šelmám vstup do areálu zverníc.

Situáciu vo zvernici budú členovia Zásahového tímu ŠOP SR naďalej v spolupráci s jej zamestnancami monitorovať. Nie je predpoklad, že by medvede v tejto lokalite schádzali do obce.

Ďalšie podrobné informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR – http://zasahttps://zasahovytim.sopsr.sk/bezpecnost/hovytim.sopsr.sk/ .

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...