Svetový deň vody 2023: Urýchlená zmena

Svetový deň vody 2023: Urýchlená zmena

Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

Mať jednoducho k dispozícii pitnú vodu nie je samozrejmosť ani v 21. storočí. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že minulý rok zomrelo na následky zlej kvality vody a hygieny až 1,4 milióna ľudí. 1 zo 4 ľudí, teda až 2 miliardy ľudí po celom svete, trpí nedostatkom pitnej vody. Zároveň existuje predpoklad, že do roku 2050 bude trpieť smädom až 7 miliárd ľudí.

Dnes sa v New Yorku začína trojdňová Konferencia OSN o vode 2023, ktorej zámerom je zvýšiť intenzitu činnosti všetkých zainteresovaných strán a odvetví. Takzvaný Akčný program pre vodu má zahŕňať záväzky štátov s cieľom pomôcť mobilizovať opatrenia na naplnenie globálnych zámerov a úloh smerujúcim k ochrane vody a jej zdrojov.

Počas Svetového dňa vody sa organizujú aj rôzne akcie pre širokú verejnosť, napríklad čistenie odpadových vôd či priehrad, zdarma sa ponúkajú aj rôzne služby zamerané na kvalitu pitnej vody.

Ku aktivitám Svetového dňa vody sa môže zapojiť každý jednotlivec, a to nielen 22. marca. Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach, napríklad tým, že skrátime čas sprchovania sa, nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou, či tak, že si do pohára napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme.

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...