Telemetrické obojky prinesú nové informácie o správaní sa medveďov

Telemetrické obojky prinesú nové informácie o správaní sa medveďov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zakúpila pre účely využitia Zásahovým tímom pre medveďa hnedého prostredníctvom projektu z Environmentálneho fondu 10 ks telemetrických obojkov. Zásahový tím tak prostredníctvom obojkov bude schopný zvýšiť bezpečnosť vybraných lokalít s výskytom problémových medveďov. Dáta z telemetrie zároveň prinesú nové informácie o ich správaní, ktoré nám dnes chýbajú.   

Nové telemetrické obojky budú, na základe vyhodnotenia Zásahového tímu, nasadené medveďom s cieľom monitorovať ich prípadný pohyb v blízkosti intravilánu. Obojky nebudú v pohybe nijako medvede obmedzovať a po nasadení budú každé dve hodiny vysielať ich GPS pozíciu. Vyhodnotenie údajov z telemetrie je dôležité nielen pre potreby Zásahového tímu, ale aj pre zoológov ŠOP SR. Prostredníctvom takto získaných údajov bude možné presnejšie identifikovať a monitorovať  migračné koridory veľkých šeliem, vyhodnocovať ich potravné návyky ako aj získať nové údaje o správaní problémových jedincov.

Finančné prostriedky na nákup telemetrických obojkov získala ŠOP SR prostredníctvom projektu z Environmentálneho fondu. Cena jedného obojku  (5200 eur/ks) je primeraná funkciám a možnostiam zberu dát o jedincoch medveďa hnedého so stratou plachosti a pozmeneným správaním.


Foto: Telemetrický obojok od výrobcu Vertex, Zdroj: Webstránka výrobcu – Vertrex, Miha Krofel (Slovinsko)

Konkrétne ide o obojok od výrobcu Vectronic Aerospace, ktorý nie je možné porovnávať s bežne dostupnými modelmi elektronických obojkov. Medzi špeciálne funkcie, ktorými obojok disponuje patrí napríklad Satelitná služba IRIDIUM pre zaznamenávanie pohybu a GPS pozícií jedincov medveďa hnedého. Ďalej je obojok prostredníctvom špeciálnych senzorov schopný zaznamenať hibernáciu medveďa či jeho smrť. Senzor aktivity zbiera údaje v 5 min. intervaloch.

Medzi dôležité vlastnosti zariadenia patrí aj tzv. funkcia drop off, prostredníctvom ktorej je možné obojok na diaľku od monitorovaného živočícha odpojiť. Monitorované jedince teda nebude potrebné opätovne imobilizovať za účelom odobratia obojku. Funkcia tzv. virtuálneho plotu umožní členom Zásahového tímu zistiť kedy zviera prekročí stanovené hranice a priblíži sa k ľudským obydliam. Zásahový tím o tom dostane okamžite SMS správu a e-mail a bude schopný adekvátne prispôsobiť zásah.  

Doplňujúce informácie:


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej
 ochrany prírody SR

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...