Od 1.apríla začala turistická sezóna v ďalších štyroch jaskyniach

Od 1.apríla začala turistická sezóna v ďalších štyroch jaskyniachTuristi môžu od soboty 1.apríla po zimnej pauze opäť navštíviť štyri ďalšie verejnosti prístupné jaskyne. Ochtinská aragonitová, Jasovská, Gombasecká jaskyňa a jaskyňa Driny dnes otvárajú svoje brány. Z trinástich sprístupnených jaskýň prevádzkovaných Správou slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je tak aktuálne v prevádzke už deväť.  
 
Počas zimnej prestávky SSJ realizovala v niektorých jaskyniach rekonštrukčné práce. V Jasovskej jaskyni prebehla rekonštrukcia prehliadkovej trasy zahrňujúca kompletnú výmenu existujúcich oceľových zábradlí. Vplyvom agresívnych podmienok v podzemí začalo časom pôvodné zábradlie na viacerých miestach korodovať. Prostredníctvom finančného príspevku z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia sa v Jasovskej jaskyni vymenilo viac ako 170 m zábradlia. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Jasovskej jaskyni tak výrazne skvalitnila technickú infraštruktúru nielen z prevádzkového a technického, ale aj estetického hľadiska. Pozorný návštevník túto zmenu určite ocení.
 
Technické práce prebiehali aj v Gombaseckej jaskyni. Minulý rok pri príležitosti osláv 70. výročia  objavenia jaskyne, otvorili zástupcovia SSJ pri jaskyni nový vstupný areál. Rekonštrukčné práce pri jaskyni pokračovali a jaskyňa sa dočkala nového pitného zdroja. Dodávka vody sa dovtedy zabezpečovala z cudzieho vodného zdroja, preto sa na využívanie podzemnej vody v existujúcom ochrannom pásme neďaleko vodného zdroja vybudovala nová vŕtaná studňa. Po dokončení stavby sa pre vstupný areál tejto známej jaskyne, zapísanej do svetového prírodného dedičstva UNESCO, dosiahla úplná sebestačnosť v zásobovaní pitnou vodou.

Aktuálne sú pre návštevníkov otvorené:
✅ Belianska jaskyňa
✅ Brestovská jaskyňa
✅ Bystrianska jaskyňa
✅ Jaskyňa Domica
✅ Važecká jaskyňa
✅ Jasovská jaskyňa
✅ Ochtinská aragonitová jaskyňa
✅ Gombasecká jaskyňa
✅ Jaskyňa Driny
 
Bližšie informácie o aktuálne sprístupnených jaskyniach je možné nájsť na stránke SSJ http://www.ssj.sk/sk/otvaracie-hodiny
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...