HODINA ZEME 2023 - VYPNIME PRE PLANÉTU

HODINA ZEME 2023 - VYPNIME PRE PLANÉTU

Hodina Zeme, do ktorej sa už od roku 2009 aktívne zapájajú krajiny strednej Európy, sa uskutoční v sobotu, 25. marca. Domácnosti, obce, mestá, organizácie aj známe svetové dominanty opäť na jednu hodinu vypnú svetlá. Upozorňujú tak na spoločnú zodpovednosť budúcnosti našej planéty a potrebu ochrany jej prírodných zdrojov.

Foto: Oficiálne video k Hodine Zeme 2023. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=HAJWuYbsK2k&t=6s

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii, kedy viac ako 2,2 milióna domácností a tisíce firiem na jednu hodinu vyplo osvetlenie. Cieľom bolo symbolicky upozorniť na urgentnú potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. V súčasnosti sa do Hodiny Zeme zapájajú jednotlivci aj organizácie vo viac ako 190 krajinách sveta, ktoré tým presadzujú environmentálne priority na rôznych úrovniach.

Hodinu Zeme podporili zhasnutím osvetlenia aj svetoznáme pamiatky – Eiffelova veža, rímske Koloseum, Sfinga a pyramídy v Gíze a mnohé ďalšie. Zdroj: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/01/WS5ca17274a3104842260b3a5b.html

Najväčšia kampaň WWF, Hodina Zeme, sa tento rok posúva ďalej. Organizátori vyzývajú ľudí, aby „vypli“, oddýchli si od každodenných rutinných aktivít a venovali jednu hodinu akejkoľvek pomoci našej planéte. Môžu tak urobiť napríklad čistením svojho okolia, skrášlením záhrad či vysadením stromov.

Foto: Spôsoby, ktorými sa môžete zapojiť do Hodiny Zeme 2023. Zdroj: https://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/#akosazapojit

Na Slovensku svoju účasť oznámili mnohé mestá a obce (Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Michalovce, Terňa, Žaškov a ďalšie iné), dominanty (Bojnický zámok, Hrad Beckov, Kostol sv. Alžbety vo Zvolene, Mestský hrad v Kremnici, atď.), organizácie, firmy, iniciatívy, a tiež aj materské, základné a stredné školy.

Spoločne s WWF všetkých vyzývame na zapojenie sa do Hodiny Zeme tak, že 25. marca o 20:30 hod. na jednu hodinu vypneme osvetlenie a rovnaký čas venujeme aktivitám, ktorými pomôžeme našej planéte.

Viac o Hodine Zeme nájdete na tomto odkaze.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...